Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương II. §1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Đông Khải
Ngày gửi: 21h:09' 21-11-2021
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 110
Số lượt thích: 0 người
T
O
Á
N
9
Chào mừng các em đến với tiết học trực tuyến
1. Khái niệm hàm số.
Chương II- HÀM SỐ BẬC NHẤT
Bài 1. NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ
* Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một (duy nhất) giá trị tương ứng của y thì y gọi là hàm số của x, và x là biến số.
Ví dụ 1: a) y là hàm số của x được cho bởi bảng sau:

b) Hàm số cho bằng công thức:
* Hàm số có thể cho bằng bảng hoặc công thức
* Khi hàm số được cho bằng công thức y = f(x), thì biến số x chỉ lấy những giá trị mà tại đó f(x) xác định.
* Khi x thay đổi mà y luôn nhận giá trị không đổi thì y được gọi là hàm hằng
Ví dụ : y = - 3; y = 9 là các hàm hằng
Khi y là hàm số của x, ta có thể viết: y = f(x); y = g(x)
Ví dụ: y = 2x + 5, ta còn có thể viết: y = f(x) = 2x + 5.
* Khi đó, thay cho câu “ khi x bằng 3 thì giá trị của y là 11”, ta viết là: f(3) = 11
1. Khái niệm hàm số.
Bài 1. NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ
Tính: f(0); f(1); f(2); f(3); f(-2); f(-10).
Đáp án:
1. Khái niệm hàm số.
Bài 1. NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ
2. Đồ thị hàm số.
?2 a/ Biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng toạ độ Oxy :
Bài 1. NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ
b/ Vẽ đồ thị của hàm số y = 2x.
A(1;2)
2. Đồ thị hàm số.
Bài 1. NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ

3. Hàm số đồng biến, nghịch biến.
?3 Tính giá trị y tương ứng của các hàm số y = 2x+1 và hàm số
y = -2x + 1 theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau:
Nhận xét: Hai hàm số trên xác định với....................
* Đối với hàm số y = 2x+1 khi x tăng lên thì các giá trị tương ứng của y .....................
* Đối với hàm số y = -2x+1 khi x tăng lên thì các giá trị tương ứng của y ......................
tăng lên
giảm đi
ta nói hàm số y = 2x + 1 đồng biến trên R.
ta nói hàm số y = - 2x + 1 nghịch biến trên R.
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
mọi x thuộc R.
Bài 1. NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ
Tổng quát: Cho hàm số y = f(x) xác định với mọi x thuộc R.
a / Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng f(x) cũng tăng lên thì hàm số y = f(x) được gọi là đồng biến trên R
( gọi tắt là hàm số đồng biến)
b / Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng f(x) lại giảm đi thì hàm số y = f(x) được gọi là nghịch biến trên R ( gọi tắt là hàm số nghịch biến
Nói cách khác, với x1, x2 bất kì thuộc R:
Nếu x1 < x2 mà f(x1) < f (x2) thì hàm số y = f( x) đồng biến trên R.
Nếu x1 < x2 mà f(x1) > f (x2) thì hàm số y = f( x) nghịch biến trên R.
3. Hàm số đồng biến, nghịch biến.
Bài 1. NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ
Bài 2: SGK tr 45:
a/ Tính các giá trị tương ứng của y theo các giá trị của x rồi điền vào bảng sau:
b/ Hàm số đã cho là hàm số đồng biến hay nghịch biến? Vì sao?.
Trả lời 2b: Khi x lần lượt nhận các giá trị tăng lên thì giá trị tương ứng của hàm số lại giảm đi. Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên R.
3. Hàm số đồng biến, nghịch biến.
Bài 1. NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Bài 1, 5, 6, 7 SGK tr 45 - 46;
- Bài 2,3,4,5 SBT trang 56-57.
- Tiết sau giải bài tập.
- Ôn tập các khái niệm đã học về hàm số, vận dụng vào làm các bài tập dưới đây:
- Đem theo máy tính cầm tay
Chương II- HÀM SỐ BẬC NHẤT
Tiết 20 : LUYỆN TẬP
KHỞI ĐỘNG
Cho các hàm số y biến x (dạng bảng) bảng nào cho ta hàm số đồng biến? nghịch biến?
a) khi giá trị của x tăng thì giá trị tương ứng của y giảm đi nên y là hàm số nghịch biến.
b) khi giá trị của x tăng thì giá trị tương ứng của y tăng lên vậy y là hàm số đồng biến.
c) khi giá trị của x tăng thì giá trị tương ứng của y không thay đổi vậy y là hàm hằng (hàm số không đồng biến, không nghịch biến).
Trả lời
Bài 1: Tính giá trị của hàm số sau ( theo bảng)
. Tính giá trị tương ứng của y theo các giá trị của x ở bảng sau:
Tiết 20: LUYỆN TẬP
Bài 1:
Bài 2
KẾT QUẢ
b) Hàm số y = 2x là hàm đồng
biến.
Hàm số y = - 2x là hàm nghịch biến.
A(1; 2)
B(1; –2)
Bài 3/45: SGK
a) Với x = 1 ⇒ y = 2
⇒ A(1 ; 2) ∈ đồ thị hàm số y = 2x
Với x = 1 ⇒ y = - 2
⇒ B(1 ; -2) ∈ đồ thị hàm số y = - 2x
Giải
Tiết 20: LUYỆN TẬP
Tiết 20: LUYỆN TẬP
Bài 4/45: SGK
B
D
C
A
- Xác định điểm B(1 ; 1)
O
Tiết 20: LUYỆN TẬP
Đường thẳng OC là đồ thị hàm số y = 2x.
Đường thẳng OD là đồ thị hàm số y = x
Bài 5/45: SGK
D
C
a) Với x = 1 ⇒ y = 2
C(1 ; 2) ∈ đồ thị hàm số
y = 2x
Với x = 1 ⇒ y = 1
D(1 ; 1) ∈ đồ thị hàm số
y = x
Giải:
y = 2x
y = x
Tiết 20: LUYỆN TẬP
Bài 5/45: SGK
b) Thay y = 4 vào công thức y = 2x. Ta được:
4 = 2x ⇒x = 2. Vậy A(2;4)
D
C
A
B
b)Xác định toạ độ điểm A ; điểm B?
- Thay y = 4 vào công thức
y = x. Ta được: 4 = x . Vậy B(4;4)
Tiết 20: LUYỆN TẬP
Bài 5/45: SGK
b) Thay y = 4 vào công thức y = 2x. Ta được:
4 = 2x ⇒x = 2. Vậy A(2;4)
D
C
A
B
b)Xác định toạ độ điểm A ; điểm B?
- Thay y = 4 vào công thức
y = x. Ta được: 4 = x . Vậy B(4;4)
– Ôn lại các kiến thức đã học: Hàm số , hàm số đồng biến, nghịch biến trên R
.
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- BTVN: 6 ; 7 /45 – SGK và 4 ; 5 / 56; 57 – SBT.
- Đọc trước bài “ Hàm số bậc nhất”
Chúc các em học thật tốt
 
Gửi ý kiến