Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 01. My new school. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: bích thủy
Người gửi: bùi nguyễn bích thủy
Ngày gửi: 08h:51' 12-01-2019
Dung lượng: 5.2 MB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
Welcome
to our class 6E
Tuesday, October 10th, 2018
UNIT4: BIG OR SMALL?
Lesson1: - Where is your school? A1,2,3,4?
I- New words
- Small (adj):
- Big (adj)
-> nhỏ, bé
-> to, lớn
- In the country
- In the city
-> ở nông thôn
-> ở thành phố
- City (n)
-> thành phố
- Country (n):
-> miền quê
Nhỏ
To, lớn
Ở thành phố
4. Ở nông thôn
5. Thành phố
6. Nông thôn
* MATCHING:
a- in the country
b- city
c- big
d- small
e- country
f- in the city
1.Listen and repeat.
This is Phong.
This is his school.
Phong’s school is small.
It is in the country.
This is Thu.
This is her school.
Thu’s school is big.
It is in the city.
Ii- grammar
Name’s + Noun
Ex1: This is Phong’s school.
Ex2: This is Thu’s school.
Tuesday, October 10th, 2018
UNIT4: BIG OR SMALL?
Lesson1: Where is your school? A 1,2,3,4.
Possessive ’s: Sở hữu cách
2. Answer. Then write the answers in your excercise book.
a) Is Phong’s school small?
-> Yes, it is.
b) Is Thu’s school small?
-> No, it isn’t.
c) Where is Phong’s school?
-> It is in the country.
d) IsThu’s school in the country?
-> No, it isn’t. It is in the city.
3. Read. Then answer the questions:
Phong’s school is in the
country. It’s small. There
are eight classrooms. There
are four hundred students
in the school.
Thu’s school is in the city.
It’s big. There are twenty
classrooms. There are nine
hundred students in the
school.
Reading:
country
Phong’s
school
Thu’s
school
small
8 classrooms
400 students
20 classrooms
big
city
900 students
Lucky number!
1
7
6
2
5
4
8
3
10
a. How many classrooms are there in Phong’s school?
+ There are eight classrooms
b. How many students are there in his (Phong’s) school?
+ There are four hundred students.
c. How many classrooms are there in Thu’s school?
+ There are twenty classrooms.
d. How many students are there in her (Thu’s) school?
+ There are nine hundred students.
Lucky number
a) Is your school in the country or in the city?
4. Answer.
It is in the country
b) How many classrooms are there?
4. Answer.
There are eighteen classroms
c) How many students are there?
4. Answer.
There are one thousand and seventy nine students
Congratulations!
4.Answer.
A) Is your school in the country or in the city?.
B) introduce about your school?
20
GOODBYE! SEE YOU AGAIN.
Homework
Learn by heart vocabulary.
Do exercises 1-4 on workbook.
Prepare new lesson: Lesson B
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓