Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 22. Vẽ vật nuôi trong nhà

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Lý
Ngày gửi: 21h:52' 31-12-2009
Dung lượng: 4.4 MB
Số lượt tải: 220
Số lượt thích: 0 người
Tru?ng Ti?u h?c Hi?p Ho
Môn Mĩ thuật
Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ lớp 1B
Bài 22:Vẽ con vật
Giáo viên dạy:Nguyễn Thị thu Lý
Thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2009
Mĩ thuật
Bài 22:
Giới thiệu bài
Mời các em tham dự trò chơi"Đoán xem con vật gì"
Đây là con gì?
Trò chơi đoán con vật
Trò chơi đoán con vật
Đây là con gì?
Trò chơi đoán con vật
Trò chơi đoán con vật
Trò chơi đoán con vật
Trò chơi đoán con vật
Đây là con gì?
Trò chơi đoán con vật
Trò chơi đoán con vật
Đây là con gì?
Trò chơi đoán con vật
Trò chơi đoán con vật
Đây là con gì?
Đây là con gì?
Đây là con gì?
Thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2009
Mĩ thuật
Bài 22:
Vẽ con vật
Quan sát và nhận xét
Những con vật giống hay khác nhau?
Khác nhau về đặc điểm riêng,màu sắc.
Thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2009
Mĩ thuật
Bài 22:
Vẽ con vật
Quan sát và nhận xét
Hướng dẫn cách vẽ
Bước 1:Vẽ phần chính-đầu,thân.
Bước 2:Vẽ chi tiết(mắt,tai,mõm,chân,đuôi)
Bước 3:Vẽ thêm hình ảnh phụ cho sinh động
Bước 4:Vẽ màu hoàn chỉnh bài vẽ
Thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2009
Mĩ thuật
Bài 22:
Vẽ con vật
Quan sát và nhận xét
Hướng dẫn cách vẽ
Bước 1:Vẽ phần chính-đầu,thân.
Bước 2:Vẽ chi tiết(Ví dụ:mắt,tai,mõm,chân,đuôi)
Bước 3:Vẽ thêm hình ảnh phụ cho sinh động
Bước 4:Vẽ màu hoàn chỉnh bài vẽ
Tranh vẽ của học sinh
Thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2009
Mĩ thuật
Bài 22:
Vẽ con vật
Quan sát và nhận xét
Hướng dẫn cách vẽ
Thực hành
Nhận xét, đánh giá.
Các em nhận xét bài theo các yêu cầu sau:
1. Boá cuïc hình veõ(caân ñoái vôùi tôø giaáy)
2. Hình daùng con vËt râ ®Æc ®iÓm
Các em tìm bài đạt hoàn thành tốt nhé!
3. Caùc hình aûnh phuï( laøm cho tranh sinh ñoäng)
4. Maøu saéc töôi saùng( coù ñaäm, coù nhaït)
Khu chuồng trại không hợp vệ sinh
Hình ảnh ngộ nghĩnh
Hình ảnh ngộ nghĩnh
Kính chào quý thầy cô, chào các em học sinh
XIN CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH ĐÃ THAM DỰ TIẾT HỌC
 
Gửi ý kiến