Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 23. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII-IX

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Quang Minh
Ngày gửi: 19h:51' 19-03-2019
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG CÁC CÔ GIÁO TỔ: NGỮ VĂN – LỊCH SỬ
ĐẾN THAM DỰ CHUYÊN ĐỀ
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thanh Toàn
Tiết 34 - Bài 23:
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI
(Phần từ năm 1917 đến 1945)
I. NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH:
Câu 1) Em hãy cho biết kết quả của cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng 2 năm 1917 ở Nga?
- Lật đổ Nga Hoàng.
- Hai chính quyền song song tồn tại.
Câu 2) Hãy cho biết kết quả của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 (7/11/1917)?
- Lật đổ chính phủ tư sản lâm thời.
- Thành lập nước cộng hòa Xô Viết và chính phủ Xô Viết.
Cuộc tấn công chiếm  Cung điện Mùa Đông
Câu 3 ) Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô (1921 - 1941) đạt được kết quả gì?
Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, tập thể hóa nông nghiệp, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp
Câu 4) Cao trào cách mạng ở châu Âu, châu Á giai đoạn 1918-1923 diễn ra mang lại kết quả gì?
Các đảng cộng sản lần lượt ra đời. Quốc tế cộng sản thành lập và lãnh đạo phong trào.
Câu 5) em có nhận xét gì về tình hình các nước châu Âu giai đoạn 1924-1929?
Than
Thép
Anh
Pháp
Đức
1920
1929
1920
1929
233,0
262,0
9,2
9,8
25,3
55,0
2,7
9,7
222,0
337,0
7,8
16,2
1920
1929
Đây là thời kì ổn định và phát triển của chủ nghĩa tư bản:
+ Sản xuất công nghiệp phát triển nhanh chóng.
+ Tình hình chính trị tương đối ổn định.
Câu 6) em có nhận xét về tình hình thế giới giai đoạn 1929-1933?
Đây là giai đoạn khủng hoảng về kinh tế thế giới:
+ Kinh tế giảm sút nghiêm trọng, nhân dân thất nghiệp
+ Không ổn định về chính trị
Câu 7) Em hãy cho biết giai đoạn 1933-1939 tình hình các nước tư bản trên thế giới như thế nào?
Các nước tư bản tìm cách thoát khỏi khủng hoảng:
+ Chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền ở Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản chuẩn bị chiến tranh xâm lược.
+ Khối Anh, Pháp, Mĩ thực hiện cải cách kinh tế, chính trị, duy trì chế độ dân chủ tư sản.
Câu 9) Em hãy cho biết tình hình thế giới giai đoạn 1939 - 1945?
Thế giới trong tình trạng chiến tranh.
+ Chủ nghĩa phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản thất bại hoàn toàn.
+ Thắng lợi thuộc về Liên Xô, các nước đồng mình và nhân loại tiến bộ trên thế giới.
Đại diện Chính phủ Nhật ký kết đầu hàng
Chiến tranh thế giới kết thúc
I. NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH:
1918-1923
Cao trào cách mạng ở Châu Âu, Châu Á
Các đảng cộng sản lần lượt ra đời. Quốc tế cộng sản thành lập và lãnh đạo phong trào.
1924-1929
Thời kì ổn định và phát triển của CNTB.
Kinh tế phát triển nhanh chóng, chính trị tương đối ổn định
1929-1933
Khủng hoảng kinh tế thế giới.
Kinh tế giảm sút nghiêm trọng, nhân dân thất nghiệp. Không ổn định về chính trị.
1933-1939
Các nước tư bản tìm cách thoát khỏi khủng hoảng.
CN phát xít lên nắm quyền ở Đức, Ý, Nhật chuẩn bị chiến tranh xâm lược.
Khối Anh, Pháp, Mĩ thực hiện cải cách, duy trì chế độ dân chủ tư sản.
1939-1945
Chiến tranh thế giới thứ II.
Thế giới trong tình trạng chiến tranh. CPX thất bại hoàn toàn. Thắng lợi thuộc về Liên Xô, các nước đồng minh và nhân dân tiến bộ thế giới.
2-1917
Cách mạng DCTS Nga thắng lợi
Lật đổ Nga hoàng.
Hai chính quyền song song tồn tại.
7-11-1917
Cách mạng XHCN tháng mười Nga thắng lợi.
Lật đổ chính phủ tư sản lâm thời
Thành lập nước CH Xô Viết và chính phủ Xô Viết
1921-1941
Liên Xô xây dựng CNXH
- Công nghiệp hóa XHCN, tập thể hóa nông nghiệp, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp
I. NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH
II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU
Bài 23:
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI
(Phần từ năm 1917 đến 1945)
II. Những nội dung chủ yếu:
Bài 23:
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI
(Phần từ năm 1917 đến 1945)
III . BÀI TẬP THỰC HÀNH
60
58
59
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
60
58
59
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
THẢO LUẬN NHÓM
HÌNH TH?C: NHĨM 4 EM
TH?I GIAN: 3 PHT
 Trong số các sự kiện lịch sử từ năm 1917 đến năm 1945, em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn 5 sự kiện đó?
- Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917 .
- Cao trào cách mạng ở  châu  Âu  năm 1918-1923
- Phong trào độc lập dân tộc ở  Châu Á .
- Cuộc khủng hỏang kinh tế thế  giới  năm 1929-1933.
- Chiến tranh thế giới thứ hai  1939-1945.
5 sự kiện tiêu biểu của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 - 1945
Tại sao chọn sự kiện cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là sự kiện tiêu biểu chủ yếu ?
Lần đầu tiên CNXH đã trở thành hiện thực ở một nước.
Mở ra thời kì mới trong lịch sử nhân loại độc lập dân tộc gắn liền với CNXH

Tại sao chọn cao trào cách mạng 1918-1923 là sự kiện chủ yếu?
Giai cấp công nhân trưởng thành, một loạt các Đảng cộng sản ra đời.
Quốc tế cộng sản thành lập (1919-1943) lãnh đạo phong trào cách mạng đi theo con dường cách mạng tháng Mười .
Tại sao chọn phong trào giải phóng dân tộc lên cao ở các nước thuộc địa là sự kiện chủ yếu?
Phong trào độc lập dân tộc ở các nước thuộc điạ phụ thuộc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là đòn tấn công vào CNTB
- Trong phong trào đó giai cấp vô sản đã trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào.
- Phong trào dân chủ tư sản có bước tiến rõ rệt.
Tại sao chọn cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là sự kiện chính?
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933), đẩy các nước tư bản vào cuộc khủng hoảng chưa từng có , dẫn đến hậu quả chủ nghĩa phát xít ra đời và đẩy nhân loại trước nguy cơ của cuộc chiến tranh mới
Tại sao chọn chiến tranh thế giới thứ II là sự kiện chủ yếu?
Chiến tranh thế giới thứ hai 1939 -1945) là cuộc chiến tranh gây ra những tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, kết thúc một thời kì phát triển của lịch sử thế giới hiện đại
ĐỨC

ANH
PHÁP

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới
diễn ra đầu tiên ở:

1
Chiến tranh giải phóng dân tộc
. Cách mạng DC tư sản kiểu mới

Cách mạng tư sản

Cách mạng vô sản
Tính chất của cuộc cách mạng tháng Mười Nga
năm 1917 là gì?
2
Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) cho phù hợp
1/ Sau chiến tranh TG 1 Nhật Bản bước vào thời kì phồn thịnh
2/ Nhật bản thoát khỏi cuộc khủng hoảng bằng cuộc cải cách trong nước
3/. Sau chiến tranh TG 1 Mĩ bước vào thời kì phồn thịnh, trở thành trung tâm công nghiệp – tài chính- thương mại quốc tế
4/ Sau chiến tranh thế giới thứ nhất phong trào đối tranh đòi độc lập phát triển mạnh mẽ ở các nước Đông Nam Á
S
Đ
Đ
S
3
4
Điền vào chỗ trống trong đoạn viết dưới đây nội dung thích hợp:
Bắt đầu những năm 20 phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á xuất hiện………… . Giai cấp…. …….Đã trưởng thành và tham gia………… cách mạng. Phong trào dân chủ tư sản cũng có …………….. đã xuất hiện các chính đảng có……………
một nét mới
lnh d?o
vô sản
bước tiến rõ rệt
tổ chức và ảnh hưởng xã hội
CÂU HỎI CHỐT KIẾN THỨC CẦN LƯU Ý
Câu 1: Trình bày ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?
Vì sao nói cách mạng tháng Mười năm 1917 là cuộc cách mạng vô sản?
Câu 2: Trình bày những nét chung về tình hình Châu Âu trong những năm 1918 -1929
Câu 3: Trình bày tình hình kinh tế nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX.
Nguyên nhân thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ trong thời kì này.
Câu 4: Trình bày những nét chung về phong trào độc dân tộc ở Đông Nam Á (1918 - 1939).
Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ nhất phong trào chống đế quốc dâng cao mạnh mẽ khu vực này.
Câu 5: Cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra vào thời gian nào? Trình bày nguyên nhân, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế.
Câu 6: Nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Em có suy nghĩ gì về cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất ?

- Làm toàn bộ bài tập ở VBT
- Nắm kĩ kiến thức ôn tập và những câu hỏi chốt bài để tiết sau kiểm tra học kì
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
 
Gửi ý kiến