Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 03. My friends. Lesson 3. A closer look 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Minh
Ngày gửi: 15h:32' 11-07-2019
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
WELCOME
What are they doing?
They are playing football.
THE PRESENT
CONTINUOUS
TENSE
Unit 3. MY FRIENDS
Lesson 3. A Closer look 2
I. Grammar:
Duong
Phuc
Mai and Chau
Actions now
Plans for future
I. Grammar: The Present continuous tense
(+) S + be + V_ing + …
(-) S + be not + V_ing + …
(?) Be + S + V_ing + …?
1. Form:
2. Use:
Action now
Plans for future
II. Practice: Activities 3 (p. 30)
Activities 3 (p. 30)
V_ing
learn- learning
dance- dancing
swim- swimming
lie- lying
She (take)… a test.
2. She (not go) … to her cooking class.
3. She (visit) ... a museum.
4. She (have) ... a barbecue with her friends.
is taking
isn’t going
is visiting
is having
The present continuous for future
Activities 5 (p. 30)
Activities 5 (p. 30)
Nhung’s week
Nhung: Would you like to go to my party on Friday?
Phong: I’d love to. I’m not doing anything on Friday.
Phong’s week
Mai’s week
Mai : Oh. I’m sorry I can’t.
I’m going swimming with my brother.
Home work
Plan for all days of a week
Do activity 4 in textbook- page 30
Do exercise 5,6 -page 18- workbook
Prepare new lesson:
Unit 3. Lesson 5. Communication
Write N for Now and F for Future
N
F
N
F
F
N
Activities 4 (p. 30)
 
Gửi ý kiến