Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 4. Music and Arts. Lesson 7. Looking back & project

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: MƯỢN
Người gửi: Chu Hà My
Ngày gửi: 20h:44' 05-02-2021
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 350
Số lượt thích: 0 ngườiWelcome to our class
Unit 7. Traffic

Period 61: LOOKING BACK AND PROJECT
W_ _NING SIGNS
INF _ _ _ _TION
SIGNS
PR_ _ _ _ _TION SIGNS
GUESSING GAME
WARNING SIGNS
INFORMATION
SIGNS
PROHIBITION SIGNS
I. Vocabulary:
1. TRAFFIC LIGHTS
2. SCHOOL AHEAD
7. LEFT TURN ONLY
3. HOSPITAL AHEAD
4. CYCLING LANE
5. PARKING
6. NO PARKING
8. NO CYCLING
* Put the signs in to correct box
6. No parking
7. Left turn only
1. Traffic light
8. No cycling
5. Parking
2.School ahead
3. Hospital a head
4. Cycle lane
Prohibition signs
Warning signs
3,4,5
6,8
1,2,7
information signs
II. Practice 2. Write the names of means of transport in the word web below. Then draw lines joining the correct verbs to the transport.
Means of transport
1
2
3
4
5
6
ride
bicycle
car
drive
train
get on
plane
fly
boat
sail
III. Grammar
Past habbit:
(+) S + Used to V-infinitive
(-) S + did not + use to + V-infinitive
(?) Did + S + use to + V-infinitive?
3. Change the sentences according to the prompt in brackets.

Ex 1, You used to go to school on foot.
(?) ......................

Did you use to go to school on foot?


2, Mr Van used to ride his motorbike dangerously.
(-) ......................


Mr van did not use to ride his motorbike dangerously.


4, I didn`t use to go out on sundays.
(+) ......................

I used to go out on sundays.

4. Write the sentences using these cues

Ex 1) over 100km/ my hometown/ Ho Chi Minh City

It is over 100km from my hometown to Ho Chi Minh City.

2) about 25 km/ my grandparents` house

3) I/ used to/ ride/ small bike/ in the yard/ outside/ flat

5) Children/ must/ learn/ road safety/ before/ allowed/ ride/ bike/ on the road

It is about 25 km to my grandparents` house.

I used to ride a small bike in the yard outside my flat.

Children must learn about road safety before they are allowed to ride a bike on the road.
IV. Communication
V. Project: Road signs display
Should there be a “one way” sign in the corridors?
In groups, think of some traffic signs to display around your school.
Make some of these traffic signs of your own out of paper, cardboard or other material.
Show them to your group or class and say:
what it is/
What it tells people to…./ not to…..
4. Display your signs.
Homework
Do execise s and prepare next lesson. Unit 8. Getting started.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓