Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 3. Music. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Hoa
Ngày gửi: 19h:48' 22-11-2020
Dung lượng: 6.9 MB
Số lượt tải: 462
Số lượt thích: 1 người (Mai Phương)
WELCOME TO PRESENTATION OF GROUP 1
UNIT 3: MUSIC
Lesson 1: Getting started
Lesson 1: Getting started
1. Listen and read
Listen the conversation
Watch out: What does the saying Looks can be deceiving mean? Can you think of a situation in which the saying is true from your experience?
Watch out:

1. The saying Looks can be deceiving means things are not always as they appear.
2. Examples:
- She seems like a very nice girl, but she isn`t. Looks can be deceiving!
- This restaurant doesn`t look good, but the food is great. Looks can be deceiving! 
* New words:
air /eə(r)/ (v): phát thanh/ hình
audience /ˈɔːdiəns/ (n): khán/ thính giả
biography /baɪˈɒɡrəfi/ (n): tiểu sử
celebrity panel /səˈlebrəti - ˈpænl/ (np): ban giám khảo gồm những người nổi tiếng
clip /klɪp/ (n): một đoạn phim/ nhạc
composer /kəmˈpəʊzə(r)/ (n): nhà soạn nhạc
contest /ˈkɒntest/ (n): cuộc thi
dangdut (n): một loại nhạc dân gian của In-đô-nê-xi-a
debut album /ˈdeɪbjuː - ˈælbəm/(np): tập nhạc tuyển đầu tay
fan /fæn/ (n): người hâm mộ
* New words:
global smash hit /ˈɡləʊbl - smæʃ - hɪt/(np): thành công lớn trên thế giới
idol /ˈaɪdl/ (n): thần tượng
judge /dʒʌdʒ/ (n): ban giám khảo
phenomenon /fəˈnɒmɪnən/(n): hiện tượng
platinum /ˈplætɪnəm/(n): danh hiệu thu âm dành cho ca sĩ hoặc nhóm nhạc có tuyển tập nhạc phát hành tối thiểu 1 triệu bản
pop /pɒp/ (n): nhạc bình dân, phổ cập
post /pəʊst/ (v): đưa lên Internet
process /ˈprəʊses/ (n): quy trình
release /rɪˈliːs/ (v): công bố
Lesson 1: Getting started
2. Read the conversation again. Then tick true (T) ar false (F).
Read the conversation again
2. Read the conversation again. Then tick true (T) ar falsre (F).
Lesson 1: Getting started
3. Read the conversation again, and give answers to the following question.
Read the conversation again
Who are the speakers talking about ?
How did the teen pop star look on stage ?
What was his first achievement in his home country ?
Who decided to post his homemade videos on the Internet?
How many views did the superstar`s videos gain on the Internet?
What is one of his most important achievement? Why?
3. Read the conversation again, and give answers to the following questions.
Who are the speakers talking about ?
1. Who are the speakers talking about ?
=> They are talking about a young pop star. 
2. How did the teen pop star look on stage?
=> He looked shy and passionate.
What was his first achievement in his home country?
3. What was his first achievement in his home country?
=> He won second place in the Idol contest. 
How did the teen pop star look on stage?
Who decided to post his homemade videos on the Internet?
4. Who decided to post his homemade videos on the Internet?
=> His morther did.
How many views did the superstar`s videos gain on the Internet?
5. How many views did the superstar`s videos gain on the Internet?
=> They gained over 10,000,000 views. 
What is one of his most important achievement? Why?
6. What is one of his most important achievement? Why?
=> He had four singles enter Top 40 before his first album. 
Lesson 1: Getting started
4. Find the adjectives which describe the teen idol and write them down. Then discuss their meanings.
Find the adjectives:
shy
passionate
talented
popular
well-known
Lesson 1: Getting started
4. Find the adjectives which describe the teen idol and write them down. Then discuss their meanings.
Discuss the adjectives meanings:
shy: not at ease with other people
passionate: having a keen enthusiasm or intense desire for something
talented: a person with good natural ability
popular: widely liked or appreciated
well-known: famous 
Lesson 1: Getting started
5. Reread the conversation. Circle the verbs which are followed by to-infinitives.
Anna: Yeah. He`s the teen idol who is exciting female fans around the world.
Nam: He also looks passionate on stage.
Anna: Looks can be deceiving, ha, ha! I bought his platinum album My World a few years ago.
Nam: Do you know a lot about him?
Anna: Of course, I’m one of his biggest fans. I read his biography on the Internet and found out that he won second place in the Idol contest in his home country. Canada.
Mai: Really? So he:s very talented. Did he graduate from a famous music school?
Anna: No. He says he learnt by “just singing around the house’.
Mai: Every country!s got talent!
Nam: You’re right, Mai. How did he become popular, Anna?
Anna: His mother began to post homemade videos on the Internet in 2007. He became a superstar within two years.
Mai: Incredible!
Anna: I agree with you. His video got over 10,000,000 views, so he became well-known. He was also the first solo artist to have four singles enter the Top 40 before his debut album release.
No_avatar

Kec

 

 
Gửi ý kiến