Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 1. Nice to see you again

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Luyến
Ngày gửi: 12h:53' 29-05-2018
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 291
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
Con Thoi Primary School
Monday, August 31st , 2015.
Unit 1: Nice to see you again
Lesson 2: 1+2 + 3 + 4 + 5
Unit 1: Nice to see you again
Lesson 2: 1-2-3-4-5-6
Vocabulary
New pupil
Goodbye = Bye
Tomorrow
See you tomorrow
See you later


Unit 1: Nice to see you again
Lesson 2: 1-2-3-4-5-6
Saying and responding to goodbye
Saying
Responding
A: Goodbye, name.

A: Good night, name1
B: Goodbye. See you tomorrow/ later.
B: Good night, name2
E.g.:
Teacher: Goodbye, class.
Class: Goodbye. See you later.
Unit 1: Nice to see you again
Lesson 2: 1-2-3-4-5-6
2. Point and say.
a) Class: Goodbye, Miss Hien.
Miss Hien: Goodbye. See you tomorrow.
b) Mai: Goodbye, Linda.
Linda: Goodbye. See you later.
c) A: Good night, Mum and Daddy.
B: Good night, Mai.

3. Let’s talk

Good ………………… . Nice to meet you.

Good ………… . See you tomorrow.
morning
bye
Unit 1: Nice to see you again
Lesson 2: 1-2-3-4-5-6
Unit 1: Nice to see you again
Lesson 2: 1-2-3-4-5-6
Homework
Learn new words by heart
Practice the dialogue at home
Do exercise in workbook
Prepare for next lesson
Goodbye
See you later!
 
Gửi ý kiến