Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Khánh Ly
Ngày gửi: 23h:01' 28-11-2021
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 546
Số lượt thích: 0 ngườiThứ tư ngày 1 tháng 12 năm 2021
Toán
Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
258 X 203 = ?
4
0
6
4
a) Thực hiện phép nhân, ta được:
b) Tích riêng thứ hai gồm toàn chữ số 0.
7
7
0
0
1
5
7
3
2
5
0
0
0
Em có nhận xét gì về tích riêng thứ hai của phép nhân 258 x 203?
I. Ví dụ
Nếu không viết, nó có ảnh hưởng đến việc cộng các tích riêng không? Vì sao?
Không ảnh hưởng, vì bất cứ số nào cộng với 0 cũng bằng chính số đó.
a)Thực hiện phép nhân, ta được:
b) Tích riêng thứ hai gồm toàn chữ số 0.
258 x 203 = ?
Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
I. Ví dụ
774
000
516
4
Thông thường ta không viết tích riêng này mà viết gọn như sau:
Ta viết tích riêng thứ ba (516) viết lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ nhất.
a) Thực hiện phép nhân, ta được:
b)Tích riêng thứ hai gồm toàn chữ số 0.
258 X 203 = ?
Em nhận xét gì khi viết tích riêng thứ ba 516 so với tích riêng thứ nhất?
7
3
2
5
258 X 203 = 52374
Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
I. Ví dụ
a) Thực hiện phép nhân ta được:
* Chú ý: Viết tích riêng 516 lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ nhất.
Khi thực hiện phép nhân số với số có ba chữ số (trường hợp thừa số thứ hai có chữ số 0 ở hàng chục) ta làm thế nào?
Thông thường ta không viết tích riêng này mà viết gọn như sau:
b) Tích riêng thứ hai gồm toàn chữ số 0.
258 X 203 = ...
Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
I. Ví dụ
Đặt tính rồi tính:
a) 523 x 305
b) 308 x 563
BÀI MỚI
c) 1309 x 202
4
9
308 x 563 = 563 x 308
1
Em còn có cách tính nào khác?
Ta áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân.
Khi đặt tính, ta thực hiện cách viết các chữ số như thế nào?
- Khi đặt tính, các chữ số ở cùng hàng phải đặt thẳng cột với nhau.
- Tích riêng thứ ba phải viết lùi sang bên trái hai cột (so với tích riêng thứ nhất)
0
45
8
16
4
0
4
3
7
1
Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
II. Thực hành
Đúng ghi Đ, sai ghi S:
2
Vì tích riêng thứ ba viết thẳng cột so với tích riêng thứ nhất.
Vì tích riêng thứ ba viết lùi sang trái chỉ một cột so với tích riêng thứ nhất.
Vì tích riêng thứ ba lùi sang trái hai cột so với tích riêng thứ nhất.
a)
b)
c)
S
S
Đ

Bài 3: Trung bình mỗi con gà mái đẻ ăn hết 104g thức ăn trong một ngày. Hỏi trại chăn nuôi cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho 375 con gà mái đẻ ăn trong 10 ngày ?
Tóm tắt
1 ngày: 1 con gà ăn: 104g
10 ngày 375 con gà ăn:... kg?
Các bước làm
Bước 2: Tìm số thức ăn trong 10 ngày của 375 con gà.
Bước 1: Tìm số thức ăn trong
1 ngày của 375 con gà
Bước 1: Tìm số thức ăn trong
10 ngày của 1 con gà
Bước 2: Tìm số thức ăn trong 10 ngày của 375 con gà.
Cách 1
Cách 2
Bài giải
375 x 104 = 39 000 ( g )

Trong 10 ngày 375 con gà ăn hết số thức ăn là:
1 040 x 375 =390 000 (g)
Đổi 390 000 g = 390 (kg)
Đáp số : 390 kg


Trong 10 ngày 375 con gà ăn hết số thức ăn là:
39 000 x 10 =390 000 (g)
Đổi 390 000 g = 390 (kg)
Đáp số : 390 kg
Trong 1 ngày 375 con gà ăn hết số thức ăn là:
Trong 10 ngày 1 con gà ăn hết số thức ăn là:
104 x 10 = 1 040 (g)
Giờ học kết thúc!

Chào tạm biệt!...
 
Gửi ý kiến