Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 02. My home. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Nhị Hà
Ngày gửi: 14h:19' 19-09-2018
Dung lượng: 13.4 MB
Số lượt tải: 150
Số lượt thích: 1 người (Phạm Hữu Bình)
our class 6
Welcome to
09
2016
Do you know where these pictures are?
They are in Da Lat.
What do you know about Da Lat?
Da Lat

Unit 2: MY HOME
Period 13 Lesson 5: Skills 1
A room at the Crazy House Hotel, Da Lat
I. Reading
- Crazy (a) :
Kỳ dị, lạ thường
- Strange (a) :
lạ, kỳ lạ
- Messy (a) :
lộn xộn, bừa bãi
- Shape (n) :
hình dạng
*Vocabulary:
I. Reading
1. Look at the text. Answer the questions
What type of text is it?
What’s the title of this page? What’s the topic?
Write three things you know about Da Lat.
I. Reading
1. Look at the text. Answer the questions
1) What type of text is it?
-It’s an e-mail.
2) What’s the title of this page? What’s the topic?
-The title is “A room at the Crazy House Hotel, Da Lat. The topic is Nick’s weekend at the Crazy house Hotel.
3) Write three things you know about Da Lat.
-The weather in Da Lat is very nice.
READING
2. Quickly read the text.
Crazy House Hotel - Outside
READING
3. Reading the text again and answer the questions.
Is Nick with his brother and sisters?
-No, he isn’t.
2) How many rooms are there in the hotel?
-There are ten rooms.
3) Why is the room called the Tiger room?
-Because there’s a big tiger on the wall.
4) Where is his bag?
-It’s under the bed.
READING
4. Are these things in the room?
READING
4. Are these things in the room?
*LANGUAGE REVIEW
Prepositions of place: in, on, under, between, etc.
There is … / There are …
Ex: There is a board on the wall.
There are thirty-seven students in the classroom.
II. Speaking
5. Create a new room for the hotel. Draw a plan of the room.
6. Show your plan to your partner then describe the room to other students in the class.
SPEAKING
Name?
SPEAKING
HOMEWORK
- Learn by heart new words.
Write 5 sentences with: There is…/ There are…

- Describe your living-room
- Prepare: Unit 2 – Lesson 6: Skills 2
THANK YOU FOR ATTENTION!
The end
GOOD BYE!
 
Gửi ý kiến