Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 02. My home. Lesson 7. Looking back & project

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Soạn thảo trực tuyến
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: http://soanbai.violet.vn
Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:07' 18-08-2015
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 924
Số lượt thích: 1 người (nguyễn như quỳnh)
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
A. LOOKING BACK I. Vocabulary II. Grammar III. Communication Trang bìa
Coverpage:
Unit 02. My home Lesson 7. Looking back & project * INTRODUCE
1. Objectives:
Objectives * By the end of this lesson, students can: - review all what they have learnt in this unit. - review: There is / There isn’t There are / There aren’t Prepositions of place. 2. Write as many words as possible:
Write as many words as possible A. LOOKING BACK
* Content of Looking Back:
A. LOOKING BACK I. Vocabulary II. Grammar III. Communication I. Vocabulary
1. Put the words into the correct groups. Do you want to add any words to each group?:
1. Put the words into the correct groups. Do you want to add any words to each group? Living room, Attic, Bed, Hall, Picture, Villa, Cupboard, Apartment, Chest of drawers, Town house, Bathroom, Bedroom, Wardrobe, Sofa, Stilt house, Kitchen, Dishwasher, Desk, Country house Types of building Rooms Furniture I. Vocabulary Suggestion put the words into the correct groups:
Types of building Rooms Furniture Country house Desk, Dishwasher, Kitchen, Stilt house, Sofa, Wardrobe, Bedroom, Bathroom, Town house, Chest of drawers, Apartment, Cupboard, Villa, Picture, Hall, Bed, Attic, Living room, * Suggestion put the words into the correct groups Living room, Attic, Bed, Picture, Villa, Cupboard, Apartment, Chest of drawers, Town house, Bathroom, Bedroom, Wardrobe, Stilt house, Kitchen, Dishwasher, Country house Sofa, Hall, II. Grammar
2. Make sentences. Use appropriate prepositions of places.:
II. Grammar 2. Make sentences. Use appropriate prepositions of place 1. The boy _______. 2. The dog ________. 3. The cat ________. 3. The cat ________. 5. The girl ________. 6. The boy _______. Make sentences (picture 1,2):

Make sentences (picture 1,2) Make sentences (picture 3,4):

Make sentences (picture 3,4) Make sentences (picture 5,6):

Make sentences (picture 5,6) 3. Look at the picture and complete the sentences:
II. Grammar

3. Look at the picture and complete the sentences. Use There

is/There are/There isn’t/There aren’t.

1. ______ a clock on the wall. 2. ______ books on the bookshelf. 3. ______ a desk next to the bookshelf. 4. ______ two posters on the wall. 5. ______ a laptop and a lamp on the desk 6. ______ three plants in the corner. Suggestion complete the sentences:

Suggestion complete the sentences 4. Turn the sentences in 3 into questions:
II. Grammar 4. Turn the sentences in 3 into questions Example: Is there a clock on the wall? Write the questions with their answers.:

Write the questions with their answers. 5. Write 6 sentences to describe your bedroom:
II. Grammar 5. Write 6 sentences to describe your bedroom Bedroom III. Communication
6. Work in groups. Take turn to draw a cat in the house below. Other students ask questions to find the cat:
II. Grammar 6. Work in groups. Take turn to draw a cat in the house below. Other students ask questions to find the cat Example: A: Where is the cat? B: Is it on the bed? A: No, it isn’t. C: Is it under the table? A: Yes, it is. * Consolidation:
Consolidation Finished! Now you can… use words for type houses, furniture and family. use prepositions to describle where things are describle use there is/ there are/ there isn`t/ there aren`t describle where things are in a house Item 14:
B. PROJECT
1. Which house do you want? Why?:
B. PROJECT 1. Which house do you want? Why? 2. Draw your own strange house. Tell the group about your house:
B. PROJECT 2. Draw your own strange house. Tell the group about your house * THE END
1. Homework:
- Complete the self-assessment: Finished! Now you can… - Do exercise in the workbook. - Do task 5: Write 6 sentences to describe your bedroom - Prepare next lesson: Unit 03. My friends. Lesson 1. Getting started Homework 2. The end :
Thanks for your attention Good bye. See you again!
No_avatarf

hello

 

No_avatarf

that good

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓