Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 04. My neighbourhood. Lesson 4. Communication

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tiếng Anh 6 (Sách mới). Unit 04. My neighbourhood. Lesson 4. Communication
Người gửi: ai cũng được
Ngày gửi: 19h:38' 05-11-2018
Dung lượng: 191.5 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
EIFFEL TOWER
The famous landmark in France
Introduce somethings:
Gustave Eiffel designed this tower in 1889
It’s a famous landmark in France and all over the world
Most of everyone known it
Now, almost 7 million visitors visit it a year
We call the Eiffel Tower by the architect designed it
Space
Earth
Diameter: 12,756km
Orbit: 149,600,000km
Orbit Period: 365 days
Planet day: 24 hours
Mass: 5,972e24kg
Planet: Earth
Temperature: 20 C
Density: 5,52 gm/cm3
Orbital eccentricity: 0.017
Inclination to Ecliptic: 0.00 degrees
Equatorial Tilt to Orbit: 23,45 degrees
The humen’s life
The humen live in the earth- the one planet has a good air for humen
We must eat and drink water so we can live more years
Goodbye!
Hope we have a good time for discover somethings around us
 
Gửi ý kiến