Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 1. My hobbies. Lesson 6. Skills 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Quế
Ngày gửi: 18h:52' 15-11-2021
Dung lượng: 8.8 MB
Số lượt tải: 107
Số lượt thích: 0 người
Good morning Everybody
WELCOME TO MY CLASS
* Warm up
Complete the sentences with appropriate hobbies.
1. If you have a lot of bottles,
dolls or stamps,
your hobbies is __________.
collecting
* Warm up
Complete the sentences with appropriate hobbies.
2. If you spend time watching birds in nature, your hobbies is ___________________.
Bird - watching
* Warm up
Complete the sentences with appropriate hobbies.
3. If you like playing monopoly or chess, your hobbies is _______________________.
Playing board game
* Warm up
Complete the sentences with appropriate hobbies.
4. If you always buy flowers and put them in a vase to display in your house, your hobbies is ________________.
Arranging flowers
* Warm up
Complete the sentences with appropriate hobbies.
5. If you spend most of your free time making vases or bowls from clay, your hobbies is ________________.
Making pottery
* Warm up
Complete the sentences with appropriate hobbies.
6. If you enjoy moving your body to music, your hobbies is ______________.
dancing
Date
UNIT ONE
MY HOBBIES
Period 7
SKILLS 2
I. LISTENING
1. Discussion about glass bottle hobby. (Ex. 1/p. 13)
MI’S HOBBY
2. Listen to an interview about hobbies. Complete each blank in the word wed
with no more than three words. (Ex. 2/p.13)
collecting glass bottles.
two years ago.
mother.
grandmother
flowers
lamps
home
useful
continue the hobby.
____S HOBBY
II. WRITING
1. Work in pairs. Ask and answer questions about each other’s hobbies. Take note below (Ex. 3/p.13)
HUY’S HOBBY
collecting stamps.
when he was a boy.
boys friends.
a pen pal in America.
other boys.
the nearest post office.
enjoyful
will collect more stamps.
1. Work in pairs. Ask and answer questions about each other’s hobbies. Take note below (Ex. 3/p.13)
Writing: (Ex. 4 / p.13)

* Now, write a paragraph about your classmate’s hobby. Use the notes from Ex3. Start your paragraph as shown below.
* Possible paragraph:
Huy is my classmate. His hobby is collecting stamps. He started it when he was a young boy. He shared this hobby with some boys in the neighborhood, and then in school. He usually goes to the nearest post-office to get new stamps, he also exchanges stamps from other boys, and he can get some stamps from a pen pal in America. He loves his stamps and very proud of his collection. In the future, he will collect more stamps from foreign countries.
IV. At home
Practise the exercises again.
Do exercises E1, 2, (page 9 / workbook).
Prepare LOOKING BACK AND PROJECT.
The bye bye song

Bye, bye.
See you tomorrow.
Bye, bye.
See you tomorrow.
Bye, bye.
See you tomorrow.
Bye, bye. Bye, bye.
The bye bye
song
 
Gửi ý kiến