Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 02. My home. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Mỹ Hạnh
Ngày gửi: 22h:22' 25-10-2018
Dung lượng: 22.2 MB
Số lượt tải: 45
Số lượt thích: 0 người
Welcome the teachers to our class!

Lost in the old town
Period 29
UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD
Lesson 1:Getting started
Lost in the old town
Wed, October 8th, 2017
Newwords
- Statue (n)
: tượng, pho tượng
- Memorial (n)
: đài tưởng niệm, bia tưởng niệm
- Square (n)
: quảng trường
- Cathedral (n)
: nhà thờ lớn
- Historic (adj)
: có tính chất lịch sử, cổ kính
- Palace (n)
: cung điện, dinh, phủ
2
1
3
4
5
6
7
8
1
2
3
* Form.
Shall we + V.inf....? : Chúng ta sẽ....chứ
Let’s + V.inf.... : Chúng ta hãy
- Ok, sure
- No, let’s + V.inf…….
this afternoon/ play football
his evening/go to the cinema/ go out
and have an ice cream
DIRECTION
COFFEE
Bus stop
Cathedral
Art gallery
Park
Go straight on/ ahead
Turn left
Turn right
Go past the bank
Cross the street
Take the second
turning on the left
Take the first
turning on the right
cinema
DIRECTION
COFFEE
Bus stop
Cathedral
Art gallery
Park
cinema
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6. Give your partner directions to one of the places of the map
Homework:
Learn by heart the vocabulary
- Review suggestions.
- Practice giving directions to your house.
- Do exercises: A1,2, B1,2 (workbook).
- Prepare: A closer look 1. 
Gửi ý kiến