Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 1. My new school. Lesson 3. A closer look 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trần Trọng Tín
Người gửi: trần thị mỹ trang
Ngày gửi: 20h:36' 07-10-2021
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class today!
Class: 6
Teacher: Trần Thị Mỹ Trang
LESSON 3:
UNIT 1: cont
Tuesday, September 21st , 2021
A Closer Look 2 ( p. 9 + 10)
Choose the correct answer A, B, or C.
Miss Nguyet is interviewing Duy for the school newsletter. Write the correct form of the verbs.
Fill the blanks with usually, sometimes or never.
Choose the correct answer A or B to complete each sentence.
Work in pairs. Make questions, and then interview your partner.
Grammar
The present simple
Adverbs of frequency
Grammar
The present simple
We use the present simple to talk about actions or events that often happen, or are fixed.
Example:
We usually go to school by bus.
I don’t like school lunch very much.
Choose the correct answer A, B, or C.
Grammar
The present simple
Miss Nguyet is interviewing Duy for the school newsletter. Write the correct form of the verbs.
Miss Nguyet: Tell us about your new school, Duy.
Duy: Sure! My school (1.have) a large playground.
Mis Nguyet: you (2. have) any new friends?
Duy: Yes. And I (3. like) my new friends, Vy and Phong.
Mis Nguyet: Vy (4. walk) to school with you?
Duy: Well, we often (5. ride) our bicycles to school.
Mis Nguyet: What time do you go home?
Duy: I (6. go) home at 4 p.m. every day.
Mis Nguyet: Thank you!
has
Do
have
like
Does
walk
ride
go
Grammar
Adverbs of frequency
We use adverbs of frequency to show how often something happens.
We often use them with the present simple.
We usually place the adverb of frequency before the main verb.
Example:
Tom usually takes the bus to school.
They don’t often go to the cinema.
Fill the blanks with usually, sometimes or never.
1.
2.
3.
4.
5.
always
rarely
usually
sometimes
never
1.
always
2.
usually
3.
sometimes
4.
rarely
5.
never
Write a sentence with one of these adverbs.
1.
2.
3.
4.
5.
Choose the correct answer A or B to complete each sentence.
Choose the correct word to complete the sentences.
Do you often ride your bicycle to school?
Do you sometimes study in the school library?
Do you like your new school?
Do your friends always go to school with you?
Do you usually do homework after school?
No_avatar

Xấu hổjkKlk

 
Gửi ý kiến