Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 2. My home. Lesson 4. Communication

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Thi
Ngày gửi: 20h:23' 28-09-2020
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 486
Số lượt thích: 0 người
English 6
UNIT 2 . MY HOME
PERIOD 13: COMMUNICATION
Welcome to our class
Extra vocabulary
Town house
Country house
Villa
Stilt house
apartment
Extra vocabulary:
- town house (n) : nhà ở thành phố
country house (n): nhà ở nông thôn
villa (n) : biệt thự
stilt house (n) : nhà sàn
apratment (n) : căn hộ
1. Mi tells Nick about her grandparentss’ country house. Look at the pictures of her grandparents’ house and complete the snetences.
1. My grandparents live in a ________
house in Nam Dinh.
2. There _______ four rooms in the house and a big garden.
3. I like the living room. There ______ a big window in this room.
4. There ______ four chairs and a table in the middle of the room.
5. There are two family photos _____ the wall.
6. There is a small fridge _______ the
cupboard.
7. A television is _____ the cupboard.
8. There _____ also a ceiling fan.
are
are
is
country
on
next to
on
is
2. Student A looks at the picture of Nick’s house. Student B look at the picture of Mi’s house. Find the difference between the two houses.
1. Where does Nick live? ………………………………………
2. How many rooms are there? ……………………………………….
3. What are they?
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
 He lives in a country house.
 There are six rooms.
 They are: an attic, 2 bedrooms, a living room, a kitchen and a toilet.
1. Where does Mi live? ………………………………………
2. How many rooms are there? ……………………………………….
3. What are they?
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
 She lives in a town house.
 There are six rooms.
 They are: an attic, 2 bedrooms, a living room, a kitchen and two toilets.
3. Draw a simple plan of your house. Tell the partner about your house.
3. Draw a simple plan of your house. Tell the partner about your house.
4. Describe your friend’s house to the class.
Homework
Learn the vocabulary by heart.
Describe your friend’s house
Do exercise C1, 2 (page 12- workbook)
Prepare next lesson( skills 1)
 
Gửi ý kiến