Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Tuần 7. Người bạn tốt

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Minh
Ngày gửi: 13h:04' 22-02-2018
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 520
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Nguười bạn tốt
Trong giờ vẽ,Hà bị gãy bút chì, Hà hỏi Cúc:
- Cúc ơi, cho mình muượn chiếc bút bạn chua dùng với.
- Nhưung mình sắp cần đến nó.- Cúc nói.
Nụ ngồi sau th?y vậy liền đưua bút của mình cho Hà.
Khi tan học, một bên dây đeo cặp của Cúc bị tuột. Em với tay kéo dây lên mà chẳng đưuợc. Hà th?y vậy liền chạy đến sửa lại dây đeo, đặt chiếc cặp nằm thật ngay ngắn trên luưng bạn. Cúc đỏ mặt, nguượng nghịu cảm ơn Hà.
Luyện đọc tiếng, từ khó:
- liền, sửa lại, nằm, ngưuợng nghịu
Luyện đọc câu:
Người bạn tốt
Trong giờ vẽ,Hà bị gãy bút chì. Hà hỏi Cúc:
- Cúc ơi, cho mình muượn chiếc bút bạn chưua dùng với.
- Nhưung mình sắp cần đến nó. - Cúc nói.
Nụ ngồi sau thấy vậy liền đuưa bút của mình cho Hà.
Khi tan học, một bên dây đeo cặp của Cúc bị tuột. Em với tay kéo dây lên mà chẳng đưuợc. Hà thấy vậy liền chạy đến sửa lại dây đeo, đặt chiếc cặp nằm thật ngay ngắn trên lưung bạn. Cúc đỏ mặt, nguượng nghịu cảm ơn Hà.
sửa
liền
lại
nghịu
ngưuợng
nằm
Nụ ngồi sau/ thấy vậy/ liền đưua bút của mình cho Hà.
Hà thấy vậy liền chạy đến sửa lại dây đeo, đặt chiếc cặp nằm thật ngay ngắn trên lưung bạn.
Người bạn tốt
Trong giờ vẽ,Hà bị gãy bút chì, Hà hỏi Cúc:
- Cúc ơi, cho mình muượn chiếc bút bạn chưua dùng với.
- Nhuưng mình sắp cần đến nó. - Cúc nói.
Nụ ngồi sau thấy vậy liền đưua bút của mình cho Hà.
Khi tan học, một bên dây đeo cặp của Cúc bị tuột. Em với tay kéo dây lên mà chẳng đuược. Hà thấy vậy liền chạy đến sửa lại dây đeo, đặt chiếc cặp nằm thật ngay ngắn trên luưng bạn. Cúc đỏ mặt, nguượng nghịu cảm ơn Hà.
sửa
liền
lại
nghịu
ngưuợng
nằm
Luyện đọc đoạn:
Người bạn tốt
Trong giờ vẽ,Hà bị gãy bút chì. Hà hỏi Cúc:
- Cúc ơi, cho mình mưuợn chiếc bút bạn chưua dùng với.
- Nhuưng mình sắp cần đến nó.- Cúc nói.
Nụ ngồi sau thấy vậy liền đuưa bút của mình cho Hà.
Khi tan học, một bên dây đeo cặp của Cúc bị tuột. Em với tay kéo dây lên mà chẳng đưuợc. Hà thấy vậy liền chạy đến sửa lại dây đeo, đặt chiếc cặp nằm thật ngay ngắn trên lưung bạn. Cúc đỏ mặt, ngưuợng nghịu cảm ơn Hà.
sửa
liền
lại
nghịu
ngưuợng
nằm
1
2
Người bạn tốt
Trong giờ vẽ.Hà bị gãy bút chì, Hà hỏi Cúc:
- Cúc ơi, cho mình mưuợn chiếc bút bạn chưua dùng với.
- Nhưung mình sắp cần đến nó.- Cúc nói.
Nụ ngồi sau/ thấy vậy /liền đưua bút của mình cho Hà.

1
Người bạn tốt

Khi tan học, một bên dây đeo cặp của Cúc bị tuột. Em với tay kéo dây lên mà chẳng đưuợc. Hà thấy vậy/liền chạy đến/sửa lại dây đeo, đặt chiếc cặp/ nằm thật ngay ngắn trên luưng bạn. Cúc đỏ mặt, nguợng nghịu cảm ơn Hà.
2
Người bạn tốt
Trong giờ vẽ,Hà bị gãy bút chì, Hà hỏi Cúc:
- Cúc ơi, cho mình mưuợn chiếc bút bạn chưua dùng với.
- Nhưung mình sắp cần đến nó.- Cúc nói.
Nụ ngồi sau thấy vậy liền đưua bút của mình cho Hà.
Khi tan học, một bên dây đeo cặp của Cúc bị tuột. Em với tay kéo dây lên mà chẳng đuợc. Hà thấy vậy liền chạy đến sửa lại dây đeo, đặt chiếc cặp nằm thật ngay ngắn trên lưng bạn. Cúc đỏ mặt, ngưuợng nghịu cảm ơn Hà.
sửa
liền
lại
nghịu
nguợng
nằm
1
2

Tìm tiếng trong bài có vần uc
Người bạn tốt
Trong giờ vẽ,Hà bị gãy bút chì, Hà hỏi Cúc:
- Cúc ơi, cho mình mưuợn chiếc bút bạn chưua dùng với.
- Nhuưng mình sắp cần đến nó.- Cúc nói.
Nụ ngồi sau thấy vậy liền đưua bút của mình cho Hà.
Khi tan học, một bên dây đeo cặp của Cúc bị tuột. Em với tay kéo dây lên mà chẳng đưuợc. Hà thấy vậy liền chạy đến sửa lại dây đeo, đặt chiếc cặp nằm thật ngay ngắn trên lưung bạn. Cúc đỏ mặt, nguượng nghịu cảm ơn Hà.
Cúc
Cúc
Cúc
Cúc
Cúc

Tìm tiếng trong bài có vần ut
Người bạn tốt
Trong giờ vẽ,Hà bị gãy bút chì, Hà hỏi Cúc:
- Cúc ơi, cho mình mưuợn chiếc bút bạn chưua dùng với.
- Nhưung mình sắp cần đến nó.- Cúc nói.
Nụ ngồi sau thấy vậy liền đưua bút của mình cho Hà.
Khi tan học, một bên dây đeo cặp của Cúc bị tuột. Em với tay kéo dây lên mà chẳng đưuợc. Hà thấy vậy liền chạy đến sửa lại dây đeo, đặt chiếc cặp nằm thật ngay ngắn trên lưung bạn. Cúc đỏ mặt, ngưuợng nghịu cảm ơn Hà.
Cúc
Cúc
Cúc
Cúc
Cúc
bút
bút
bút

So sánh 2 vần uc- ut

Nói câu chứa tiếng
có vần uc hoặc ut
Hai con trâu húc nhau.

Nói câu chứa tiếng
có vần uc hoặc ut
Kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút.
Tìm hiểu bài:

1.Hà đã hỏi mưuợn bút
của ai?
Hà đã hỏi muượn bút của Cúc.

1.Ai đã cho Hà mưuợn bút?
Nụ đã cho Hà mưuợn bút.

1.Bạn nào đã giúp Cúc sửa
lại dây đeo cặp?
Hà đã giúp Cúc sửa lại dây
đeo cặp.

1.Em hiểu thế nào là
ngưuời bạn tốt?
Ngưuời sẵn sàng giúp đỡ khi
bạn gặp khó khăn. là ngưuời
bạn tốt .
Luyện đọc lại và trả lời câu hỏi:
Người bạn tốt
Trong giờ vẽ,Hà bị gãy bút chì, Hà hỏi Cúc:
- Cúc ơi, cho mình mưuợn chiếc bút bạn chuưa dùng với.
- Nhuưng mình sắp cần đến nó.- Cúc nói.
Nụ ngồi sau thấy vậy liền đuưa bút của mình cho Hà.
Khi tan học, một bên dây đeo cặp của Cúc bị tuột. Em với tay kéo dây lên mà chẳng đưuợc. Hà thấy vậy liền chạy đến sửa lại dây đeo, đặt chiếc cặp nằm thật ngay ngắn trên lưung bạn. Cúc đỏ mặt, nguượng nghịu cảm ơn Hà.
Luyện nói:
Kể vềmột ngưuời bạn tốt của em.
 
Gửi ý kiến