Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Ngày, giờ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thùy Dương
Ngày gửi: 22h:00' 13-12-2018
Dung lượng: 15.2 MB
Số lượt tải: 132
Số lượt thích: 0 người
KHỞI ĐỘNG
NGÀY, GIỜ
Thứ tư ngày 5 tháng 12 năm 2018
Toán
Nhiệm vụ
Một ngày có bao nhiêu giờ?
Một ngày có bao nhiêu buổi?
- Một ngày có 24 giờ.
- 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau.
Một ngày có
5 buổi:

Thứ tư ngày 5 tháng 12 năm 2018
Toán
Ngày , giờ
Hoa trắng: Sáng
Hoa xanh lá: Trưa
Hoa vàng: Chiều
Hoa xanh dương: Tối
Hoa đỏ: Đêm
SÁNG: Bắt đầu từ....... giờ đến hết ........ giờ
ĐÊM: Bắt đầu từ ....... giờ đến hết ........ giờ
TRƯA: Bắt đầu từ....... giờ đến hết ........ giờ
TỐI: Bắt đầu từ....... giờ đến hết ........ giờ
CHIỀU: Bắt đầu từ ....... giờ đến hết ........ giờ
SÁNG: Bắt đầu từ....... giờ đến hết ........ giờ
ĐÊM: Bắt đầu từ ....... giờ đến hết ........ giờ
TRƯA: Bắt đầu từ....... giờ đến hết ........ giờ
TỐI: Bắt đầu từ....... giờ đến hết ........ giờ
CHIỀU: Bắt đầu từ ....... giờ đến hết ........ giờ
10
1
SÁNG
1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng.
SÁNG: Bắt đầu từ....... giờ đến hết ........ giờ
ĐÊM: Bắt đầu từ ....... giờ đến hết ........ giờ
TRƯA: Bắt đầu từ....... giờ đến hết ........ giờ
TỐI: Bắt đầu từ....... giờ đến hết ........ giờ
CHIỀU: Bắt đầu từ ....... giờ đến hết ........ giờ
10
11
1
12
SÁNG
1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng.
11 giờ trưa, 12 giờ trưa.
SÁNG: Bắt đầu từ....... giờ đến hết ........ giờ
ĐÊM: Bắt đầu từ ....... giờ đến hết ........ giờ
TRƯA: Bắt đầu từ....... giờ đến hết ........ giờ
TỐI: Bắt đầu từ....... giờ đến hết ........ giờ
CHIỀU: Bắt đầu từ ....... giờ đến hết ........ giờ
10
11
1
6
12
1
SÁNG
1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng.
1giờ chiều (13 giờ), 2giờ chiều (14 giờ), 3giờ chiều (15 giờ),
4giờ chiều (16 giờ), 5giờ chiều (17 giờ), 6giờ chiều (18 giờ)
SÁNG: Bắt đầu từ....... giờ đến hết ........ giờ
ĐÊM: Bắt đầu từ ....... giờ đến hết ........ giờ
TRƯA: Bắt đầu từ....... giờ đến hết ........ giờ
TỐI: Bắt đầu từ....... giờ đến hết ........ giờ
CHIỀU: Bắt đầu từ ....... giờ đến hết ........ giờ
10
11
1
6
12
1
9
7
SÁNG
1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng.
7 giờ tối (19 giờ), 8 giờ tối (20 giờ), 9 giờ tối (21 giờ)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
SÁNG: Bắt đầu từ....... giờ đến hết ........ giờ
ĐÊM: Bắt đầu từ ....... giờ đến hết ........ giờ
TRƯA: Bắt đầu từ....... giờ đến hết ........ giờ
TỐI: Bắt đầu từ....... giờ đến hết ........ giờ
CHIỀU: Bắt đầu từ ....... giờ đến hết ........ giờ
10
11
1
6
12
1
9
7
12
10
SÁNG
1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng.
10giờ đêm (22 giờ), 11giờ đêm (23 giờ), 12giờ đêm (24 giờ)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng,5 giờ sáng,
6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng.
11 giờ trưa, 12 giờ trưa.
1giờ chiều (13 giờ), 2giờ chiều (14 giờ), 3giờ chiều (15 giờ),
4giờ chiều (16 giờ), 5giờ chiều (17 giờ), 6giờ chiều (18 giờ)
7 giờ tối (19 giờ), 8 giờ tối (20 giờ), 9 giờ tối (21 giờ)
10giờ đêm (22 giờ), 11giờ đêm (23 giờ), 12giờ đêm (24 giờ)

Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu)
15 giờ hay còn gọi là 3 giờ chiều
.......... giờ hay còn gọi là ............ giờ............
KHỈ CON TRANH TÀI
CHÚC MỪNG
CHÚC MỪNG
A
B
1 ngày có …. giờ
24 giờ
Gia dình Nam an com trong 1 gi?.
6 gi?
B?n D?c Nam t?p th? d?c bu?i sng lc ... gi?.
B?n Kha h?c bi lc .. gi? t?i.
8 gi? t?i ( hay 20 gi?)
Tan h?c v? D?c Anh h?c bĩng r? lc .. gi? chi?u.
5 gi? chi?u
Em hãy chọn câu trả lời đúng
No_avatarf

Bạn oi. Cho m xin bài giảng có video đk k? M thấy bài của bạn rất hay.

 

No_avatar

bạn gửi mail đi mình gửi cho nhé

 
Gửi ý kiến