Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 34. Nhân giống vật nuôi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: ka sa hong nhung
Ngày gửi: 10h:29' 16-03-2015
Dung lượng: 6.1 MB
Số lượt tải: 198
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ CÙNG TOÀN THỂ CÁ EM HỌC SINH
Kiểm tra bài cũ
Câu 1:Thế nào là chọn giống vật nuôi? Cho ví dụ
Câu 2: Có mấy phương pháp chọn giống?
Đáp án:
Câu 1: Căn cứ vào mục đích chăn nuôi ( thịt, trứng, sữa…) để chọn những vật nuôi đực và cái tốt giữ lại làm giống.
Ví dụ: Chọn gà cồ ri: Nhanh lớn lông đẹp, gáy hay…
Chọn gà cồ ri mái: Đẻ nhiều, to con…
.

Bài 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI
I. Chọn phối
Thế nào là chọn phối
2. Các phương pháp chọn phối
II. Nhân giống thuần chủng
1.Nhân giống thuần chủng là gì?
2. Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả?
I.Chọn phối

1.Thế nào là chọn phối?
Gà trống
Gà mái
Ghép đôi
Sinh sản
Đàn Gà con
Thế nào là chọn phối?

Chọn phối nhằm mục đích gì?

Chọn phối nhằm mục đích phát huy tác dụng của chọn lọc giống.Chất lượng của đời sau sẽ đánh giá được việc chọn lọc và chọn phối có đúng hay không đúng.
Chọn giống gà ri tốt phối với giống gà ri tốt d? lm gì?
Gà ri (mái)
Gà rốt ( cồ)
Gà Rốt - Ri
x
2. Các phương pháp chọ phối
Lợn Móng Cái (cái)
Lợn Móng Cái ( đực)
Thế hệ lợn Móng Cái con
Chọn phối cùng giống là gì?
x
 
Choïn caëp (ñöïc vaø caùi : coù ñaëc ñieåm toát) phoái gioáng cuøng moät gioáng. nhaèm muïc ñích gì?

Lợn Móng Cái (cái)
Lợn Lan đờ rát (đực)
Thế hệ con lai
Thế nào là chọn phối khác giống?
x
Lai tạo nhằm mục đích gì?


Ở điạ phương em đã sử phương pháp chọn phối nào. cho vd?
II.Nhân giống thuần chủng
1. Nhân giống thuần chủng là gì?
Lợn ỉ đực
Lợn ỉ cái
x
Thế hệ lợn ỉ con
Gà Lương Phượng( đực)
Gà Lương Phượng (cái)
Thế hệ gà Lương Phượng con
x
Bò vàng Nghệ An ( đực )
Bò vàng Nghệ An ( cái )
Thế hệ Bò vàng Nghệ An con
x

Vậy Thế nào l nhân giống thuầnchủng?


Mục đích của nhân giống thuần chủng là gì?

Thảo luận nhóm : ( 2 phút )
Hãy đánh dấu x vào các phương pháp nhân giống theo mẫu bảng sau:
x
x
x
x
x

Để nhân giống thuần chủng đạt kết quả tốt ta phải làm gì?
  - Phải có mục đích rõ ràng
- Chọn được nhiều các thể đực, cái cùng giống tham gia. Quản lí giống chặt chẽ, biết được quan hệ huyết thống để tránh giao phối cận huyết.
- Nuôi dưỡng, chăm sóc tốt đàn vật nuôi, thường xuyên chọn lọc, kịp thời phát hiện và loại bỏ những vật nuôi không tốt.
Liên hệ thực tế gia đình,địa phương em, để nhân giống thuần chủng đạt kết quả làm thế nào ?
Củng cố
Câu1. Chọn phối là gì ?Em hãy lấy ví dụ về chọn phối cùng giống và khác giống?
Choïn con ñöïc gheùp ñoâi vôùi con caùi cho sinh saûn theo muïc ñích chaên nuoâi goïi laø choïn phoái .
Ví duï 1 : Choïn con gaø ri (cồ ) toát phoái vôùi gioáng gaø ri (mái) toát (để tạo ra nhiều cá thể)
Ví duï 2 :Choïn con gaø rốt (cồ ): to con(3,8kg,) phoái vôùi gioáng gaø ri (mái) toát (để tạo ra con lai)


Câu 2. Nhân giống thuần chủng là gì? Mục đích của nhân giống thuần chủng?

Laø phöông phaùp choïn gheùp ñoâi giao phoái con ñöïc vaø con caùi cuûa cuøng 1 gioáng ñeå ñöôïc ñôøi con cuøng gioáng vôùi boá meï
Muïc ñích :taïo ra nhieàu caù theå cuûa gioáng ñaõ coù , giöõ vöõng vaø hoaøn thiện các đặc tính toát cuûa gioáng ñaõ coù .
 
 
*. Kiểm tra- đánh giá:
Điền vào chỗ trống:
a) Chọn con đực ghép đôi với con cái để cho sinh sản là phương pháp: ………………………..
b) Chọn ghép đôi giao phối con đực với con cái của một giống để được đời con cùng giống bố mẹ là phương pháp:…………………..
c) Cho gà tre x gà tre  gà tre đây là phương pháp………………..
d) Muốn có lợn Lanđơrat thuần chủng người ta phải……………………………………………...
Giao phối
Nhân giống
Chọn phối cùng giống
Cho lợn Lan đơ rat x với lợn Lan đơ rat
Dặn dò
Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài thực hành.
 
No_avatar

Bài 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI
I. Chọn phối
Thế nào là chọn phối
2. Các phương pháp chọn phối
II. Nhân giống thuần chủng
1.Nhân giống thuần chủng là gì?
2. Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả?
I.Chọn phối

1.Thế nào là chọn phối?
Gà trống
Gà mái
Ghép đôi
Sinh sản
Đàn Gà con
Thế nào là chọn phối?

Chọn phối nhằm mục đích gì?

Chọn phối nhằm mục đích phát huy tác dụng của chọn lọc giống.Chất lượng của đời sau sẽ đánh giá được việc chọn lọc và chọn phối có đúng hay không đúng.
Chọn giống gà ri tốt phối với giống gà ri tốt d? l�m gì?
Gà ri (mái)
Gà rốt ( cồ)
Gà Rốt - Ri
x
2. Các phương pháp chọ phối
Lợn Móng Cái (cái)
Lợn Móng Cái ( đực)
Thế hệ lợn Móng Cái con
Chọn phối cùng giống là gì?
x
 
Choïn caëp (ñöïc vaø caùi : coù ñaëc ñieåm toát) phoái gioáng cuøng moät gioáng. nhaèm muïc ñích gì?

Lợn Móng Cái (cái)
Lợn Lan đờ rát (đực)
Thế hệ con lai
Thế nào là chọn phối khác giống?
x
Lai tạo nhằm mục đích gì?


Ở điạ phương em đã sử phương pháp chọn phối nào. cho vd?
II.Nhân giống thuần chủng
1. Nhân giống thuần chủng là gì?
Lợn ỉ đực
Lợn ỉ cái
x
Thế hệ lợn ỉ con
Gà Lương Phượng( đực)
Gà Lương Phượng (cái)
Thế hệ gà Lương Phượng con
x
Bò vàng Nghệ An ( đực )
Bò vàng Nghệ An ( cái )
Thế hệ Bò vàng Nghệ An con

 

Chúc các bạn thành công nhé. Nếu các bạn rảnh thì click vào link xem chút nha. Sản phẩm điều hòa cassete âm trần + điều hòa cassete âm trần Daikin + điều hòa cassete âm trần Fujitsu + điều hòa cassete âm trần Funiki + điều hòa cassete âm trần LG + điều hòa cassete âm trần Midea + điều hòa cassete âm trần Mitsubishi heavy + điều hòa cassete âm trần Panasonic + điều hòa cassete âm trần Sumikura >>>*>>> điều hòa tủ đứng * điều hòa tủ đứng Daikin * điều hòa tủ đứng Funiki * điều hòa tủ đứng LG * điều hòa tủ đứng Midea * điều hòa tủ đứng Nagakawa * điều hòa tủ đứng Panasonic * điều hòa tủ đứng Sumikura mang đến những tiện ích vượt trội, đảm bảo hàng chính hãng, giá hợp lý nhất....

 
Gửi ý kiến