Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 1. My hobbies. Lesson 5. Skills 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phuong Anh
Ngày gửi: 18h:03' 10-09-2022
Dung lượng: 16.6 MB
Số lượt tải: 226
Số lượt thích: 0 người
Unit 1: Hobbies
LESSON 5: SKILLS 1
OBJECTIVES
Reading
Speaking
reading skills for general and specific information about gardening
talk about benefits of hobbies
After this lesson, students will be able to:

Reading
Look and discuss the questions below.
1. What can you see in the picture?

2. In your opinion, what is good about gardening?

2. Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B.
1. outdoor

2. patient

3. responsibility

4. majority

5. valuable

a. a very developed form

b. happening outside

c. the duty of taking care of sth

d. very helpful

e. able to wait for a long time

A

B

2. Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B.
1. outdoor

a. a very developed form

b. happening outside

c. the duty of taking care of sth

d. very helpful

e. able to wait for a long time

A

B

Gardening is one of the oldest outdoor activities.

2. Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B.
2. patient

a. a very developed form

c. the duty of taking care of sth

d. very helpful

e. able to wait for a long time

A

B

When gardening, children learn to be patient …

2. Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B.
3. responsibility

a. a very developed form

c. the duty of taking care of sth

d. very helpful

A

B

When gardening, children learn to be patient and take on responsibility.

2. Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B.
4. maturity

a. a very developed form

d. very helpful

A

B

They learn to wait for the plants to grow to maturity.

5. valuable

This teaches them valuable lessons about responsibility.

2. Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B.
1. outdoor

2. patient

3. responsibility

4. maturity

5. valuable

a. a very developed form

b. happening outside

c. the duty of taking care of sth

d. very helpful

e. able to wait for a long time

A

B

3 Read the text again. Complete each sentence with no more than three words.
1. Gardening belongs to the group of __________.

2. Gardening teaches children about flowers, fruits, vegetables, __________.

3. Gardening makes children become __________ and responsible.

4. It is an activity that everyone in the family can __________.

5. The author and her mother usually __________ garden for a day.

3 Read the text again. Complete each sentence with no more than three words.
1. Gardening belongs to the group of __________.

2. Gardening teaches children about flowers, fruits, vegetables, __________.

3. Gardening makes children become __________ and responsible.

4. It is an activity that everyone in the family can __________.

5. The author and her mother usually __________ garden for a day.

doing things

Gardening belongs to the most popular group – doing things.

3 Read the text again. Complete each sentence with no more than three words.
1. Gardening belongs to the group of __________.

2. Gardening teaches children about flowers, fruits, vegetables, __________.

3. Gardening makes children become __________ and responsible.

4. It is an activity that everyone in the family can __________.

5. The author and her mother usually __________ garden for a day.

doing things

Gardening teaches children about flowers, fruits, and vegetables. They can also learn about insects and bugs.

insects and bugs

3 Read the text again. Complete each sentence with no more than three words.
1. Gardening belongs to the group of __________.

2. Gardening teaches children about flowers, fruits, vegetables, __________.

3. Gardening makes children become __________ and responsible.

4. It is an activity that everyone in the family can __________.

5. The author and her mother usually __________ garden for a day.

doing things

When gardening, children learn to be patient and take on responsibility.

insects and bugs

patient

3 Read the text again. Complete each sentence with no more than three words.
1. Gardening belongs to the group of __________.

2. Gardening teaches children about flowers, fruits, vegetables, __________.

3. Gardening makes children become __________ and responsible.

4. It is an activity that everyone in the family can __________.

5. The author and her mother usually __________ garden for a day.

doing things

Gardening is also good because everyone in the family can join in and do something together.

insects and bugs

patient

join in

3 Read the text again. Complete each sentence with no more than three words.
1. Gardening belongs to the group of __________.

2. Gardening teaches children about flowers, fruits, vegetables, __________.

3. Gardening makes children become __________ and responsible.

4. It is an activity that everyone in the family can __________.

5. The author and her mother usually garden for __________ a day.

doing things

We usually spend an hour a day in our garden.

insects and bugs

patient

join in

an hour

Check your memory!!! What're the benefits of gardening?
Gardening teaches children about nature.

Children learn to be patient and take on responsibility.

Everyone in the family can join in and do something together.

Speaking
4 Match each hobby with its benefit(s). One hobby may have more than one benefit.
a. develops your creativity

b. makes you strong

c. reduces stress

d. helps you more patient

e. helps your hands and eyes work well together

1. Collecting stamps

2. Riding a horse

3. Making models

c. reduces stress

d. helps you more patient

b. makes you strong

c. reduces stress

a. develops your creativity

c. reduces stress

d. helps you more patient

e. helps your hands and eyes work well together

5 Now present your partners' answers to the class.
What is your favourite hobby?

What are its benefits?

My favorite hobby is collecting stamps.

It helps me more patient.

5 Work in groups. Ask one another the following questions.
My friend Mi's favourite hobby is collecting stamps.

It helps her be more patient.

Recap
Reading
Speaking
Gardening as a hobby

Benefits of hobbies

Thanks for your attention!
Please keep this slide for the attribution

Bộ tài liệu điện tử Global Success 7 - Cập nhật theo phương pháp hiện đại - Bài giảng chi tiết, chuẩn theo hướng giáo dục phổ thông 2018, bám sát CV5512 của BGD giúp phát huy được các kĩ năng của học sinh. - Tài liệu gồm file word, pdf, powerpoint chữa chi tiết, file nghe.
*Phuong Anh Tran – zalo: 0326962323
 
Gửi ý kiến