Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 12. Music

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê thị ngọc sương
Ngày gửi: 21h:11' 02-06-2020
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
WH-QUESTIONS
Câu hỏi có từ hỏi bắt đầu bằng các từ when, why, what, who, which, how ....
EX:
What’s your name?
How are you?
How many people are there in your family?
When?               Khi nào (thời gian)
Where?              Ở đâu (nơi chốn)
Who?                 Ai (con người - chủ ngữ)
Why?                 Tại sao (lý do)
What?                Cái gì / gì (vật, ý kiến, hành động)
Which?              Cái nào (sự chọn lựa)
Whose?             Của ai (sự sở hữu)
Whom?              Ai (người - tân ngữ)
What … for? Để làm gì (Mục đích)
How?                 Như thế nào (cách thức)
How far?             Bao xa (khoảng cách)
How long?          Bao lâu (khoảng thời gian)
How often?         Bao lâu một lần (sự thường xuyên)
How many?        Bao nhiêu (số lượng – danh từ đếm được)
How much?        Bao nhiêu (giá cả, số lượng – danh từ không đếm được)
How old?            Bao nhiêu tuổi
Một số từ hỏi (wh-questions)
Nếu trong câu có từ bị gạch chân dùng những từ sau thì khi chuyển sang câu hỏi ta phải đổi tương ứng như sau:
a. I, We => You
b. me, us => you
c. mine, ours => yours
d. my, our => your
e. some => any
a. I, We => You
b. me, us => you
c. mine, ours => yours
d. my, our => your
e. some => any
Ex: my name is John
what’s your name?
Ex: I am 18 years old
=> How old are you?
Nếu trong câu có từ bị gạch chân dùng những từ sau thì khi chuyển sang câu hỏi ta phải đổi tương ứng như sau:
Nếu chưa có trợ động từ thì phải mượn trợ động từ: do / does / did
Wh-question + do/ does/ did + S + V0 + …?
EX1: I often listen to music whenever I have free time.
(tôi thường nghe nhạc khi tôi có thời gian rảnh)
When do you listen to music? (khi nào bạn nghe nhạc?)
EX2: my father enjoys listening to classical music
(ba của tôi thích nghe nhạc cổ điển)
=> what does your father enjoy listening to? (ba của bạn thích nghe cái gì?)

Nếu trợ động từ sẵn có (am / is / are / can / will…) thì đảo chúng ra trước chủ ngữ
a. Wh-question + am/ is/ are + S + …?
EX1: my favourite musician is Beethoven (nhạc sĩ yêu thích của tôi là Beethoven)
Who is your favourite musician? (ai là nhạc sĩ yêu thích của bạn?)
EX2: I am saving money to buy a new car (tôi tiết kiệm tiền để mua 1 cái xe mới)
What are you saving money for? (bạn tiết kiệm tiền để làm gì?)
EX1: If it rains, I will stay at home and watch tv. (nếu trời mưa, tôi sẽ ở nhà và coi tv)
What will you do if it rains? (bạn sẽ làm gì nếu trời mưa?)
EX2: My mother can cook well. (mẹ tôi có thể nấu ăn ngon)
Who can cook well? (ai có thể nấu ăn ngon?)
Nếu trợ động từ sẵn có (am / is / are / can / will…) thì đảo chúng ra trước chủ ngữ
b. Wh-question + can/ will/ shall/ could/ would…+ S + V0 +…?
Nếu trợ động từ sẵn có (am / is / are / can / will…) thì đảo chúng ra trước chủ ngữ
c. Wh-question + have/ has/ had + S + V3/ED +… ?
EX1: I have studied English for 10 years (tôi đã học tiếng anh được 10 năm)
How long have you studied English? (bạn đã học tiếng anh bao lâu rồi?)
EX2: she had moved to London since 1999. (cô ấy đã chuyển tới London từ năm 1999)
Where had she moved to since 1999? (cô ấy đã chuyển tới đâu từ năm 1999?)
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓