Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 01. My hobbies. Lesson 6. Skills 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trần Thanh Nam
Ngày gửi: 13h:15' 08-07-2018
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 394
Số lượt thích: 0 người
Unit 1. MY HOBBIES
Lesson 6: Skills 2
Friday , September, 1st 2017
1/ Do you know anything about collecting glass bottles ?

Do you think it is a good hobby ? Why / Why not ?
Ex1: Do you know anything about collecting glass bottles? Do you think it is a good hobby ? Why/Why not?
Yes, I do. I think it is a good bobby. Because after use glass bottles, you can reuse them to make anything! And you are greener.
Ex2: Listen to an interview about hobbies. A 4!Teen reporter, Ngoc asks Mi about her hobby. Complete each blank in the word web with no more than 3 words .
Mi’s hobby
2. Started:
........
3.Person who shares the hobby with Mi:
.....................
4. To do this hobby Mi has to:
A, collect bottles after use + get them from
...............

B, make ............. vases or
.........

C, use them as ............ Decorations.

Name of the hobby:
.....................
6. Future: will
...........................
5. Feelings about the hobby;

................
collecting
2 years ago.
Her mother
grandmother
flower
lamps
home
useful
Continue the hobby
Writing:
.........’s hobby
Name of the hobby:
2. Started:
3.Person who shares the hobby with .......
4. To do this hobby you have to............................
5. Feelings about the hobby;..............
6. Future: will .......
4/ Now, write a paragraph about your classmate’s hobby. Use the notes from 3. Start your paragraph as shown below.

__________ is my classmate. His / Her hobby is _______________
 
Gửi ý kiến