Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 12. Music

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hà
Ngày gửi: 06h:19' 08-03-2015
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 67
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên: Nguyễn Thị Hà
Tổ: Ngoại ngữ- Tin học
Điện thoại: 0945373108
Email: nguyenthiha201081@gmail.com
Điện Biên Phủ, tháng 3/2015
1. What is the title of the song?
2. Who is the musician of the song?
1. Date of birth: 12/11/1948
2. Place of birth: Lai Chau
3. Family: Thai people
4. Start composing music: 1966
5. Famous song:
-“Nguoi dep Muong Then”
- An artistic prize of the Vietnamese musician organization in 2002
6. Known as: a very talented musician and highly appreciated by the Vietnamese people
VUONG KHON
UNIT 12- MUSIC
Lesson 4- Writing
Writing a profile of a famous musian
I. BEFORE YOU WRITE:
UNIT 12: MUSIC
( Lesson 4:Writing)
* Vocabulary:
gentle (adj)
lyrical (adj)
rousing (adj)
emotion (n)
delight (v)
Composer = musician (n)
compose (v)
talented (adj)
be hightly appreciated (p.v)
be awarded a ___ prize (p.v)
Nhẹ nhàng, dịu êm
Trữ tình
Hào hứng
Làm cho vui vẻ, dễ chịu
Tình cảm
Nhà soạn nhạc
Soạn nhạc
Thông minh, có tài
Được đánh giá cao
Được tặng thưởng _____
I. BEFORE YOU WRITE:
UNIT 12: MUSIC
( Lesson 4:Writing)
* Vocabulary:
gentle (adj)
lyrical (adj)
rousing (adj)
emotion (n)
delight (v)
Composer = musician (n)
compose (v)
talented (adj)
be hightly appreciated (p.v)
be awarded a ___ prize (p.v)
Nhẹ nhàng, dịu êm
Trữ tình
Hào hứng
Làm cho vui vẻ, dễ chịu
Tình cảm
Nhà soạn nhạc
Soạn nhạc
Thông minh, có tài
Được đánh giá cao
Được tặng thưởng _____
1. When was Mr. Vuong Khon born?
2. When did he start composing music ?
3. What is his famous song?
He started composing music in 1966, when he was 17 years old.
Mr. Vuong Khon was born on November 12th , 1948 in Muong So, Phong Tho, Lai Chau in a Thai people family.
“ Nguoi dep Muong Then” is one of his famous songs.
UNIT 12: MUSIC
( Lesson 4:Writing)
5. By whom is he known as a very talented musician and highly
appreciated?
4. What was he awarded by the Vietnamese musician organization in 2002 ?
He was awarded an artistic prize of the Vietnamese musician organization in 2002.
He is known as a very talented musician and highly appreciated by the Vietnamese people, especialy by DienBien people.
I. BEFORE YOU WRITE:
* Ask and answer about Mr. Vuong Khon
WRITING A PROFILE
Born: was born + on/in + ngày/ năm/ địa điểm

- Job: started composing music + thời gian
first song + be
Family: was born + in .......... family
His/ her family + be ..................
- Appreciated : talented, creative.....
famous song + be
other works.....
- Education: studied/ learned ...................
- died : died on/ in + .......
UNIT 12: MUSIC
( Lesson 4:Writing)
II. WHILE YOU WRITE:
* Write about the life story of Van Cao.
Van Cao/ born/Nam Dinh/November 15th , 1923,/a poor
workers’ family.
2. He/ start/ compose/ music /when/ he/ be/ very young.
3. His first song/ write /1939 and he/ quickly/ become/ famous.
4. He/ compose/ Tien Quan ca (National Anthem)/ 1944.
5. His artistic works/ include/ songs/ poems/paintings.
6. He/ die/ July 10th , 1995.
7. He/ know/ very talented musician/ and highly appreciate/ by the Vietnamese people.

UNIT 12: MUSIC
( Lesson 4:Writing)
II. AFTER YOU WRITE:
* Write about the life story of Van Cao.
Van Cao was born in Nam Dinh on November 15th , 1923, in a poor workers’ family.He started composing music when he was very young. His first song was written in 1939 and he quickly became famous. He composed Tien Quan ca (National Anthem) in 1944. His artistic works included songs, poems and paintings. He died on July 10th , 1995. He was known as a very talented musician and highly appreciated by the Vietnamese people.
HOMEWORK
Write a paragraph about profile of a famous composer you know.
 
Gửi ý kiến