Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 24. Mưa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần kim vê
Ngày gửi: 20h:58' 14-02-2019
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 115
Số lượt thích: 0 người
I.Tìm hiểu chung
1.Tác giả: Trần Đăng Khoa
Sắp mưa
Sắp mưa
Những con mối
Bay ra
Mối trẻ
Bay cao
Mối già
Bay thấp
Gà con
Rối rít tìm nơi
Ẩn nấp
Ông trời
Mặc áo giáp đen
Ra trận
Muôn nghìn cây mía
Múa gươm
Kiến
Hành quân
Đầy đường
Lá khô
Gió cuốnBụi bay
Cuồn cuộn
Cỏ gà rung tai
Nghe
Bụi tre
Tần ngần
Gỡ tóc
Hàng bưởi
Đu đưa
Bế lũ con
Đầu tròn
Trọc lốc
Chớp
Rạch ngang trời
Khô khốc
Sấm
Ghé xuống sân
Khanh khách cười
Cây dừa
Sải tay
Bơi
Ngọn mùng tơi
Nhảy múa
Mưa
Mưa
Ù ù như xay lúa
Lộp bộp
Lộp bộp
Rơi
Rơi
Đất trời
Mù trắng nước
Mưa chéo mặt sân
Sủi bọt
Cóc nhảy chồm chồm
Chó sủa
Cây lá hả hê
Bố em đi cày về
Đội sấm
Đội chớp
Đội cả trời mưa…
MƯA
2.Tác phẩm
Bài thơ ra đời nam 1967
In trong tập " Góc sân và khoảng trời"
b.Bố cục:
Bài thơ chia làm hai phần :
+Phần 1:”Cảnh vật trước khi mưa”.
Từ đầu -> nhảy múa(46 câu đầu)
+Phần 2:”Thiên nhiên và con người lúc trời mưa”.
Phần còn lại(18 câu cuối)


PHIẾU HỌC TẬP
* VẤN ĐỀ 1: CẢNH THIÊN NHIÊN TRƯỚC KHI MƯA
1.Bøc tranh thiªn nhiªn lóc trêi s¾p ®æ m­ưa ®­ưîc t¸c gi¶ miªu t¶ qua những sù vËt nµo?
2 .C¸c sù vËt ®ã được miêu tả với hoạt động và trạng thái như thế nào?Tìm những từ ngữ ,hình ảnh để làm rõ hoạt động,trạng thái đó?
3. NghÖ thuËt mà tác giả sử dụng để miêu tả các sự vật đó là gì?
4. T¸c dông cña biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®ã trong việc miêu tả các sự vật?
 
* VẤN ĐỀ 2: CẢNH THIÊN NHIÊN TRONG CƠN MƯA
1.Bøc tranh thiªn nhiªn trong cơn m­ưa được t¸c gi¶ miªu t¶ qua những sù vËt nµo?
2 .C¸c sù vËt ®ã được miêu tả với hoạt động ,âm thanh,màu sắc,đường nét như thế nào?Tìm những từ ngữ để làm rõ hoạt động,âm thanh ,màu sắc,đường nét đó?
3. NghÖ thuËt mà tác giả sử dụng để miêu tả các sự vật đó?
4. T¸c dông cña biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®ãtrong việc miêu tả các sự vật?
 
* VẤN ĐỀ 3: HÌNH ẢNH CON NGƯỜI TRONG CƠN MƯA
1.Hình ¶nh con ng­ưêi ®ưîc miªu t¶ trong c¬n m­ưa lµ ai?
2.Con người đó đưîc miªu t¶ qua hoạt động nào?
3.Nhận xét về biện pháp tu từ và cách nói mà tác giả sử dụng khi miêu tả người đó?
4.Tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó trong việc thể hiện hình ảnh?
 
 
Trạng thái hoạt động của loài vật.
Trạng thái hoạt động của cây cối.
- Mối:
-Gà:
- Ông trời:
- Kiến :
Bay ra.
Mối trẻ - bay cao.
Mối già – bay thấp.
Rối rít.
Tìm nơi- ẩn nấp.
Mặc áo giáp đen.
Ra trận.
Hành quân.
- Mía:
-Cỏ gà:
- Bụi tre:
- Hàng bưởi:
Múa gươm.
Rung tai.
Nghe.
Tần ngần.
Gỡ tóc.
Bế lũ con.
Đầu tròn.
Trọc lốc.
- Chớp :rạch ngang trời
- Sấm :khanh khách cười
- Mùng tơi:nhảy múa
- Cây dừa:sải tay bơi

- Cóc: nhảy chồm chồm.
- Chó :sủa.
- Cây lá: hả hê.
- Mưa:
Âm thanh: ù ù,Lộp bộp
Màu sắc:mù trắng nước
Đường nét:chéo mặt sân
Bố em : đi cày về
Đội sấm
Đội chớp
Đội cả trời mưa.
III.Tổng kết
1.Nghệ thuật.
Thể thơ tự do
Biện pháp tu từ nhân hoá được sử dụng rộng rãi.
Tài năng quan sát tưởng tượng và miêu tả tinh tế.
Nhiều động từ, tính từ, từ láy gợi hình, gợi cảm.
Câu thơ ngắn, nhịp nhanh, dồn dập.
2. Nội dung:
Sự kết hợp giữa bức tranh thiên nhiên phong phú sinh động
trước và trong cơn mưa.Cùng tư thể lớn lao của con người
trong cơn mưa.

IV.Luyện tập:

Bài tập: Dựa vào bài thơ “Mưa” của Trần Đăng Khoa em hãy viết một đoạn văn tả lại cảnh trước khi trời mưa và một đoạn văn tả lại cảnh trong khi trời mưa.
Hướng dẫn về nhà.


Học thuộc lòng bài thơ.
Đọc đoạn văn của nhà văn Tô Hoài tả cơn mưa.Sau đó đối
chiếu với bài thơ “Mưa” của Trần Đăng Khoa để thấy được
nét riêng trong cách miêu tả của mỗi tác giả.
3.Soạn bài tiếp theo:Cô Tô – Nguyễn Tuân
No_avatar

HẾ LU MỊ LÀ TÁC GIẢ

 

 
Gửi ý kiến