Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 24. Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Huyền
Ngày gửi: 22h:42' 16-02-2019
Dung lượng: 725.0 KB
Số lượt tải: 285
Số lượt thích: 0 người
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG CẶP TỪ HÔ ỨNG
Khởi động
Để thể hiện mối quan hệ tăng tiến giữa các vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng những cặp quan hệ từ nào?
Chọn cặp quan hệ từ thích hợp để điền
vào chỗ trống trong câu ghép sau:
“ Bạn Lan ......học giỏi mà bạn......hát rất hay.
Thứ năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
1, Nhận xét
Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu:
a, Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã
buông nhanh xuống mặt biển.
Thi Sảnh
b, Chúng tôi đi đến đâu, rừng rào rào
chuyển động đến đấy.
Nguyễn Phan Hách
1, Nhận xét
a, Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã
buông nhanh xuống mặt biển.
Vế 1: Buổi chiều, nắng vừa nhạt
Vế 2: sương đã buông nhanh xuống
mặt biển.
C
V
Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu:
C
V
Thứ năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
1, Nhận xét
a, Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã
buông nhanh xuống mặt biển.
C
V
Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu:
C
V
b, Chúng tôi đi đến đâu, rừng rào rào
chuyển động đến đấy.
Vế 1: Chúng tôi đi đến đâu
Vế 2: rừng rào rào chuyển động đến đấy
Thứ năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
1, Nhận xét
Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu:
a, Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã
buông nhanh xuống mặt biển.
b, Chúng tôi đi đến đâu, rừng rào rào
chuyển động đến đấy.
Các từ in đậm trong hai câu ghép trên được dùng làm gì?
Nếu lược bỏ hoặc đảo trật tự những từ ấy thì quan hệ giữa các vế câu có gì thay đổi?
Các từ in đậm trong các câu ghép trên dùng để nối vế câu 1 với vế câu 2 ở mỗi câu ghép.
a, Buổi chiều, nắng nhạt, sương buông nhanh xuống mặt biển.
b, Chúng tôi đi đến, rừng rào rào chuyển động đến.
Thứ năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
1, Nhận xét
Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu:
a, Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã
buông nhanh xuống mặt biển.
b, Chúng tôi đi đến đâu, rừng rào rào
chuyển động đến đấy.
Các từ in đậm trong hai câu ghép trên được dùng làm gì?
Nếu lược bỏ hoặc đảo trật tự những từ ấy thì quan hệ giữa các vế câu có gì thay đổi?
Các từ in đậm trong các câu ghép trên dùng để nối vế câu 1 với vế câu 2 ở mỗi câu ghép.
a, Buổi chiều, nắng đã nhạt, sương vừa buông nhanh xuống mặt biển.
b, Chúng tôi đi đến đấy, rừng rào rào chuyển động đến đâu.
Thứ năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
1, Nhận xét
Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu:
a, Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã
buông nhanh xuống mặt biển.
b, Chúng tôi đi đến đâu, rừng rào rào
chuyển động đến đấy.
Các từ in đậm trong hai câu ghép trên được dùng làm gì?
Nếu lược bỏ hoặc đảo trật tự những từ ấy thì quan hệ giữa các vế câu có gì thay đổi?
Các từ in đậm trong các câu ghép trên dùng để nối vế câu 1 với vế câu 2 ở mỗi câu ghép.
Nếu lược bỏ hoặc đảo trật tự các từ vừa, đã, đâu, đấy...thì quan hệ về nghĩa giữa các vế câu không còn chặt chẽ như trước, câu văn có thể không hoàn chỉnh.
Thứ năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
1, Nhận xét
a, Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã
buông nhanh xuống mặt biển.
b, Chúng tôi đi đến đâu, rừng rào rào
chuyển động đến đấy.
Các từ in đậm trong các câu ghép trên dùng để nối vế câu 1 với vế câu 2 ở mỗi câu ghép.
Nếu lược bỏ hoặc đảo trật tự các từ vừa, đã, đâu, đấy...thì quan hệ về nghĩa giữa các vế câu không còn chặt chẽ như trước, câu văn có thể không hoàn chỉnh.
* Các vế trong câu ghép được nối bằng cặp từ hô ứng thì phải dùng cả hai từ, không thể đảo trật tự các vế câu cũng như vị trí các từ hô ứng.
Thứ năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
1, Nhận xét
a, Buổi chiều, nắng ...... nhạt, sương.....
buông nhanh xuống mặt biển.
b, Chúng tôi đi đến ......... , rừng rào rào
chuyển động đến ........
Tìm những từ có thể thay thế cho các từ in đậm trong hai câu ghép trên.
chưa đã
mới đã
càng càng
chỗ nào
chỗ ấy
Để thể hiện quan hệ về nghĩa giữa các vế câu, ngoài quan hệ từ ta còn có thể nối các vế câu ghép bằng những từ nào?
Thứ năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
1, Nhận xét
a, Buổi chiều, nắng ...... nhạt, sương.....
buông nhanh xuống mặt biển.
b, Chúng tôi đi đến ......... , rừng rào rào
chuyển động đến ........
càng càng
chỗ nào
chỗ ấy
Để thể hiện quan hệ về nghĩa giữa các vế câu, ngoài quan hệ từ ta còn có thể nối các vế câu ghép bằng một số cặp từ hô ứng như:
- Vừa.....đã...; chưa....đã..; mới...đã...; vừa...vừa..; càng...càng...
- đâu....đấy; nào....ấy; sao....vậy; bao nhiêu....bấy nhiêu
2, Ghi nhớ
Thứ năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
1, Nhận xét
2, Ghi nhớ
3, Luyện tập
1. Trong những câu ghép dưới đây, các vế câu được nối với nhau bằng những từ nào?
a, Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.
Thạch Lam
b, Chiếc xe ngựa vừa đậu lại, tôi đã nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra.
Nguyễn Quang sáng
c, Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng hồng lên rực rỡ.
Trần Hoài Dương
Thứ năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
1, Nhận xét
2, Ghi nhớ
3, Luyện tập
1. Trong những câu ghép dưới đây, các vế câu được nối với nhau bằng những từ nào?
a, Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.
Thạch Lam
b, Chiếc xe ngựa vừa đậu lại, tôi đã nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra.
Nguyễn Quang sáng
c, Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng hồng lên rực rỡ.
Trần Hoài Dương
Thứ năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
1, Nhận xét
2, Ghi nhớ
3, Luyện tập
2. Tìm các cặp từ hô ứng thích hợp với mỗi ô trống.
a, Mưa .............to, gió ...........thổi mạnh.

b, Trời .........hửng sáng, nông dân .......ra đồng.

c, Thủy Tinh dâng nước cao................, Sơn Tinh làm núi cao lên...............
càng càng
vừa đã
bao nhiêu bấy nhiêu
Thứ năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
1, Nhận xét
2, Ghi nhớ
3, Luyện tập
Để thể hiện quan hệ về nghĩa giữa các vế câu,
ngoài quan hệ từ ta còn có thể nối các vế câu ghép
bằng một số cặp từ hô ứng như
- Vừa.....đã...; chưa....đã..; mới...đã...; vừa...vừa..;
càng...càng...
- đâu....đấy; nào....ấy; sao....vậy; bao nhiêu....bấy nhiêu
Thứ năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
Dặn dò
Về nhà học thuộc nội dung ghi nhớ chuẩn bị bài học cho tiết sau!
 
Gửi ý kiến