Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Trang
Ngày gửi: 10h:36' 16-05-2019
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Thứ hai ngày 14 tháng 01 năm 2019
Toán:
Kiểm tra bài cũ
Mười ba:.......
Viết số:
Mười bốn:......
Mười lăm:.........
Mười hai:......
Di?n s? vo du?i m?i v?ch c?a tia s?:
5……………………10……………...14……
6
7
8
9
12
11
13
15
Toán:
Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Kiểm tra bài cũ
Thứ hai ngày 14 tháng 01 năm 2019
1
6
16
ưmu?i sỏu
1
7
17
ưmu?i b?y
18
8
1
ưmu?i tỏm
19
9
1
ưmu?i chớn
11
12
13
14
15
16
17
18
Bài 1: Viết số:
Toán:
Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
a) Mười một,
mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
11 ,
16 , 17 , 18 , 19
b/ Điền số thích hợp vào ô trống:
Thứ hai ngày 14 tháng 01 năm 2019
mười hai,
mười ba,
mười bốn,
mười lăm
12
13
14
15
Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:
Toán:
Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
16
18
17
19
Thứ hai ngày 14 tháng 01 năm 2019
Bài 3: Nối mỗi tranh với một số thích hợp:
Toán:
Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Thứ hai ngày 6 tháng 10 năm 2014
Toán:
Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Bài 4: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số:
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Thứ hai ngày 14 tháng 01 năm 2019
Ai nhanh, ai đúng
TRÒ CHƠI
Toán:
Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Số liền trước số 19 là:
a/ 17
b/ 18
c/ 16
b/
0
1
2
3
4
5
Thứ hai ngày 14 tháng 01 năm 2019
Ai nhanh, ai đúng
TRÒ CHƠI
Toán:
Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Số liền sau số 16 là:
a/ 17
b/ 18
c/ 19
a/
0
1
2
3
4
5
Thứ hai ngày 6 tháng 10 năm 2014
Ai nhanh, ai đúng
TRÒ CHƠI
Toán:
Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Số liền sau số 15 là:
a/ 14
b/ 18
c/ 16
c/
0
1
2
3
4
5
Thứ hai ngày 6 tháng 10 năm 2014
Ong về nhà
- Số liền sau của 15 là số :
- Số liền sau của 10 là số :
- Số liền sau của 19 là số :
- Số liền sau của 7 là số :
- Số liền sau của 9 là số :
- Số liền sau của 18 là số :
- Số liền sau của 11 là số :
- Số liền sau của 5 là số :
0
1
2
3
4
5
 
Gửi ý kiến