Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 9. Natural disaters

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thanh Vũ
Ngày gửi: 19h:07' 01-04-2016
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 268
Số lượt thích: 0 người
Unit 9:NATURAL DISASTERS
Friday, March 18th, 2016
SPEAK
I. Newwords:
- ladder (n)
: cái thang
- door latch (n)
: chốt cửa
- candle (n)
: cây nến
- power cut (n)
: sự mất điện
- canned food (n)
: thức ăn đóng hộp
- bucket (n)
: cái xô
- leak (n)
: chỗ thủng, chỗ dột
- tie (v)
: trói, buộc, cột
Check () what preparations you think should be made for a typhoon:
1. Buying some canned food
2. Painting the house
3. Buying a dog
4. Buying candles and matches
5. Hiring some videos movies
6. Filling all buckets with water
7. Buying a ladder
8. Washing your blankets
9. Fixing the leak in the roof
10. Tying the roof to the ground with pegs and ropes
11. Inviting some friends over for a dinner
12. Checking all the window and door latches2.Match the preparations with reasons
1. Buying some canned food
2. Buying candles, matches
3. Filling all buckets with water
4. Buying a ladder
5. Tying the roof to the ground with pegs and ropes
6. Checking all the window and door latches
a. There may be a power cut.
b. The roof may be damaged by the typhoon.
c. There must be strong wind blowing.
d. The water pipes may be damaged by the typhoon.
f. The market may be closed and no food will be available.
e. Just in case we need to fix the roof.
Preparations
Reasons
I think we should buy some canned food before a typhoon.
Yes, I think so/ Yes. That’s good idea!
What for?/Why?
Ba
Mai
The market will be closed and no food will be available
For example:
what should you do before a typhoon?
* Buy some canned food. → The market will be closed and no food will be available.
* Buy candles, matches → There may be a power cut
* Fill all buckets with water. → The water pipes may be damaged by the typhoon.
* Buy a ladder . → Just in case we need to fix the roof.
* Fix the leak in the roof → It will be raining hard.
*Tie the roof to the ground with pegs and ropes → The roof may be damaged by the typhoon
* Check all the window and door latches.. → There must be strong wind blowing
6
Good bye !
Thank you very much
 
Gửi ý kiến