Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 21. Nghe-viết: Trí dũng song toàn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hải Linh
Ngày gửi: 14h:49' 27-01-2019
Dung lượng: 559.8 KB
Số lượt tải: 68
Số lượt thích: 2 người (Hồng Thị Hà, Hải Linh)
Thứ ba ngày 16 tháng 1 năm 2018
Chính tả
Kiểm tra bài cũ
Viết vào bảng con:
Kêu ran
Xén tóc
Khản đặc
Thứ ba ngày 16 tháng 1 năm 2018
Chính tả
Thứ ba ngày 16 tháng 1 năm 2018
Chính tả
Trí dũng song toàn
Thấy sứ thần Việt Nam dám lấy việc quân đội cả ba triều đại Nam Hán, Tống và Nguyên đều thảm bại trên sông Bạch Đằng để đối lại, vua Minh giận quá, sai người ám hại ông.
Thi hài Giang Văn Minh được đưa về nước. Vua Lê Thần Tông đến tận linh cữu ông, khóc rằng :
- Sứ thần không làm nhục mệnh vua, xứng đáng là anh hùng thiên cổ. Điếu văn của vua Lê còn có câu: “Ai cũng sống, sống như ông, thật đáng sống. Ai cũng chết, chết như ông, chết như sống.”
Đọc thầm bài chính tả và soát lỗi:
Thứ ba ngày 16 tháng 1 năm 2018
Chính tả
Trí dũng song toàn
Thấy sứ thần Việt Nam dám lấy việc quân đội cả ba triều đại Nam Hán, Tống và Nguyên đều thảm bại trên sông Bạch Đằng để đối lại, vua Minh giận quá, sai người ám hại ông.
Thi hài Giang Văn Minh được đưa về nước. Vua Lê Thần Tông đến tận linh cữu ông, khóc rằng :
- Sứ thần không làm nhục mệnh vua, xứng đáng là anh hùng thiên cổ. Điếu văn của vua Lê còn có câu: “Ai cũng sống, sống như ông, thật đáng sống. Ai cũng chết, chết như ông, chết như sống.”
- Viết các từ khó vào bảng con:
linh cữu,
thiên cổ
Thứ ba ngày 16 tháng 1 năm 2018
Chính tả
Trí dũng song toàn
- Nghe-Vieát :
- Kieåm tra loãi:
Thứ ba ngày 16 tháng 1 năm 2018
Chính tả
Thấy sứ thần Việt Nam dám lấy việc quân đội cả ba triều đại Nam Hán, Tống và Nguyên đều thảm bại trên sông Bạch Đằng để đối lại, vua Minh giận quá, sai người ám hại ông.
Thi hài Giang Văn Minh được đưa về nước. Vua Lê Thần Tông đến tận linh cữu ông, khóc rằng :
- Sứ thần không làm nhục mệnh vua, xứng đáng là anh hùng thiên cổ. Điếu văn của vua Lê còn có câu: “Ai cũng sống, sống như ông, thật đáng sống. Ai cũng chết, chết như ông, chết như sống.”
Trí dũng song toàn
Thứ ba ngày 16 tháng 1 năm 2018
Chính tả
- Luyện tập
Trí dũng song toàn
2) Tìm và viết các từ:
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:
- Giữ lại để dùng sau.
- Biết rõ, thành thạo.
- Đồ đựng đan bằng tre nứa, đáy phẳng, thành cao.
b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:
- Dám đương đầu với khó khăn, nguy hiểm.
- Lớp mỏng bọc bên ngoài của cây, quả.
- Đồng nghĩa với giữ gìn.
Dành dụm
Để dành
rành
rành rẽ
Cái giành
Dũng cảm
Vỏ
Bảo vệ
Goodbye and see you again
 
Gửi ý kiến