Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Nwx Quỳnh Nga
Ngày gửi: 14h:19' 25-03-2019
Dung lượng: 876.9 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
VẬT LÝ 6
1
VẬT LÝ 6
TRƯỜNG THCS ĐỖ ĐĂNG TUYỂN
VẬT LÝ 6
2
NHIỆT KẾ - NHIỆT GIAI
Tiết 27
VẬT LÝ 6
3
Con: Mẹ ơi, cho con đi đá bóng nhé !
Mẹ : Không được đâu ! Con đang sốt nóng đây này !
Con: Con không sốt đâu ! Mẹ cho con đi nhé !
Vậy phải dùng dụng cụ nào để có thể biết chính xác người con có sốt hay không?
VẬT LÝ 6
4
Các ngón tay có cảm giác thế nào?
1. NHIỆT KẾ
Nước lạnh
Nước ấm
TI?T 27 NHIỆT KẾ - NHIỆT GIAI
VẬT LÝ 6
5
Các ngón tay có cảm giác thế nào?
VẬT LÝ 6
6
Cảm giác của tay không thể xác định chính xác được độ nóng lạnh của một vật.
Từ thí nghiệm trên em có thể rút ra
nhận xét gì?
C1.
Vậy muốn xác định chính xác nhiệt
độ ta dùng dụng cụ gì?
Để đo nhiệt độ ta dùng
nhiệt kế
VẬT LÝ 6
7
1. NHIỆT KẾ
TI?T 27 NHIỆT KẾ - NHIỆT GIAI
- Nhiệt kế là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ
VẬT LÝ 6
8
C2. Hình 22.3 do nhi?t d? hoi nu?c dang sôi.
Hình 22.3 Hình 22.4
Hình 22.4 do nhi?t d?
nu?c dá dang tan.
100oC
0oC
Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng Vật lí nào?
Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của ch?t l?ng.
VẬT LÝ 6
10
1. NHIỆT KẾ
TI?T 27 NHIỆT KẾ - NHIỆT GIAI
- Nhiệt kế là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ.
- Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng sự nở vì nhiệt của chất lỏng.
VẬT LÝ 6
11
Hình 22.5
Nhiệt kế
thuỷ ngân
Nhiệt kế
y tế
Nhiệt kế
rượu
VẬT LÝ 6
12
* Baûng 22.1
VẬT LÝ 6
13
Hình 22.5
Nhiệt kế
thuỷ ngân
Nhiệt kế
y tế
Nhiệt kế
rượu
VẬT LÝ 6
Kiêm Hươl- PTDTNT THCS huyện Kế Sách
14
Bảng 22.1.
- 300C
1300C
10C
Đo nhiệt độ trong các thí nghiệm
350C
420C
0,10C
Đo nhiệt độ cơ thể người
-200C
500C
20C
Đo nhiệt độ khí quyển
VẬT LÝ 6
15
- Có 3 loại nhiệt kế thường dùng:
nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế rượu,
nhiệt kế y tế.
VẬT LÝ 6
16
C4. Trong ống quản ở gần bầu nhiệt kế coù một chỗ thắt. khoâng cho thuûy ngaân tuït xuoáng baàu khi ñöa nhieät keá ra khoûi cô theå.
VẬT LÝ 6
17
* Nhiệt giai Xenxiut:
Nhiệt độ của nước đá đang tan là …………, nhiệt độ của hơi nước đang sôi là …………
00C
1000C
TI?T 27 NHIỆT KẾ - NHIỆT GIAI
1. NHIỆT KẾ
2. NHI?T GIAI (THANG DO NHI?T D?
VẬT LÝ 6
18
Câu 1. Nhiệt kế dùng để làm gì?
Đo khối lượng
Đo lực
Đo nhiệt độ
Đo thể tích
VẬT LÝ 6
19
Câu 2. Hãy kết hợp các câu ở cột A và
cột B cho đúng.
VẬT LÝ 6
20
Câu 3. Trong nhiệt giai Xenxiut
nhiệt độ của nước đá đang tan và hơi nước đang sôi lần lượt là:
A. 100oC và 00C
B. 0oC và 1000C
C. 10oC và 00C
D. 0oC và 100C

VẬT LÝ 6
21
Ghi nhớ
* Để đo nhiệt độ ta dùng nhiệt kế.
* Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất.
* Có nhiều loại nhiệt kế như : Nhiệt kế rượu, nhiệt kế thuỷ ngân, nhiệt kế y tế...
* Nhiệt giai Xenxiut: nhiệt độ của nước đá đang tan là 00C, của hơi nước đang sôi là 1000C.
VẬT LÝ 6
22
VẬT LÝ 6
23
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1.Bài vừa học
* Học thuộc phần ghi nhớ.
* Làm bài tập: 22.1,22.2,22.4 & 22.5 SBT.
* Đọc phần có thể em chưa biết.
2.Bài keá tieáp
OÂn baøi tieát sau kieåm tra 1 tieát.
VẬT LÝ 6
24
TIẾT HỌC KẾT THÚC
XIN TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO
 
Gửi ý kiến