Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 01. My hobbies. Lesson 5. Skills 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi thị bích thủy
Ngày gửi: 18h:07' 02-06-2018
Dung lượng: 9.1 MB
Số lượt tải: 503
Số lượt thích: 0 người
Good morning Everybody
WELCOME TO MY CLASS
Teacher : Bui Thi Bich Thuy
PELMANISM
make
go
do
take
carve
Horse
riding
pottery
photos
wood
gardening
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Team A
Team B
2
2
4
6
8
10
0
4
6
8
10
0
Period 6: Date
UNIT ONE
MY HOBBIES
Lesson 5
SKILLS 1
Unit 1. MY HOBBIES
Lesson 5. Skills 1
I. Vocabulary:
- eggshell (n)
- (to) carve
Eg: Carved eggshells, carving eggshells
- fragile (adj)
- unique (adj)
- carved (adj)
: vỏ trứng
: chạm, khắc
: dễ vỡ
: độc đáo
: được chạm, khắc
II.READING
1.Work in pairs.Ask and answer (Exercise 1 / P12)
1.What can you see in the picture ?
2.What do you think the objects are made of ?
3.Can you guess what hobby it is ?
> I can see a teddy bear, a flower, a bird and flowers
> They are made of eggshells
> The hobby is carving eggshells.
1. Work in pair. Ask and answer the questions.(Ex. 1/p. 12)
Read the text about
Nick’s father’s unusual hobby
and check your answers
Ba tôi có một sở thích không bình thường: khắc vỏ trứng. Như mọi người biết, vỏ trứng rất dễ vỡ. Ba tôi có thể làm ra những tác phẩm nghệ thuật liât đẹp từ những vỏ trứng. Nó thật tuyệt.
Ông ấy đã bắt đầu sở thích cách đây 5 năm sau một chuyên đi đến Mỹ nơi mà ông ấy đã thấy vài vỏ trứng khắc trong phòng triển lãm nghệ thuật. Ba tôi đã không đi đến lớp học khắc. Ông đã học mọi thứ từ Internet.
Vài người nói rằng sở thích đó thật khó và chán, nhưng không phải vậy. Tất cả những gì bạn cần là thời gian. Có lẽ mất khoảng 2 tuần để làm xong 1 vỏ trứng. Tôi thấy thói quen này thú vị vì những vỏ trứng khắc là món quà độc đáo dành cho gia đình và bạn bè. Tôi hy vọng trong tương lai ông sẽ dạy tôi cách khắc vỏ trứng.


2. Read the text and answer the questions. (Ex. 2/p.12)
Why does Nick think his father’s hobby is unusual?
Where did his father see the carved eggshells
for the first time?
3. How do some people find this hobby?
4. Does Nick like his father’s hobby?
5. Why does Nick like his father’s hobby?
Tạm dịch:
1. Tại sao Nick nghĩ sở thích của ba là không bình thường?
- Anh ấy nghĩ sở thích của ba ấy không bình thường bởi vì vỏ trứng dễ vỡ và ba anh ấy có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp từ những vỏ trứng rỗng.
2. Ba anh thấy những vỏ trứng khắc lần đầu tiên ở đâu?
- Ông ấy đã thấy những vỏ trứng khắc lần đầu tiên ở trong một bảo tàng ở Mỹ.
3. Vài người cảm thấy sở thích này như thế nào?
- Họ thấy nó khó và chán.
4. Nick có thích sở thích của ba không?
-  Vâng, bạn ấy thích.


1
9
8
7
6
5
4
3
2
TIẾPSlide 16
LUCKY NUMBER
Đội A
Đội B
10
20
30
40
10
20
30
40
50
60
50
60
70
70
7
Why does Nick think
his father’s hobby is unusual?
Because eggshells are very fragile
and his father can make beautiful pieces of
art from them
TIẾP
2. Where did his father see the
carved eggshells
for the first time?
In an art gallery in the USA.
TIẾP
TIẾP
3. How do some people find this hobby ?
They find it difficult and boring.
TIẾP
TIẾP
4. Does Nick like his
father’s hobby?
Yes, he does.
TIẾP
TIẾP
5. Why does Nick like his
father’s hobby?
Because carved eggshells are unique gifts for
family and friends.
TIẾP
TIẾP
TIẾP
Lucky number
TIẾP
TIẾP
Sorry!
YOU LOSE 5 MARKS.
TIẾP
Nick’s father enjoys …………………………
He took up this hobby when he came back home from ………………………
He learned to carve from ……………………
Nick thinks you can learn to carve if you have …………………
Carved eggshells can be used as …………………... for your family and friends
carving wood.
the US
the Internet.
time.
gifts
3. Read the text and complete the sentences. (Ex. 3/p.12)
III. SPEAKING
1. Speaking. Ex. 4/p.12

What can carved eggshells
be used for?

bells
gifts
lights
decorate home
toys
2. Discussion. Ex. 5/p.12
1.What is the name of your hobby?
> Playing badminton
2.When did you start your hobby?
> 2 years ago
3.Is your hobby difficult or easy? Why?
> It’s difficult. Because you must be quick.
4.Is your hobby useful or not? Why?
> Yes, it is. Because it makes me healthy.
5.Do you intend to continue your hobby in the future ?
> Yes, I do
IV.homework
-Learn new words.
-Practise the exercises again.
-Do exercises D1, 2, 3 (page 7, 8 / workbook).
-Prepare SKILLS 2.
The bye bye song

Bye, bye.
See you tomorrow.
Bye, bye.
See you tomorrow.
Bye, bye.
See you tomorrow.
Bye, bye. Bye, bye.
The bye bye
song
 
Gửi ý kiến