Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 1. My new school. Lesson 3. A closer look 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đức Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:28' 04-09-2021
Dung lượng: 7.2 MB
Số lượt tải: 127
Số lượt thích: 0 người
ENGLISH 6
checking old lesson
Make up sentences with the verbs : :
 I play music every night.
 I do judo on Sundays.
 I have lessons on Monday.
 I study English on Tuesday and Friday.
home love cold boat
come mother go
Judo brother some

home boat cold go judo
come love mother brother some
UNIT 1: My new school
Lesson 3: A closer look 2
The present simple
Example:
Duy’s new school has a small playground.
 Duy’s new school has a large playground.
Duy near school.

2. Duy his new school.

3. Vy and Duy

4. Mr. Quang teaches Duy

5. At break time, Phong
football.
doesn’t live
doesn’t like
walk to school.
science.
plays
lives
likes
ride their bike to school
English
doesn’t play
you / ride your bicycle / to school.

you / read / in the library / at break time.

you / like / your new school.

your friends / go to school / with you.

you / do your homework / after school.

Do you ride your bicycle to school ?
 Yes , I do / No, I don’t.
Do you read in the library at break time ?
 Yes , I do / No, I don’t.
Do you like your new school ?
 Yes , I do / No, I don’t.
Do your friends go to school with you ?
 Yes , they do / No, they don’t.
Do you do your homework after school ?
 Yes , I do / No, I don’t.
The present continuous
Example:
Yummy! I (have )____ school lunch with my new friends..
I football now. I’m tired.

2. Shh! They in the library.

3. Vy and Phong their homework.

4. Now I an English lesson with Mr Lee.

5. Phong, Vy and Duy their bicycles to school now.
(not play )_____
(study) _____
(not do)___
(have)___
(ride)___
am not playing
are studying
aren’t doing
am having
are riding
am having
* wear uniform every day
* wear uniform on Mondays and Saturdays.
interesting
*have lessons in the afternoon
*have lessons in the morning
have many subjects
* do homework at home
* do homework in the library
have lots to do
Make a conversation :

A: Hello, Hung.Glad to see you.

B: Hi, Tuan.Glad to see you, too.
How are you today?

A: Very well.thanks.And you?

B: Just fine. Thank you.Oh, the
class will begin soon. We must
come in class.Bye, see you late.

A: Ok. Bye bye.
Homework
Learn the lesson well.

Give the correct tenses of the verbs :
Ex: 1. She (not study) doesn’t study
on Friday.
2.He (have)____a new haircut now.
3.I usually (have) __breakfast at 7.00.
4. Look! The car (come) ______ .

- Prepare “Unit 1: Communication”
 
Gửi ý kiến