Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 04. My neighbourhood. Lesson 6. Skills 2

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Soạn thảo trực tuyến
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Đức
Ngày gửi: 08h:15' 08-11-2016
Dung lượng: 5.3 MB
Số lượt tải: 1063
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Thi Tuyết Lan, Nguyễn Vũ Tuyền)
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
UNIT 04. MY NEIGHBOURHOOD Lesson 6. Skills 2 * INTRODUCE
1. Objectives:
Objectives * By the end of this lesson, students can: - Listen to get the information about directionsto some places in a neighbourhood - Write about what they like or dislike about their neighboorhood. 2. Chose the suitable words fills in the blank to complete the sentences:
Chose the suitable words fill in the blank to complete the sentences
I. LISTENING
* Study Skills – Listening:
Study Skills – Listening Before listening: - read the questions carefully - decide what information you are listening for - think of some words that you might hear - listen for inportant information only 1. Listen to the conversation between a stranger and Duy’s dad. Fill in the blanks with the words you hear:
I. LISTENING 1. Listen to the conversation between a stranger and Duy’s dad. Fill in the blanks with the words you hear A: Excuse me. Where is the supermarket ? B: Go to (1) _____ of this street. It’s on your (2) ____. A: And where is the (3) __________ ? B: It’s in (4) ________ . Take the (5) ______, and it’s on your left. * Suggestion: Listen and fill in the blanks:

* Suggestion: Listen and fill in the blanks 2. Listen the conversation again. Choose the correct places from the list below. Write thecorrect letters A-F on the map.:
I. LISTENING 2. Listen the conversation again. Choose the correct places from the list below. Write thecorrect letters A-F on the map. A. supermarket B. restaurant C. secondary school D. art gallery E. Pho 99 D. `Quynh` Café * Suggestion: listen and choose the correct places from the list below. Write thecorrect letters A-F on the map:
A. supermarket * Suggestion: listen and choose the correct places from the list below. Write the correct letters A-F on the map. B. restaurant C. secondary school D. art gallery E. Pho 99 F. `Quynh` Café A.supermarket C. secondary school F. `Quynh` Café D. art gallery 3. Tick what you like or don’t like about a neighbourhood.:
II. WRITING 3. Tick ( ) what you like or don’t like about a neighbourhood. 1. sandy beaches 2. heavy traffic 3. many modern buildings and offices 4. peaceful streets 5. good restaurants and cafés 6. sunny weather 7. busy and crowded streets 8. many shops and markets Like Don`t like * Suggestion: Tick what you like or don’t like about a neighbourhood:

1. sandy beaches
2. heavy traffic
3. many modern buildings and offices
4. peaceful streets
5. good restaurants and cafés
6. sunny weather
7. busy and crowded streets
8. many shops and markets
* Suggestion: Tick what you like or don’t like about a neighbourhood II. WRITING
MY NEIGHBOURHOOD:
4. Make notes about your neighbourhood. Think about the things you like/ dislike about it.:
II. WRITING 4. Make notes about your neighbourhood. Think about the things you like/ dislike about it. LIKE DISLIKE - It’s great for outdoor activities. -The air is fresh. - There’s almost everything here. - People are kind and friendly. - Delicious food such as: roasted pigs, roasted ducks.. - Many kinds of good fruits such as: manderin oranges, sugar apples. - The weather is too cold in winter. - The streets are narrow and old. 5. Write a paragraph about your neighbourhood saying what you like or dislike about living there. Use the information in 4, and Khang’s blog as a model.:
II. WRITING 5. Write a paragraph about your neighbourhood saying what you like or dislike about living there. Use the information in 4, and Khang’s blog as a model. I’d like to tell you about some good things and some bad things about living in my neighbourhood. * THE END
1. Homework:
HOMEWORK Rewrite about your neighbourhood again. Workbook: Part C Prepare: Looking back project 2. The end:
Thanks for your attention Good bye. See you again!
No_avatarf

Bai giang khong co file.exe nen tai ve duoc nhung khong mo duoc. Cach khac phuc la gi?

 

 

 

Avatar

Đây là bài giảng làm = PM Violet

Cách mở xem; 

1/ Bấm vào biểu tượng trình duyệt web Googe hoặc cốc cốc....để xem

2/Biểu tượng hoa Violet (nếu có cài PM).

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓