Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §10. Nhân hai số nguyên khác dấu

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Sỹ Liêm
Ngày gửi: 17h:18' 27-12-2017
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 352
Số lượt thích: 0 người
GV: NGUYỄN VĂN TƯƠNG

SỐ HỌC 6
TIẾT 64
NHÂN HAI SÔ NGUYÊN KHÁC DẤU.
TRƯỜNG THCS VĨNH TƯỜNG.
GIỒNG TRÔM - BẾN TRE.
LỚP 62 trân trọng

KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ
GV: NGUYỄN VĂN TƯƠNG
KIỂM TRA BÀI CŨ
Phát biểu qui tắc chuyển vế. Áp dụng tính.
a/ 2 – x = 17 – (–5)
b/ x – 12 = (–9) –15
Giải:
a/ 2 – x = 17 – (–5)
2 – x = 17 + 5
2 – x = 22
– x = 22 – 2
– x = 20
x = – 20
b/ x – 12 = (–9) –15
x – 12 = –24
x = –12
CÂU HỎI:
Cách khác
a/ 2 – x = 17 – (–5)
2 – x = 17 + 5
2 – x = 22
x = 2 – 22
x = – 20
§10. NHÂN HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU.
TIẾT 64:
1/ Nhận xét mở đầu :
-Hãy hoàn thành phép tính:
a/ -3.4 = (-3)+(-3)+(-3)+(-3)=
b/ -3.5 =. . . . . . . . . . . . . . . =. . . . . .
-12
(-3)+(-3)+(-3)+(-3)+(-3)
-15
-Theo cách tính trên, hãy tính: a/ (-5).6 = . . . . c/ 7.(-2) = . . . . b/ 5.(-6) = . . . . d/ (-7).2 = . . . .

-14
-14
-30
-30
-Tính và so sánh: a/ (-5).6 và b/ 5.(-6) và
-Ta có:
§10. NHÂN HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU.
TIẾT 64:
2/ Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu:
Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu trừ trước kết quả nhận được.
Ghi nhớ: -Nhân hai số nguyên khác dấu, kết quả mang dấu trừ. -Tích của một số nguyên a với số 0 bằng 0.
= -(10.11) = -110
= -(9.3) = -27
= -(150.4) = -600
= 0
Sử dụng máy tính bỏ túi câu c/:
1/ Nhận xét mở đầu :
§10. NHÂN HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU.
TIẾT 64:
2/ Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu:
Bài 1: Cô Lan là công nhân của một công ty Dệt may hưởng lương theo sản phẩm: May được một sản phẩm đúng quy cách được 20000đ, may ra một sản phẩm sai quy cách bị phạt 10000đ. Tháng vừa qua cô Lan làm ra được 50 sản phẩm đúng quy cách và 5 sản phẩm sai quy cách. Hỏi lương của cô Lan tháng vừa qua cô nhận được bao nhiêu tiền?
1/ Nhận xét mở đầu :
3/ Bài tập áp dụng:
Giải: Mỗi sản phẩm sai quy cách bị trừ 10000đ nghĩa là được thêm -10000đ. Vậy lương của cô Lan tháng vừa qua nhận được là: 50.20000đ+5.(-10000)=950000đ
§10. NHÂN HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU.
TIẾT 64:
2/ Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu:
Bài 2: Nhà toán học nổi tiếng của Việt Nam, ông là ai?
Haõy thực hiện caùc pheùp tính döôùi ñaây roài vieát caùc chöõ töông öùng vôùi caùc kết quả tìm ñöôïc vaøo caùc oâ ôû haøng döôùi cuûa baøi. Khi ñoù em seõ bieát ñöôïc teân cuûa nhaø toaùn học.
H = 5.(-14) U = (– 25).12 N = (– 125).4
G = (– 67).8 O = 15.(– 3) C = – 25 –( – 5)
B = – 10 – 50 A = – 145.0
1/ Nhận xét mở đầu :
3/ Bài tập áp dụng:
H
G
B
U
O
O
A
A
N
C
^
?
^
= -500
= -20
= 0
= -300
= -45
= -70
= -536
= -60
Giáo sư Ngô Bảo Châu đoạt giải toán học Fields ngày 19/8/2010.
Giáo sư Bảo Châu là nhà toán học đầu tiên của Việt Nam giành được giải thưởng danh giá này. Hôm nay, Việt Nam trở thành quốc gia châu Á thứ hai sau Nhật có nhà toán học đoạt giải Fields.
Thành tựu của giáo sư Ngô Bảo Châu đã được tạp chí uy tín Time của Mỹ đánh giá là một trong 10 phát kiến khoa học quan trọng nhất của năm 2009.
Huy chương Fields là một giải thưởng được trao cho tối đa bốn nhà toán học không quá 40 tuổi tại mỗi kỳ Đại hội Toán học Thế giới của Hiệp hội toán học quốc tế (IMU).
Từ một học sinh chuyên toán ở Hà Nội những năm đầy khó khăn, giáo sư Ngô Bảo Châu đã trở thành nhà toán học tầm cỡ trong ngành toán thế giới.
Ngô Bảo Châu sinh năm 1972 tại Hà Nội. Anh là con duy nhất của Giáo sư tiến sĩ khoa học Ngô Huy Cẩn của Viện Cơ học và Phó giáo sư tiến sĩ Trần Lưu Vân Hiền, công tác tại Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương. Anh từng học tại trường Thực nghiệm Giảng Võ Hà Nội trước khi vào khối phổ thông chuyên toán của Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, nay là Đại học Quốc gia Hà Nội.
<
<
<
BÀI 3:
Điền vào ô trống :
-35
-180
18
40
BÀI 4:
§10. NHÂN HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU.
TIẾT 64:
Xem lại các bài tập đã sửa, làm bài tập 75, 76, 77 SGK trang 89.
Chuẩn bị tiết sau: Nhân hai số nguyên cùng dấu, đem theo máy tính.
Học thuộc quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.

Xin chaân thaønh caùm ôn
quí thaày coâ ñeán tham döï.
Chuùc quí thaày coâ nhieàu söùc khoeû vaø haïnh phuùc.
Chuùc caùc em hoïc sinh luoân vui töôi vaø hoïc gioûi.
 
Gửi ý kiến