Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 1. My hobbies. Lesson 5. Skills 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Hiếu
Ngày gửi: 07h:48' 22-06-2021
Dung lượng: 358.5 KB
Số lượt tải: 127
Số lượt thích: 0 người
Unit 1 - MY HOBBIES
Lesson 5 - Skills 1
Raising cockroach
Carving eggshells
Eating insects
surprising
=
amazing
What is the man doing?
He is carving.
plan
=
intend
Matching
English
Vietnamese
Lucky Number
1
2
3
4
5
6
7
8
Q1 – Why does Nick think his father’s hobby is unusual
a. Because eggshells are very fragile and his father can
make beautiful pieces of art from empty ones
b. Because eggshells are very big and his father can make beautiful pieces of art from empty ones
c. because eggshells are very fragile and his father can’t make beautiful pieces of art from empty ones
Lucky Number
Q2. Where did his father see the eggshells for the first time?
a. in an art gallery in the UK.
b. in an art gallery in the USSA.
c. in an art gallery in the US.
Q3 - How do some people find this hobby?
a. They find it easy and boring.
b. They find it difficult and boring.
c. They find it easy and interesting
Lucky Number
Q4 – Does Nick like his father’s hobby?
a. No, he doesn’t.
b. Yes, he does.
c. Yes, she doesn’t
Q5 – When did he start his hobby?
a. Five years ago.
b. Three years ago.
c. Ten years ago.
Lucky Number
1. Nick father enjoys…..
a. carving eggshells
b. collecting stamps
c. collecting coins.
2. He took up his hobby when he came back home from……….
a. England
b. The USA
c. Thailand
3. He learnt to carve from…….
a. the internet
b. his friend
c. his teacher
4. Nick thinks you can learn to carve if you have…..
a. money
b. time
c. friend
5. Carved eggshells can be used as … for your family and friends.
a. gifts
b. loan
c. things
Questions
1. What is the name of your hobby?
2. When did you start your hobby?
3. Is your hobby easy or difficult?
4. Is your hobby useful or not? Why? Why not?
5. Do you intend to continue your hobby in the future?

Homework
Answer the questions in full sentences in part 2 (page 12) : Read the text and answer the questions.

Learn by heart the new words by writing and making the sentences using new words.

Prepare the next lesson by writing steps of collecting stamps.
 
Gửi ý kiến