Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 1. My friends

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Như Thục Huyên
Ngày gửi: 21h:21' 27-03-2017
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 690
Số lượt thích: 0 người
* Teacher: nguyen Thi Thu tra

School year: 2015 - 2016
Unit 1 : My friends
Lesson 1 :Getting started + Listen and read / p10,11.

English 8
Welcome all the teachers to our class today!
* What are they doing?
I. Vocabulary
Nụ cười
- smile (n)
Unit 1 : My friends
Lesson 1 :Getting started Listen and read / p10,11.
-> smile (v)
Mỉm cười
- (to) seem
Dường như
- Enough (adv)
D?
- Next- door (adj)

C?nh nh
- A photograph
Tấm ảnh

- To receive
nhận được
* Matching
- Seem (v)
Dường như
Nụ cười
- Smile (n)
Đủ
- Enough (adj)
- Next door (adj)
C?nh nh
Tấm ảnh
- A photograph
- Receive (v)
Nhận được
Nien
Hoa
II. Listen and read
True or false predictions
1. Lan seems happy .
2. Hoa received a letter from her friend Nien today.
3. Nien lives in Hue .
4. Nien was not old enough to be in Hoa’s class.
5. Lan would not like to meet Nien.
II. Listen and read
Checking True or false predictions
1. Lan seems happy . F
2. Hoa received a letter from her friend Nien today. T
3. Nien lives in Hue . T
4. Nien was not old enough to be in Hoa’s class. T
5. Lan would not like to meet Nien. F
Answer the following questions :
1. Where does Nien live ?
Does Lan know Nien ?
Which sentence tells you that Hoa is older than Nien ?
When is Nien going to visit Hoa ?
How old is Nien?
Lucky numbers
1
2
3
4
5
6
7
8
III/ Model sentence
She wasn’t old enough to be in my class.

S
be(not)
adj
to-infinitive
enough
III/ Model sentence :
She wasn’t old enough to be in my class.
-> S
Be (not)
adj
to-infinitive
a, He / strong / do / that work.
b, He / tall / reach / the ceiling
enough
Retell
1. Hoa / receive/ letter/ her friend Nien/ today.
2. Nien/ be/ Hoa’s/ next-door neighbor/ Hue.
3. Nien/ be / twelve.
4. Nien/ be/ beautiful.
5. Nien/ be/ not/ old/ enough/ be/ Hoa’s class.
6. Nien/ be going/ visit Hoa/ Christmas.
Homework
* Learn the vocabulary and make sentences with them.
* Answer the questions in your notebooks.
* Prepare for next period: Unit 1: Lesson 2 - Speak, P12-13
Goodbye and see you again!
- She lives in Hue.
1. Where does Nien live ?
Lucky number !
- She lives in Hue.
1. Where does Nien live ?
2. Does Lan know Nien ?
- No, she doesn`t
3. Which sentence tells you that Hoa is older than Nien ?
- She wasn`t old enough to be in my class.
5. When is Nien going to visit Hoa ?
- She is going to visit Hoa at Christmas.
5. How old is Nien?
- She is 12.
Lucky Number?
Lucky Number?
Lucky number
Lucky number
Lucky number !
 
Gửi ý kiến