Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 14. Nghe-viết: Chuỗi ngọc lam

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Ngọc Hùng
Ngày gửi: 20h:23' 18-11-2018
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 134
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐỒNG XUÂN
Trường tiểu học Xuân Lãnh 1
Chaøo möøng quyù thaày coâ.
Veà döï giôø thaêm lôùp

GV : D?ng Ng?c Hng
Dạy Trường TH Xuân Lãnh 1
Đồng Xuân - Phú Yên.
CHÍNH TẢ
CHUỖI NGỌC LAM
* Hoạt động 1. KTBC
Viết các từ sau:
Sương giá-xương xẩu
Siêu nhân-liêu xiêu
Khởi động
Thöù ba ngaøy 04 thaùng 12 naêm 2018
Chính tả: (Nghe - viết)
Pi-e ngạc nhiên :
Ai sai cháu đi mua ?
Cháu mua tặng chị cháu nhân lễ Nô-en. Chị đã nuôi cháu từ khi mẹ cháu mất.
- Cháu có bao nhiêu tiền ?
Cô bé mở khăn tay ra, đổ lên bàn một nắm xu :
- Cháu đã đập con lợn đất đấy !
Pi-e trầm ngâm nhìn cô bé. Rồi vừa lúi húi gỡ mảnh giấy ghi giá tiền, anh vừa hỏi :
- Cháu tên gì ?
- Cháu là Gioan.
Anh đưa cho Gioan chuỗi ngọc gói trong bao lụa đỏ :
- Đừng đánh rơi nhé !
Cô bé mỉm cười rạng rỡ, chạy vụt đi.
Cô bé mua chuỗi ngọc lam để tặng ai ?
* Cô bé mua chuỗi ngọc để tặng chị nhân ngày lễ nô-en.Đó là người chị đã thay mẹ nuôi cô từ khi mẹ mất.
Chuỗi ngọc lam
Thöù ba ngaøy 04 thaùng 12 naêm 2018
Chính tả: (Nghe - viết)
Pi-e ngạc nhiên :
Ai sai cháu đi mua ?
Cháu mua tặng chị cháu nhân lễ Nô-en. Chị đã nuôi cháu từ khi mẹ cháu mất.
- Cháu có bao nhiêu tiền ?
Cô bé mở khăn tay ra, đổ lên bàn một nắm xu :
- Cháu đã đập con lợn đất đấy !
Pi-e trầm ngâm nhìn cô bé. Rồi vừa lúi húi gỡ mảnh giấy ghi giá tiền, anh vừa hỏi :
- Cháu tên gì ?
- Cháu là Gioan.
Anh đưa cho Gioan chuỗi ngọc gói trong bao lụa đỏ :
- Đừng đánh rơi nhé !
Cô bé mỉm cười rạng rỡ, chạy vụt đi.
- Những dấu câu nào được sử dụng trong đoạn viết ?
- Dấu gạch ngang, dấu hai chấm,dấu chấm hỏi,dấu chấm,dấu phẩy,dấu chấm than.
Thöù ba ngaøy 04 thaùng 12 naêm 2018
Chính tả: (Nghe - viết) Chuỗi ngọc lam
Pi-e ngạc nhiên :
Ai sai cháu đi mua ?
Cháu mua tặng chị cháu nhân lễ Nô-en. Chị đã nuôi cháu từ khi mẹ cháu mất.
- Cháu có bao nhiêu tiền ?
Cô bé mở khăn tay ra, đổ lên bàn một nắm xu :
- Cháu đã đập con lợn đất đấy !
Pi-e trầm ngâm nhìn cô bé. Rồi vừa lúi húi gỡ mảnh giấy ghi giá tiền, anh vừa hỏi :
- Cháu tên gì ?
- Cháu là Gioan.
Anh đưa cho Gioan chuỗi ngọc gói trong bao lụa đỏ :
- Đừng đánh rơi nhé !
Cô bé mỉm cười rạng rỡ, chạy vụt đi.
Hãy viết vào phiếu từ những từ ngữ khó trong bài mà em có thể viết sai.
Thöù ba ngaøy 04 thaùng 12 naêm 2018
Chính tả: (Nghe - viết) Chuỗi ngọc lam
Pi-e ngạc nhiên :
Ai sai cháu đi mua ?
Cháu mua tặng chị cháu nhân lễ Nô-en. Chị đã nuôi cháu từ khi mẹ cháu mất.
- Cháu có bao nhiêu tiền ?
Cô bé mở khăn tay ra, đổ lên bàn một nắm xu :
- Cháu đã đập con lợn đất đấy !
Pi-e trầm ngâm nhìn cô bé. Rồi vừa lúi húi gỡ mảnh giấy ghi giá tiền, anh vừa hỏi :
- Cháu tên gì ?
- Cháu là Gioan.
Anh đưa cho Gioan chuỗi ngọc gói trong bao lụa đỏ :
- Đừng đánh rơi nhé !
Cô bé mỉm cười rạng rỡ, chạy vụt đi.
Pi-e
Nô-en
trầm ngâm
lúi húi
Gioan
rạng rỡ
Thöù ba ngaøy 04 thaùng 12 naêm 2018
Chính tả: (Nghe - viết) Chuỗi ngọc lam
*phân tích từ khó, dễ viết sai :
Pi-e
Nô-en
Gioan
trầm ngâm
lúi húi
rạng rỡ
:Có dáng vẻ đang suy nghĩ,nghiền ngẫm điều gì.
:Chăm chú,luôn tay làm một việc gì đó,không để ý đến xung quanh.
:Vẻ vang,được nhiều người biết đến.
* Luyện viết từ khó :
Thöù ba ngaøy 04 thaùng 12 naêm 2018
Chính tả: (Nghe - viết) Chuỗi ngọc lam
* Hoạt động 2: Viết chính tả :
Thöù ba ngaøy 04 thaùng 12 naêm 2018
Chính tả: (Nghe - viết) Chuỗi ngọc lam
Pi-e ngạc nhiên :
Ai sai cháu đi mua ?
Cháu mua tặng chị cháu nhân lễ Nô-en. Chị đã nuôi cháu từ khi mẹ cháu mất.
- Cháu có bao nhiêu tiền ?
Cô bé mở khăn tay ra, đổ lên bàn một nắm xu :
- Cháu đã đập con lợn đất đấy !
Pi-e trầm ngâm nhìn cô bé. Rồi vừa lúi húi gỡ mảnh giấy ghi giá tiền, anh vừa hỏi :
- Cháu tên gì ?
Cháu là Gioan.
Anh đưa cho Gioan chuỗi ngọc gói trong bao lụa đỏ :
- Đừng đánh rơi nhé !
Cô bé mỉm cười rạng rỡ, chạy vụt đi.
Thöù ba ngaøy 04 thaùng 12 naêm 2018
Chính tả: (Nghe - viết) Chuỗi ngọc lam
* Khi ngồi viết chú ý:
- Lưng thẳng đầu hơi cúi.
-Khoảng cách từ mắt đến vở 25-30cm .
- Không tì ngực vào cạnh bàn .
- Cột sống luôn ở tư thế thẳng đứng ,vuông góc với mặt ghế ngồi .
-Hai chân thoải mái không chân co,chân duỗi .
* Hoạt động 2: Viết chính tả :
*GV đọc - học sinh viết chính tả :
25-30cm
Thöù ba ngaøy 04 thaùng 12 naêm 2018
Chính tả: (Nghe - viết) Chuỗi ngọc lam
*Hướng dẫn học sinh cách soát lỗi
* GV đọc toàn bài HS soát lại bài
Thöù ba ngaøy 04 thaùng 12 naêm 2018
Chính tả: (Nghe - viết) Chuỗi ngọc lam
Pi-e ngạc nhiên :
Ai sai cháu đi mua ?
Cháu mua tặng chị cháu nhân lễ Nô-en. Chị đã nuôi cháu từ khi mẹ cháu mất.
- Cháu có bao nhiêu tiền ?
Cô bé mở khăn tay ra, đổ lên bàn một nắm xu :
- Cháu đã đập con lợn đất đấy !
Pi-e trầm ngâm nhìn cô bé. Rồi vừa lúi húi gỡ mảnh giấy ghi giá tiền, anh vừa hỏi :
- Cháu tên gì ?
Cháu là Gioan.
Anh đưa cho Gioan chuỗi ngọc gói trong bao lụa đỏ :
- Đừng đánh rơi nhé !
Cô bé mỉm cười rạng rỡ, chạy vụt đi.
Thöù ba ngaøy 04 thaùng 12 naêm 2018
Chính tả: (Nghe - viết) Chuỗi ngọc lam
tranh
chanh
chưng
trưng
trúng
chúng
chèo
trèo
* Bài tập:
(2) a. Tìm những từ ngữ chứa các tiếng trong bảng sau
M: bức tranh / quả chanh
Thöù ba ngaøy 04 thaùng 12 naêm 2018
Chính tả: (Nghe - viết) Chuỗi ngọc lam
tranh
chanh
chưng
trưng
trúng
chúng
chèo
trèo
* Bài tập:
(2) a. Tìm những từ ngữ chứa các tiếng trong bảng sau
tranh ảnh,bức tranh,tranh giành,tranh thủ,tranh công,tranh việc
Quả chanh,chanh cốm,chanh đào,chanh chua,lanh chanh…
trưng bày,đặc trưng,sáng trưng,trưng cầu ý dân,trưng dụng…
bánh chưng,chưng cất,chưng mắm,chưng hửng…
trúng đích,bắn trúng,trúng tim,trúng đạn,trúng tủ,trúng tuyển,
Chúng ta,chúng mình,chúng tôi,dân chúng,chúng sinh,công chúng…
Leo trèo,trèo cây,trèo cao ngã đau,trèo đèo lội suối…
Hát chèo,chèo đò,chèo lái,chèo chống,mái chèo,tuồng chèo,…
Thöù ba ngaøy 04 thaùng 12 naêm 2018
Chính tả: (Nghe - viết) Chuỗi ngọc lam
Nhà môi trường 18 tuổi
Người dân hòn đảo Ha-oai rất tự hào về bãi biển Cu-a-loa vì vẻ đẹp mê hồn của thiên nhiên ở đây. Nhưng đã có một dạo, môi trường ven biển bị đe doạ trầm trọng do nguồn rác từ các tàu đánh cá, những vỉa san hô chết, cá, rùa bị mắc bẫy,… tấp vào bờ. Trước tình hình đó, một cô gái tên là Na-ka-mu-ra, 18 tuổi, đã thành lập nhóm Hành động vì môi trường gồm 60 thành viên. Họ đã giăng những tấm lưới khổng lồ ngăn rác tấp vào bờ. Tháng 3 năm 2000, chỉ trong 8 ngày nghỉ cuối tuần, 7 xe rác khổng lồ đã được chở đi, trả lại vẻ đẹp cho bãi biển.
Theo báo TIỀN PHONG
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
Thöù ba ngaøy 04 thaùng 12 naêm 2018
Chính tả: (Nghe - viết) Chuỗi ngọc lam
Nhà môi trường 18 tuổi
Người dân hòn đảo Ha-oai rất tự hào về bãi biển Cu-a-loa vì vẻ đẹp mê hồn của thiên nhiên ở đây. Nhưng đã có một dạo, môi trường ven biển bị đe doạ trầm trọng do nguồn rác từ các tàu đánh cá, những vỉa san hô chết, cá, rùa bị mắc bẫy,… tấp vào bờ. Trước tình hình đó, một cô gái tên là Na-ka-mu-ra, 18 tuổi, đã thành lập nhóm Hành động vì môi trường gồm 60 thành viên. Họ đã giăng những tấm lưới khổng lồ ngăn rác tấp vào bờ. Tháng 3 năm 2000, chỉ trong 8 ngày nghỉ cuối tuần, 7 xe rác khổng lồ đã được chở đi, trả lại vẻ đẹp cho bãi biển.
Theo báo TIỀN PHONG
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
2
Thöù ba ngaøy 04 thaùng 12 naêm 2018
Chính tả: (Nghe - viết) Chuỗi ngọc lam
HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP
Gạch bỏ những từ viết sai chính tả trong các từ ngữ sau:
, , ,mào gà,
,hoa màu, , chiến tranh.
Bức chanh
cây cau
Lao nhà
Mào đỏ
mái trèo,
Thöù ba ngaøy 04 thaùng 12 naêm 2018
Chính tả: (Nghe - viết) Chuỗi ngọc lam
Gạch bỏ những từ viết sai chính tả trong các từ ngữ sau:
, , ,mào gà,
,hoa màu, , chiến tranh.
cây cau
mái trèo,
Màu đỏ
Bức tranh
Lau nhà
Thöù ba ngaøy 04 thaùng 12 naêm 2018
Chính tả: (Nghe - viết) Chuỗi ngọc lam
HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP
Về nhà chữa lại lỗi viết sai.
Tìm thêm các từ ngữ có chứa tiếng có vần ao,au.
Chuẩn bị: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
xem trước BT 2 và chép BT3b vào vở chính tả
Thöù ba ngaøy 04 thaùng 12 naêm 2018
Chính tả: (Nghe - viết) Chuỗi ngọc lam
HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP
Chúc các em học tốt
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓