Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Trương Hoàng Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:54' 14-11-2007
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 1478
Số lượt thích: 0 người
Trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn
Bài soạn Toán lớp 3
Giáo viên biên soạn : Hồ Thị Hồng Trâm
Phòng Giáo Dục Quận 8
Tuần 22 Tiết :109
Bài: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Cho hình tròn tâm O, vẽ bán kính OA và đường kính MN
M
N
O
A
Kiểm tra bài cũ
Câu 2: Hãy thực hiện phép tính 2134 + 2134 =
Bài toán trên có thể được tính bằng cách nào khác?
?
4268
Kiểm tra bài cũ
Câu 2: Hãy thực hiện phép tính 2134 + 2134 =
4268
2134 x 2 = 4268
Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số
I/.Hướng dẫn thực hiện phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số:
a) Phép nhân 1034 ? 2:
-Dựa vào cách đặt phép tính nhân
số có ba chữ số với số có một chữ
số,hãy đặt tính để thực hiện phép
nhân 1034 ? 2
4
3
0
1
x
2
Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số
I/.Hướng dẫn thực hiện phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số:
a) Phép nhân 1034 ? 2:
+Khi thực hiện phép nhân này,ta
thực hiện bắt đầu từ đâu?
4
3
0
1
x
2
Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số
I/.Hướng dẫn thực hiện phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số:
a) Phép nhân 1034 ? 2:
4
3
0
1
x
2


* 2 nhân 4 bằng 8,viết 8
8
6
0
2
* 2 nhân 3 bằng 6,viết 6

* 2 nhân 0 bằng 0,viết 0

* 2 nhân 1 bằng 2,viết 2

Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số
I/.Hướng dẫn thực hiện phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số:
a) Phép nhân 1034 ? 2:
b) Phép nhân 2125 ? 3:
-Dựa vào cách đặt phép tính nhân số có ba chữ số với số có một chữ số,hãy đặt tính để thực hiện phép nhân 2125 ? 3
5
2
1
2
x
3
Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số
I/.Hướng dẫn thực hiện phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số:
a) Phép nhân 1034 ? 2:
b) Phép nhân 2125 ? 3:
5
2
1
2
x
3
+Khi thực hiện phép nhân này,
ta thực hiện bắt đầu từ đâu?
Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số
I/.Hướng dẫn thực hiện phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số:
a) Phép nhân 1034 ? 2:
b) Phép nhân 2125 ? 3:
* 3 nhân 5 bằng 15,viết 5 nhớ 1
* 3 nhân 2 bằng 6,thêm 1 bằng 7,viết 7
* 3 nhân 1 bằng 3,viết 3
* 3 nhân 2 bằng 6,viết 6
5
2
1
2
x
3
1
5
7
3
6
II/.Luyện tập-Thực hành:
Bài 1: Tính
1234
X 2

4013
X 2

2116
X 2

1072
X 2

2468
8026
4232
2144
Trong các bài tập trên bài nào là
phép nhân có nhớ?
Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3
Nhóm 4
II/.Luyện tập-Thực hành:
Bài 1: Tính
Bài 2: Đặt tính rồi tính
1023 x 3
1810 x 5
1023
X 3

3069
1810
X 5
9050
II/.Luyện tập-Thực hành:
Bài 1: Tính
Bài 2: Đặt tính rồi tính
Bài 3: Xây một bức tường hết 1015 viên gạch.Hỏi xây 4 bức tường như thế hết bao nhiêu viên gạch?
Bài toán cho biết gì?
II/.Luyện tập-Thực hành:
Bài 1: Tính
Bài 2: Đặt tính rồi tính
Bài 3: Xây một bức tường hết 1015 viên gạch.Hỏi xây 4 bức tường như thế hết bao nhiêu viên gạch?
Bài toán hỏi gì?
II/.Luyện tập-Thực hành:
Bài 1: Tính
Bài 2: Đặt tính rồi tính
Bài 3: Xây một bức tường hết 1015 viên gạch.Hỏi xây 4 bức tường như thế hết bao nhiêu viên gạch?
Bài giải
Hãy đặt lời giải cho bài toán.
II/.Luyện tập-Thực hành:
Bài 1: Tính
Bài 2: Đặt tính rồi tính
Bài 3: Xây một bức tường hết 1015 viên gạch.Hỏi xây 4 bức tường như thế hết bao nhiêu viên gạch?
Bài giải
Số viên gạch xây 4 bức tường là:
Hãy đặt phép tính cho bài toán.
II/.Luyện tập-Thực hành:
Bài 1: Tính
Bài 2: Đặt tính rồi tính
Bài 3: Xây một bức tường hết 1015 viên gạch.Hỏi xây 4 bức tường như thế hết bao nhiêu viên gạch?
Bài giải
Số viên gạch xây 4 bức tường là:
1015 x 4 = 4060 ( viên gạch)
Đáp số : 4060 viên gạch
Bài 4: Tính nhẩm
a) 2000 x 2 =
4000 x 2 =
3000 x 2 =
b) 20 x 5 =
200 x 5 =
2000 x 5 =
a) 2000 x 2 =
4000 x 2 =
3000 x 2 =
b) 20 x 5 =
200 x 5 =
2000 x 5 =


2000 x 3 = ?
Nhẩm : 2 nghìn x 3 = 6 nghìn
Vậy : 2000 x 3 = 6000
4000
8000
6000
100
1000
10000
4000
8000
6000
100
1000
10000
III/.Củng cố
1212
X 4
4848
Đ
2005
X 4
8010
S
Về xem lại bài và chuẩn bị bài Luyện tập
 
Gửi ý kiến