Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 9. Nguyên phân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Đặng Thị Liên
Ngày gửi: 17h:17' 06-09-2020
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 468
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
Nêu tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật? Vai trò của NST đối vời sự di truyền các tính trạng ?
Đặc trưng của bộ NST:
- Tế bào mỗi loài sinh vật có bộ NST đặc trưng
về hình dạng và số lượng
- NST là cấu trúc mang gen có bản chất là ADN, những biến đổi về cấu trúc và số lượng NST sẽ gây ra biến đổi ở các tính trạng di truyền.
- NST có khả năng tự nhân đôi, nhờ đó các nhân tố di truyền quy định tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.
Vai trò của NST:
Bài 9: NGUYÊN PHÂN
- Chu k? t? bo g?m:
I. Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào.
+ Kì trung gian
+ Quá trình nguyên phân
Một chu kì tế bào gồm mấy giai đoạn chính ?
Quá trình nguyên phân gồm mấy kì ?
Tổng hợp các chất chuẩn bị cho nhân đôi ADN
Nhân đôi ADN
Tổng hợp các chất chuẩn bị cho nguyên phân
Nguyên phân
Giai đoạn nào chiếm nhiều thời gian nhất ?
Giai đoạn sinh trưởng của tế bào( ở kì trung gian)
Quan sát hình bên và
hoàn thành bảng 9.1?
Nhiều nhất
ít
Nhiều
ít
Cực đại
Sự biến đổi hình thái của NST được biểu hiện ở mức độ nào ?
Mức độ đóng xoắn và duỗi xoắn
Bài 9: NGUYÊN PHÂN
I. Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào.
- Chu kì tế bào gồm:
+ Kì trung gian: Chiếm nhiều thời gian nhất (90%) trong giai đoạn sinh trưởng của tế bào.
+ Nguyên phân: Gồm 4 kì ( Kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối)
- Hình thái của NST biến đổi qua các kì của chu kì tế bào thông qua sự đóng và duỗi xoắn của nó. Cấu trúc riêng biệt của nhiễm sắc thể được duy trì liên tục qua các thế hệ.
?
Chu kì tế bào gồm những giai đoạn nào ?
Hình thái của nhiễm sắc thể biến đổi thông qua đâu ?
Bài 9: NGUYÊN PHÂN
I. Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào.
II. Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân
1. Kì trung gian
Nêu hình thái của NST ở kì trung gian?
Tế bào mẹ
Cuối kì trung gian
-Kì trung gian:
+NST ở dạng sợi mảnh, duỗi xoắn
+ Cuối kì NST nhân đôi thành NST kép, trung tử tách thành 2.
Cuối kì trung gian NST có hiện tượng gì đặc biệt ?
II. Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân
1. Kì trung gian
2. Nguyên phân
Ở kì đầu thoi phân bào có vai trò gì ?
Màng nhân và nhân sẽ như thế nào khi nguyên phân diễn ra ?

Nh?ng di?n bi?n co b?n c?a NST ? cỏc kỡ c?a nguyờn phõn
Thảo luận nhóm
II. Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân
1. Kì trung gian
2. Nguyên phân
a. Kì đầu:
NST kép bắt đầu đóng xoắn, co ngắn, có hình thái rõ rệt và đính vào các sợi tơ của thoi phân bào tại tâm động.
Em hãy nêu diễn biến của NST tại kì đầu của nguyên phân ?
2. Nguyên phân
a. Kì đầu:
b. Kì giữa
Em hãy nêu diễn biến của NST tại kì giữa của nguyên phân?
- Các NST kép đóng xoắn cực đại và xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào
2. Nguyên phân
a. Kì đầu:
b. Kì giữa:
c. Kì sau:
Em hãy nêu diễn biến của NST tại kì sau của nguyên phân?
- Mỗi NTS kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn và phân li về 2 cực của tế bào.
2. Nguyên phân
a. Kì đầu:
b. Kì giữa:
c. Kì sau:
d. Kì cuối:
Em hãy nêu diễn biến của NST tại kì cuối của nguyên phân?
- Các NST đơn dãn xoắn, dài ra ở dạng sợi mảnh.

Nh?ng di?n bi?n co b?n c?a NST ? cỏc kỡ c?a nguyờn phõn
NST kép bắt đầu đóng xoắn, co ngắn, có hình thái rõ rệt và đính vào các sợi tơ của thoi phân bào tại tâm động.
Cỏc NST kộp dúng xo?n c?c d?i v t?p trung thnh m?t hng ? m?t ph?ng xớch d?o c?a thoi phõn bo.
Cỏc NST don dón xo?n di ra ? d?ng s?i m?nh.
Mỗi NTS kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn và phân li về 2 cực của tế bào.
Kì đầu
Kì giữa
Tế bào mẹ
Cuối kì trung gian
Tế bào mẹ
Kì trung gian
Kì đầu
Kì giữa
Kì sau
Tế bào mẹ
Kì trung gian
Kì đầu
Kì giữa
Kì sau
Kì cuối
Tế bào mẹ
Kì trung gian
Kì đầu
Kì giữa
Kì sau
Kì cuối
Tế bào mẹ
Kì trung gian
Kì đầu
Kì giữa
Kì sau
Kì cuối
Tế bào mẹ
Kì trung gian
Kì đầu
Kì giữa
Kì sau
Hai t? bo con
Bài 9: NGUYÊN PHÂN
I. Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào.
II. Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân.
1. Kì trung gian
2. Nguyên phân
- Kết quả:
Từ 1 tế bào mẹ ( 2n NST)
Nguyên phân
2 tế bào con ( 2n NST)
- Kì trung gian NST tháo xoắn cực đại thành sợi mảnh, mỗi NST tự nhân đôi thành 1 NST kép.
?
- Những biến đổi cơ bản của NST ở các kì của nguyên phân. ( Bảng 9.2)
Kết quả của nguyên phân là gì ?
Bài 9: NGUYÊN PHÂN
I. Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào.
II. Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân.
III. Ý nghĩa của nguyên phân
Nguyên phân có vai trò như thế nào đối với quá trình sinh trưởng, sinh sản và di truyền của sinh vật?
- Nguyên phân là phương thức sinh sản của tế bào và lớn lên của cơ thể. Duy trì sự ổn định bộ NST của loài qua các thế hệ tế bào trong quá trình phát triển cá thể.
Cơ chế nào trong nguyên phân giúp đảm bảo bộ NST trong tế bào con giống tế bào mẹ ?
- Sự tự nhân đôi NST ở kì trung gian, phân li đồng đều NST về 2 cực của tế bào ở kì sau.
Nuôi cấy mô thực vật trong ống nghiệm
Nguyên phân là cơ sở của sự sinh sản vô tính
Cừu Doli
Ghép cành
Ghép gốc
Bài 9: NGUYÊN PHÂN
I. Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào.
II. Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình
nguyên phân
- Nguyên phân là cơ sở của sự sinh sản vô tính.
III. Ý nghĩa của nguyên phân
- Là phương thức sinh sản của tế bào và sự lớn lên của cơ thể.
- Duy trì sự ổn định bộ NST của loài qua các thế hệ tế bào trong quá trình phát triển cá thể.
?
1
2
3
CÂU HỎI CỦNG CỐ
HÃY ĐIỀN VÀO Ô TRỐNG CÁC KÌ CỦA QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN
Kỡ d?u
Kỡ trung gian
Kỡ sau
Kì cuối
Kỡ gi?a
1
2
3
4
5
3. Sự phân chia vật chất di truyền trong quá trình nguyên phân thực sự xảy ra ở…
A. kì đầu
B. kì giữa
C. kì sau
D. kì cuối

Câu 3: Ở ruồi giấm 2n= 8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau ?

A) 4 B) 8 C) 16 D) 32
Về nhà:
- Học bài theo nội dung ghi chép.
-Xem và tìm hiểu vì sao cơ thể chúng ta có những đặc điểm khác bố mẹ
Bài học kết thúc
 
Gửi ý kiến