Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 4. Music and Arts. Lesson 2. A closer look 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Lê Lệ Quyên
Ngày gửi: 16h:19' 21-04-2020
Dung lượng: 28.2 MB
Số lượt tải: 280
Số lượt thích: 0 người
Good morning every body
WELCOME TO OUR CLASS
Guessing game: What kind of instrument is it?
Key: Dan Bau, ghi ta, drum, piano, Sao Truc
Music and arts

A closer look 1
Unit 4
I ) Vocabulary:
1- cello (n) /ˈtʃel.oʊ/ :
2- violin (n) /ˌvaɪəˈlɪn/ :
3-saxophone (n)/ˈsæk.sə.foʊn/
4- songwriter(n)/ˈsɑːŋˌraɪ.t̬ɚ/:
5- actress (n) /ˈæk.trəs/:
6- puppet (n) /ˈpʌp.ɪt/:
đàn hồ cầm
đàn vĩ cầm
:kèn xắc xô phôn
người viết bài hát
diễn viên nữ
con rối
1) Jumble words
1. rmud
2. noaip
3. lloec
4. trauig
5. linvoi
8. xohonepas
7. asstrec
= 1. drum
= 2. piano
= 3. cello
= 4. guitar
= 5. violin
= 8. saxophone
= 7. actress
6. peptup
= 6. puppet
9. osngwerrit
= 9. songwriter
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
2) Write the type of musical instruments
drum
piano
guitar
cello
violin
Dan bau
saxophone
3. Listen and repeat these words
painter
artist
actress
musician
puppet
dancer
singer
songwriter
4. Match the words in A with a phrase in B.
A
play

draw

write

work

take
B
a song

a portrait

a photo

as an actor

the guitar
5.Put one of these words in each blank.
1. My father’s friend is a great………
2.………music is not as exciting as rock and roll.
3.The………….I like most is Karen Carpenter.
4. I like to …………cartoon.
5. Many tourists come to Viet Nam to see the water ……... Show.
6.InViet Nam,the Dan Bau is a traditional musical …….…
painter
Pop
singer
draw
puppet
instrument
painter
Pop
singer
draw
puppet
instrument
Remember
II. Pronunciation:
/ʃ/ and /ʒ/
1. Listen and repeat: Ex5-P40
/ʃ/: condition ocean shy sugar machine
NOTES
/ʒ/: measure pleasure usual vision decision
2. Put the words into two groups: Ex6-P40


anxious
closure
musician
dishwasher
occasion
leisure
television
rubbish
anxious
musician
dishwasher
rubbish
closure
occasion
leisure
television
3. Underline the words, sound /ʃ/ once. The sound /ʒ/ twice: Ex7-P40
1. Can you show me the new machine?
2. They sing the song `Auld Lang Syne` on some occasions.
3. The musician is very anxious about the next performance.
4. She wanted to share her pleasure with other people.
5. The new cinema is opposite the bus station.
6. Are you sure this is an interesting television
programme ?
Remember
NOTES
+
HOMEWORK
- Learn by heart all the new words.
- Practise words with the sound / ʃ /, and / ʒ /.
- Do exercises A1, A2 (page 28/ workbook).
Prepare new lesson:
Unit 4. A closer look 2
 
Gửi ý kiến