Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 17. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Chinh
Ngày gửi: 06h:35' 09-12-2018
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 284
Số lượt thích: 0 người
Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Bản chất của Nhà nước ta.
Bộ máy nhà nước.
Sơ đồ bộ máy Nhà nước
* Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.
Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta đã tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, đầy gian khổ hi sinh, làm Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập , khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà – Nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông -Nam châu Á.
Tiếp đó, suốt mấy chục năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc nước ta đã liên tục chiến đấu, lập nên những chiến công oanh liệt, đặc biệt là Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân và đế quốc, giải phóng hoàn toàn đất nước, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã quyết định đổi tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cả nước bước vào thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
(Theo Lời nói đầu Hiến pháp Việt Nam năm 1992)
THÔNG TIN, SỰ KIỆN
THẢO LUẬN NHÓM
Nhóm 1: : Nước ta - Nước VNDCCH - ra đời từ bao giờ và khi đó ai là chủ tịch nước?
Nhóm 2: Nhà nước VNDCCH ra đời là thành quả cuộc cách mạng nào? Cuộc cách mạng đó do Đảng nào lãnh đạo? Do ai đứng lên đấu tranh? Thành quả cách mạng đó là của ai?
Nhóm 3: Nhà nước ta đổi tên thành CHXHCNVN vào năm nào? Tại sao đổi tên như vậy?
Nhóm 4: Quan sát tranh và đoán xem hình ảnh đó liên quan đến sự kiện lịch sử nào?
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954)
Chiến thắng năm 1975 giải phóng miền Nam
Nam Quốc Sơn Hà
( Lý Thường Kiệt)
Bình ngô đại cáo
( Nguyễn Trãi)
HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCNVIỆT NAM 2013
Điều 2  
1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. 
3. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
Tôn Ðức Thắng - Trưởng ban
Thường trực Quốc hội Khoá I
(20/9/1955 - hết khóa I)
Trường Chinh - Chủ tịch Uỷ ban
Thường vụ Quốc hội (khoá II, III, IV, V, VI)
Ch? t?ch Hồ Chí Minh
HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCNVIỆT NAM 2013
Điều 4  
1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
THẢO LUẬN NHÓM
Nhóm 1: Bộ máy nhà nước cấp TW gồm có những cơ quan nào?
Nhóm 2: Bộ máy nhà nước cấp tỉnh - Tphố gồm có những cơ quan nào?
Nhóm 3: Bộ máy nhà nước cấp Huyện (Quận, thị xã) gồm những cơ quan nào?
Nhóm 4: Bộ máy nhà nước cấp xã (Phường, thị trấn) gồm những cơ quan nào?
Tòa án
ND tối
cao
Viện kiểm
sát ND
tối cao
I -
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CẤP TRUNG ƯƠNG
Quốc
hội
Chính
phủ
Bộ máy nhà nước cấp trung ương.
Bộ máy nhà nước cấp tỉnh
(TP trực thuộc trung ương)

HĐND
Tỉnh(TP)
UBND
Tỉnh(TP)
Viện kiểm
sát ND
Tỉnh (TP)
Tòa án
ND Tỉnh
( TP )
II -

HĐND
Huyện
(quận,
thị xã)
UBND
Huyện
(quận,
thị xã)
Viện kiểm
sát ND
Huyện
(quận,
thị xã)
Tòa án
ND Huyện
(quận,
thị xã)
III -
Bộ máy nhà nước huyện
(Quận, thị xã, TP trực thuộc Tỉnh )
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CẤP XÃ
(Phường, thị trấn)
HĐND xã
(Phường thị trấn)
UBND xã
(Phường, thị trấn)
IV -

Sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước
(I)
(II)
(III)
(IV)
Trò chơi “Ai nhanh hơn”
Tên bài hát Quốc ca nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
Ngày quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
Tên Thủ đô nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ?
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
CÂU 1: Tên quảng trường Bác Hồ đã đọc bản
tuyên ngôn độc lập?
B
A
Đ
Ì
N
H
CÂU 2: Ngày 2-9 hàng năm còn gọi là ngày gì?
Q U Ố C K H Á N H
CÂU 3: Vị chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam
DCCH là ai?
H Ồ C H Í M I N H
Học bài , làm bài tập SGK trang 55-57.
Vẽ lại sơ đồ tư duy của bài .
Chuẩn bị cho tiết sau :
+Tìm hiểu tấm gương ,việc làm mẫu mực của cán bộ địa phương.
+Tìm hiểu sự quan tâm của Đảng, Nhà Nước đến nhân dân.

BT tình huống:
Một hôm trên đường đi học về, Lan và Hải nhặt được một lá thư trên đường. Cả hai bạn cùng mở ra xem thì thấy nội dung toàn nói xấu về Đảng và nhà nước ta. Câu cuối cùng còn khẳng định: nếu ai nhặt được tờ giấy này mà sao ra 100 bản khác thì sẽ được bình an vô sự. Nếu không làm được việc trên thì sẽ bị trừng phạt. Cả 2 bạn cùng băn không biết làm thế nào?
 
Gửi ý kiến