Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 01. My new school. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Khánh Linh
Ngày gửi: 14h:51' 19-07-2018
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 279
Số lượt thích: 0 người

Nguyen Nghiem Secondary School
Teacher: Pham Thi Kim Dong
Brainstorming
UNIT 1: MY NEW SCHOOL
Lesson 2: A closer look 1
I- NEW WORDS:
UNIT 1: MY NEW SCHOOL
Lesson 2: Closer look 1
Tuesday, August 19th, 2014
- `physics
môn vật lý
- `judo
môn võ nhu đạo
- (to) hope
hi vọng
- (to) post
gửi
II- Vocabulary
Matching words with correct pictures:
1. Listen and repeat the words.

1.
homework
school lunch
music
football
judo
physics
2.
3.
4.
5.
6.
2. Work in pairs. Put the words into groups.
football
music
homework
judo
exercises
school lunch
lessons
physics
English
history
vocabulary
science

. Note
to play + Noun -> refer to some activities
to do
to have
to study
Examples:

to play football, to do my homework,

3. Put one of these words in each blank.
I do ________ with my friend, Vy.
2. Duy plays ________ for the school team.
3. All the _______ at my new school are interesting.
4. They are healthy. They do _____ everyday.
5. I study maths, English and _______ on Mondays.
home work
football
lessons
judo
science

4- Write sentences about yourselves using the combinations above.
Example:
I / We have English lessons on Tuesday and Thursday.
III- Pronunciation
The phonetics between / əu / and / /:

judo
going
homework
open
brother
Monday
mother
month
1- Listen and repeat:

rode
don’t
hope
homework
post
some
Monday
month
come
one
2- Listen to the words and put them into two group:
They are going to open a new library.
I’m coming home from school.
His brother eats lunch in the school canteen.
The new school year starts next month .
My brother is doing his homework .
He goes to the judo club every Sunday.3- Listen and repeat. Underline the sounds and you hear

Homework
Practice pronunciation.
Learn vocabulary by heart.
-
- Prepare “Unit 1: A closer look 2”
Write words with the sounds: /u/ and /^/
No_avatar

Good!~~

 

 
Gửi ý kiến