Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 20. Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Trang
Ngày gửi: 09h:29' 13-01-2018
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 128
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TAM KỲ- QUẢNG NAM
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC LÊ THỊ HỒNG GẤM
T?P D?C: (Tu?n 20)
NH TI TR? D?C BI?T C?A CCH M?NG
Giáo viên: Phạm Thị Tường Lang
Tháng 01 năm 2013
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
KIỂM TRA BÀI CŨ:
1/ Đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi: Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì?
2/ Đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi: Trước việc làm của người quân hiệu , Trần Thủ Độ xử lí ra sao?
TẬP ĐỌC:
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
TẬP ĐỌC:
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (S/20)
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
TẬP ĐỌC:
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (S/20)
2. Tìm hiểu bài
1.Luyện đọc
- Trôï giuùp
- Sửng sốt
- Ngân quỹ
- Thu hoạch
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
TẬP ĐỌC:
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (S/20)
2. Tìm hiểu bài
1. Kể lại những đóng góp to lớn và liên tục của ông Thiện qua các thời kỳ:
a/ Trước cách mạng.
b/ Khi cách mạng thành công.
c/ Trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
d/ Sau khi hòa bình lập lại.
2. Việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm chất gì?
3. Từ câu chuyện trên, em suy nghĩ thế nào về trách nhiệm của người công dân với đất nước?
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
TẬP ĐỌC:
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (S/20)
2. Tìm hiểu bài
1.Luyện đọc
- Trôï giuùp
- Sửng sốt
- Ngân quỹ
- Thu hoạch
- T? ch?c
- Đồng Đông Dương
- Tay hịm chìa khĩa
- Ti tr?
- Đồn điền
- Tu?n l? Vng
- Qu? D?c l?p
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
TẬP ĐỌC:
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (S/20)
2. Tìm hiểu bài
1. Kể lại những đóng góp to lớn và liên tục của ông Thiện qua các thời kỳ:
a/ Trước cách mạng:
Năm 1943 ông ủng hộ quỹ Đảng 3 vạn đồng Đông Dương.
b/ Khi cách mạng thành công:
Năm 1945, trong Tuần lễ Vàng, ông ủng hộ chính phủ 64 lạng vàng, góp vào Quỹ Độc lập Trung ương 10 vạn đồng Đông Dương.
c/ Trong kháng chiến chống thực dân Pháp:
Gia đình ông ủng hộ cán bộ, bộ đội khu II hàng trăm tấn thóc.
d/ Sau khi hòa bình lập lại:
Ông hiến toàn bộ đồn điền Chi Nê cho nhà nước.
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
TẬP ĐỌC:
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (S/)
Đồng Đông Dương
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
TẬP ĐỌC:
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (S/)
D?n di?n Chi N (L?c Th?y - Hịa Bình) v nh my in ti?n (?nh tu li?u do ơng D? Long Vn, con trai t c?a nh tu s?n yu nu?c D? Dình Thi?n cung c?p)
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
TẬP ĐỌC:
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (S/20)
2. Việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm chất gì?
- Việc làm của ông Thiện cho thấy ông là một công dân yêu nước, có tấm lòng vì đại nghĩa, sẵn sàng hiến tặng số tài sản lớn của mình cho Cách mạng vì mong muốn được góp sức mình vào sự nghiệp chung.
3. Từ câu chuyện trên, em suy nghĩ thế nào về trách nhiệm của người công dân với đất nước?
* Nêu nội dung chính của bài.
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
TẬP ĐỌC:
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (S/20)
2. Tìm hiểu bài
1.Luyện đọc
- Trôï giuùp
- Sửng sốt
- Ngân quỹ
- Thu hoạch
- T? ch?c
- Đồng Đông Dương
- Tay hịm chìa khĩa
- Ti tr?
- Đồn điền
- Tu?n l? Vng
- Qu? D?c l?p
Nội dung:
Bi?u duong nh tu s?n yu nu?c D? Dình Thi?n d ?ng h? v ti tr? ti?n c?a cho Cch m?ng.
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
TẬP ĐỌC:
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (S/20)
V?i lịng nhi?t thnh yu nu?c, ngay t? tru?c Cch m?ng, ơng Thi?n d cĩ nh?ng tr? gip to l?n v? ti chính cho t? ch?c. Nam 1943, thơng qua d?ng chí Nguy?n Luong B?ng, ơng g?i ?ng h? qu? D?ng 3 v?n d?ng Dơng Duong. S? ti?n ny lm ngu?i gi? "tay hịm chìa khĩa" c?a D?ng khơng kh?i xc d?ng v s?ng s?t, b?i lc b?y gi?, ngn qu? c?a D?ng ch? cịn cĩ . . . 24 d?ng.
3. Đọc diễn cảm:
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
TẬP ĐỌC:
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (S/)
1
2
* Thi đọc diễn cảm
a)
b)
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
TẬP ĐỌC:
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (S/20)
V?i lịng nhi?t thnh yu nu?c, ngay t? tru?c Cch m?ng, ơng Thi?n d cĩ nh?ng tr? gip to l?n v? ti chính cho t? ch?c. Nam 1943, thơng qua d?ng chí Nguy?n Luong B?ng, ơng g?i ?ng h? qu? D?ng 3 v?n d?ng Dơng Duong. S? ti?n ny lm ngu?i gi? "tay hịm chìa khĩa" c?a D?ng khơng kh?i xc d?ng v s?ng s?t, b?i lc b?y gi?, ngn qu? c?a D?ng ch? cịn cĩ . . . 24 d?ng.
3. Đọc diễn cảm:
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
TẬP ĐỌC:
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (S/)
* Nhắc lại Nội dung chính của bài?
- Về luyện đọc đúng và diễn cảm bài tập đọc vừa học.
- Chuẩn bị bài sau : Trí dũng song toàn.
CHÚC QUÝ
THẦY CÔ VÀ
CÁC EM
MẠNH KHỎE,
HẠNH PHÚC
 
Gửi ý kiến