Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 1. My hobbies. Lesson 5. Skills 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Ten
Ngày gửi: 08h:53' 07-12-2021
Dung lượng: 250.1 KB
Số lượt tải: 78
Số lượt thích: 0 người
1. What can you see in the pictures?
 A teddy bear, a flower, a bird and flowers.
2. What do you think the objects are made of?
 They are made of eggshells.
3. Can you guess what hobby it is?
 The hobby is carving eggshells.
1 Look at the pictures and answer some questions
UNIT 1: MY HOBBIES

Lesson 4: Skills 1. (p.12)
I.VOCABULARY
1. (an) eggshell /`eg∫el/ : vỏ trứng
2. fragile /`frædʒail/ : (a): dễ vỡ, dễ gãy;
3. (a) piece of art : tác phẩm nghệ thuật
4.(to) carve: /ka:v/ : khắc,chạm, tạo thành
5. (an) art gallery /`gæləri/ :
phòng triển lãm nghệ thuật
6. (to) complete /kəm`pli:t/ : hoàn thành
7. unique /ju:`ni:k/ (a) : độc đáo, độc nhất
8. (to) take up : bắt đầu( thực hiện)
Now, read about Nick`s father`s unusual hobby and check your answers.
My father has an unusual hobby; carving eggshells. As everyone knows, eggshells are very fragile. My dad can make beautiful pieces of art from empty eggshells. It’s amazing!
He started the hobby five years ago after a trip to the US where he saw some carved eggshells in an art gallery. My father did not go to class to learn how to carve. He learned everything from the Internet.
Some people say that this hobby is difficult and boring, but it isn’t. All you need is time. It may take two weeks to complete one shell. I find this hobby interesting because carved eggshells are unique gifts for family and friends. I hope that in the future he’ll teach me how to do eggshell carving
2. Read the text and answer the questions.
1. Why does Nick think his father’s hobby is unusual?
2. Where did his father see the carved eggshells for the first time?
3. How do some people find this hobby?
4. Does Nick like his father’s hobby?
He thinks his father`s hobby is unusual because eggshells are very fragile and his father can make beautiful pieces of art from empty ones.
He saw the carved eggshells for the first time in an art gallery in the US.
They find it difficult and boring.
Yes, he does.
3. Read the sentences below and use no more than three words from the text to complete them.
1. Nick’s father enjoys …………
2. He took up this hobby when he came back home from …………
3. He learned to carve from ………
4. Nick thinks you can learn to carve if you have ……. .
5. Carved eggshells can be used as ……. for your family and friends
carving eggshells.
the US / the USA
the Internet
time
gifts
Speaking
Nick says that carved eggshells can be used as gifts for your family and friends. In pairs, discuss other uses of these pieces of art. Share your ideas with the class.
We can use of these pieces of art for decoration
at home, lights, vases ….
5. Talk about your hobbies. Use the questions below, and your own to help.
What is the name of your hobby?
2. When did you start your hobby?
3. Is your hobby easy or difficult? Why?
4. Is your hobby useful? Why/ Why not?
5. Do you intend to continue your hobby in the future?
Talk about your hobbies
- My hobby is/ I enjoy collecting bottles.
- I started this hobby when I was eight.
- I find the hobby easy because I can keep the bottles after I use them.
- This hobby is useful because I can save the environment.
- I think I will continue my hobby in the future.
- Hello. My name is… I’m …….years old.
- Learn the vocabulary
-Read the text & answer the question again.
-Prepare :
Lesson 6. Skill 2 (p. 13).
Homework
Goodbye
 
Gửi ý kiến