Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 12. Music

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thiện Nhân
Ngày gửi: 19h:21' 17-03-2019
Dung lượng: 7.3 MB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
Warm - up
Who is faster
1
2
3
4
a
B
C
D
Tien Quan Ca
Vo Nguoi Ta
Em Cua Ngay Hom Qua
Yeu Lai Tu Dau
What do you know about Van Cao?
When did “Tien Quan Ca” compose?
Unit 12: Music
Part C: Listening
Rural life
Gentle
Lyrical
Rousing
Vocabulary1
2
3
4
5
(adj)
(adj)
(adj)
(n)
Làm sôi nổi, hào hứng
Trữ tình
Nhẹ nhàng
Cuộc sống nông thôn

= exciting
Proud of
(adj)
Tự hào về
= countryside
While you listen – task 1


1944
likes some
While you listen – task 2
The name of the program is ………………………..

Quang Hung is a well – known………………

Quang Hung said that the songs of few good musicians are very ……………… and easy to listen to.

As Quang Hung said,“Tien Quan Ca” is …………….and ……………

Quang Hung also likes listening to songs about ………………. of Vietnam.
“my favourite musician”
actor
popular
hard
rural life
solemn
Game: Passing ball
- What kind of music do you like?
- How does music make you feel?
- How often do you listen to music?
- What are your favourite songs?
- Who is your favorite composer?
Example:
I like listening to pop music
Listening to music make me feel happier,,,
I often listening to music in my free time,,,
My favourite songs are That girl, See you again,..
My favourite composer is Tien Cookie.
Learn vocabulary.
Prepare the next lesson.
Unit 12:
Music
Que Em Mua Nuoc Lu is Phuong My Chi`s ………………….song
lyrical
The tune of Que Em Mua Nuoc Lu is ………………….
gentle
 
Gửi ý kiến