Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 01. My new school. Lesson 4. Communication

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Soạn thảo trực tuyến
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: http://soanbai.violet.vn
Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:37' 18-08-2015
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 2044
Số lượt thích: 7 người (Lê Thị Thúy, Nguyễn Việt Linh, Nguyễn Thanh Trường, ...)
UNIT 01. MY NEW SCHOOL. LESSON 4. COMMUNICATION
Trang bìa
Trang bìa
Ảnh
UNIT 01. MY NEW SCHOOL
LESSON 4. COMMUNICATION
Ảnh
Ảnh
WARM-UP
Objectives
Ảnh
Objectives
* By the end of this period, students can: - Use the present simple and the present continuous - Use appropriate questions when making new friends at a new school.
Old lesson: Chatting
Ảnh
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
VOCABULARY
1. New words
1. New words
- pocket money:
Ảnh
tiền tiêu vặt
- remember:
Ảnh
nhớ
- help:
Ảnh
giúp đỡ
- share:
Ảnh
chia sẻ
- a classmate:
Ảnh
bạn cùng lớp
2. Checking vocabulary: matching
Hình vẽ
Bài tập trắc nghiệm
remember
help
share
classmate
pocket money
Hình vẽ
PRACTICE
1. Game: Making Friends
1. Game: Making Friends
Read and tick the questions you think are suitable to ask a new friends at school.
Ảnh
1. Are you from around here? 2. Do you like pop music? 3. How much pocket money do you get? 4. What’s your favorite subject at school? 5. Are you hungry? 6. Do you play football? 7. How do you get to school every day? 8. Where do you go shopping?
- Tick the questions you think are suitable to ask a new friends at school
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
1. Are you from around here?
2. Do you like pop music?
3. How much pocket money do you get?
4. What’s your favorite subject at school?
5. Are you hungry?
6. Do you play football?
7. How do you get to school every day?
8. Where do you go shopping?
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
- Write questions on a piece of paper, share them with the class or group.
Hình vẽ
- Where do you live? - What’s your telephone number? - How many members in your family? - Do you like read books? - What the subject do you like best?
Hình vẽ
Ảnh
2. There is a quiz for students in the new school newsletter. Read the questions.
Ảnh
Ảnh
2. There is a quiz for students in the new school newsletter. Read the questions.
A good friend must be: kind, friendly, helpful, honest, faithful, cheerful, humorous, generous, reserved...
- Read the questions.
Hình vẽ
1. Do you remember all your new classmate’s name?
2. Do you help your teacher in the class?
3. Do you share things with your classmates?
4. Do you keep quiet when your teacher is talking?
5.Do you play with your classmate at break time?
6.Do you help your classmates with their homework?
7.Do you travel to school with your classmates?
8. Do you listen when your classmates are talking
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Ảnh
a. Work in groups of four. Take turns to interview the others. Write "Y" or "N"
a. Work in groups of four. Take turns to interview the others. Use the questions.
Ảnh
- Suggestion interview
4. Do you keep quiet when your teacher is talking?
Hình vẽ
1. Do you remember all your new classmate’s name?
2. Do you help your teacher in the class?
3. Do you share things with your classmates?
5.Do you play with your classmate at break time?
6.Do you help your classmates with their homework?
7.Do you travel to school with your classmates?
8. Do you listen when your classmates are talking
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
b. Class presentation. Are they good friends in class? Tell the class about them.
b. Class presentation. Are they good friends in class? Tell the class about them.
* Example
1. A remembers all her new classmates’ names, shares things with her classmates, helps them with their homework.
2. B ............................
3. C ..............................
THE END
Homework
Ảnh
- Learn new vocabulary and questions to make friends. - Present to the class about your good friends and why they are good friends. - Prepare next lesson: (Skill 1)
The end
Ảnh
Thanks for your attention
Good bye. See you again!
No_avatarf

em tải về máy được nhưng giáo án này dùng phần mềm gì mà máy em ko mở được bài soạn như power point

No_avatarf

xin hỏi phải cài phần mềm gì để dùng được bài dạy ạ?bài dạy rất hay

No_avatarf

hello

No_avatar

bài giảng rất hay ,lúc đầu m cũng k xem được giờ tải phần mêm violet về rồi nên xem được nhiều tập,thỉnh thoảng vẫn có tập k xem được ,hi xin chân thành cảm ơn các tác giả nhe

No_avatar

tải phần mềm violet như nào vậy ạ?

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓