Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 02. My home. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: vionet.n
Người gửi: trần xuân đình
Ngày gửi: 08h:09' 05-11-2017
Dung lượng: 21.1 MB
Số lượt tải: 510
Số lượt thích: 0 người
TO OUR CLASS!
UNIT 2: MY HOME
Period 9: Getting started
I. Listen and read:
1. Vocabulary:
- Town house (n): Nhà phố
- Apartment = Flat (n): Căn hộ
- City centre (n): Trung tâm thành phố
- Cousin (n): Anh/ chị/ em họ
2. Practice:
a. Which family members does Mi talk about?

b. Complete the following sentences:
1. There is a ____ and a _____ in Nick’s living room.
2. Now Mi lives in a __________.
3. Luke likes ________________.
4. Mi thinks living near the city center is ______.
5. Mi’s new house has ______ bedrooms.
TV
sofa
town house
sitting on the sofa
noisy
three
II. Prepositions of place: 1. Matching
on
between
In front of
in
next to
behind
under
(ở giữa)
(phía trước)
(ở trong)
(đằng sau)
(kế bên)
(ở trên)
(ở dưới)
2. Write sentences to describe pictures:
 The dog is on the chair.
F. The cat is between the lamp and the sofa.
G. The cat is under the table.
D. The cat is in the wardrobe.
C. The cat is behind the television.
E. The dog is in front of the kennel.
B. The dog is next to the bowl.
5. The cap is under the pillow.
6. The pictures are on the wall.
3. The picture is between the clocks.
2. The school bag is under the table.
4. The dog is in front of the computer.
1. The dog is behind the bed.
F
T
F
F
F
T
 The dog is between the bookshelf and the bed.
 The clock is between the pictures.
 The cat is in front of the computer.
 The cap is next to the pillow.
3. True – False Statements:
4. Answer the questions: Noughts and crosses
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Answer the questions again in your notebook.
Learn vocabulary by heart.
Prepare next lesson (A closer look 1).
HOMEWORK
Where is the mouse?
 It is behind the bookshelf.
Is the pillow on the bed?
 Yes, it is.
Where are the books?
 They are on the desk/ table/ bookshelf.
Is the chair next to the bed?
 No, it isn’t. It’s next to the desk/ table.
Where are the clothes?
 They are on the floor.
Are the notebooks under the bed?
 No, they aren’t. They are on the bed.
Where is the cat?
 It is in front of the computer.
Is the dog under the bed?
 No, it isn’t. It is between the bed and the bookshelf.
Where is the school bag?
 It is under the desk/ table.
No_avatar
Vui lòng kiểm tra lại ngày đăng của tài liệu này với bản tài liệu của tôi. Người dùng này tải về tài liệu của tôi nhưng ko có bất kì sự chỉnh sửa nào và đăng lên lại
 
Gửi ý kiến