Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 12. Nhà Trần thành lập

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thọ Thiêm
Ngày gửi: 20h:46' 03-12-2018
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 272
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ VĂN KIỆT
LỊCH SỬ
LỚP 4A3
GIÁO VIÊN: NINH THÚY LỆ
NHÀ TRẦN
THÀNH LẬP
Nêu kết quả cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ hai?
Quân Tống chết quá nửa và phải rút về nước, nền độc lập của nước Đại Việt được giữ vững.
Nhà Trần thành lập
Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2018
Lịch sử
1. Hoàn cảnh ra đời của nhà Trần.
2. Bộ máy nhà nước và quan hệ vua quan Nhà Trần.
3.Nhà Trần củng cố, xây dựng đất nước.
Hoàn cảnh nước ta cuối thế kỉ XII như thế nào?

Đọc thầm từ “Đến cuối thế kỉ XII...Trần Thủ Độ quyết định”,trả lời câu hỏi:
1. Hoàn cảnh ra đời của nhà Trần
Cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu, nội bộ triều đình lục đục, đời sống nhân dân khổ cực, giặc lăm le xâm lược nước ta. Vua Lý phải dựa vào thế lực của nhà Trần (Trần Thủ Độ) để giữ ngai vàng.
Trong hoàn cảnh đó, nhà Trần đã thay thế nhà Lý như thế nào?
Đọc đoạn từ “Lý Huệ Tông....Nhà Trần được thành lập” và trả lời câu hỏi:
Vua Lý Huệ Tông không có con trai nên truyền ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng. Trần Thủ Độ tìm cách cho Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh, rồi nhường ngôi cho chồng (đầu năm 1226). Nhà Trần được thành lập
Đến cuối thế kỉ XII nhà Lý như thế nào?
Đến cuối thế kỉ XII nhà Lý suy yếu.
Trong nước triều đình như thế nào?
Trong nước triều đình mâu thuẫn, không chăm lo đời sống nhân dân.
Nhiều nơi dân nghèo đã làm gì? Bên ngoài quân xâm lược thì như thế nào?.
Bên ngoài quân xâm lược thường xuyên rình rập. Nhà Trần thành lập thay thế nhà Lý là hợp với lòng dân.
Đến cuối thế kỉ XII nhà Lý suy yếu, trong nước triều đình mâu thuẫn, không chăm lo đời sống nhân dân, nhiều nơi dân nghèo nổi dậy đấu tranh. Bên ngoài quân xâm lược thường xuyên rình rập. Nhà Trần thành lập thay thế nhà Lý là hợp với lòng dân.
2. Bộ máy nhà nước và quan hệ vua quan Nhà Trần
Đọc từ “Dưới thời trần…Ca hát vui vẻ.”
1. Dưới thời Trần bộ máy nhà nước được xây như thế nào?
2. Nhận xét về quan hệ vua với dân, vua với quan? Chi tiết thể hiện điều đó?
Dưới thời Trần bộ máy nhà nước được xây như thế nào?
Phủ
Cả nước được chia thành
12 lộ
Châu
Huyện

Nhận xét về quan hệ vua với dân, vua với quan? Chi tiết thể hiện điều đó?
- Triều đình, vua - quan quan hệ rất thân thiết, gần gũi với dân.
- Vua đặt chuông lớn ở thềm cung điện để dân đến đánh khi có điều gì cầu xin hoặc bị oan ức.
- Trong các buổi yến tiệc, có lúc vua và các quan cùng nắm tay nhau, hát ca vui vẻ.
Kết luận:
Dưới thời Trần, quan hệ giữa vua – quan, vua – dân như thế nào?
Dưới thời Trần, quan hệ giữa vua – quan, vua – dân gần gũi, thân thiết.
3.Nhà Trần củng cố, xây dựng đất nước.
Nhà Trần làm gì để xây dựng quân đội?
Trai tráng khoẻ mạnh được tuyển vào quân đội, thời bình thì ở làng sản xuất, lúc có chiến tranh thì tham gia chiến đấu.
Hãy nêu công việc chính của các chức quan nhà Trần?
Trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều.
Tuyển mộ người đi khẩn hoang.
Chăm lo khuyến khích nông dân sản xuất.
Nhà Trần rất quan tâm đến việc phát triển phát nông nghiệp và phòng thủ đất nước với chính sách “ngụ binh ư nông”.
Kết luận:
Đền thờ vua Trần Nhân Tông
Đền thờ vua Trần Dụ Tông
Đền thờ vua Trần Quốc Tuấn
TRÒ CHƠI
Ai nhanh, ai đúng
GHI ĐÁP ÁN ĐÚNG:
A , B, C HAY TÊN NHÂN VẬT
B Đồn sứ điền.
A Điền đồn sứ.
C Đồn điền sứ.
0
1
2
3
4
5
Bắt đầu
Hết giờ
DP án
Câu 1
Dõy l tờn m?t ch?c quan tuy?n m? ngu?i di kh?n hoang ? th?i nh Tr?n?
C Nguyễn Chiêu Hoàng
B Lê Chiêu Hoàng.
A Lý Chiêu Hoàng
0
1
2
3
4
5
Bắt đầu
Hết giờ
DP án
Câu 2
Lý Hu? Tụng truy?n ngụi cho con gỏi tờn l gỡ?
C Hà sứ đê
A Đê hà sứ
B Hà đê sứ
0
1
2
3
4
5
Bắt đầu
Hết giờ
DP án
Câu 3
Tờn c?a ch?c quan trụng coi vi?c d?p dờ v b?o v? dờ di?u, t? g?m 6 ch? cỏi?
B Thượng Thái Hoàng
A Hoàng Thái Thượng
c Thái Thượng Hoàng
0
1
2
3
4
5
Bắt đầu
Hết giờ
DP án
Câu 4
Cỏc vua Tr?n d?t l? nhu?ng ngụi s?m cho con v t? xung l gỡ? T? g?m 15 ch? cỏi.
Trần Thủ Độ
0
1
2
3
4
5
Bắt đầu
Hết giờ
DP án
Câu 5
Tờn m?t ngu?i cú cụng kh?i d?ng s? nghi?p h? Tr?n. T? g?m 9 ch? cỏi
B Khuyến sứ nông.
C Nông khuyến sứ.
A Khuyến nông sứ.
0
1
2
3
4
5
Bắt đầu
Hết giờ
DP án
Câu 6
T? g?m 12 ch? cỏi, tờn m?t ch?c quan cham lo, khuy?n khớch nụng dõn s?n xu?t?
Trần Cảnh
0
1
2
3
4
5
Bắt đầu
Hết giờ
DP án
Câu 7
T? g?m 8 ch? cỏi: Dõy l tờn th?t c?a v? vua d?u tiờn thu?c tri?u Tr?n?
Avatar

Mỉm cười

 
Gửi ý kiến