Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Nhung
Ngày gửi: 21h:51' 22-06-2020
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 451
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM
ĐÃ VỀ DỰ GIỜ BÀI HỌC

GV: Nguyễn Thị Nhung
Môn: Hóa học
NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH
( tiết 1)
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hãy chỉ ra đâu là dung môi, chất tan, dung dịch trong hình vẽ sau? Từ đó nêu các khái niệm trên?
C?c 1
C?c 2
Hòa tan 1 thìa đường.
Hòa tan 2 thìa đường.
Các em hãy quan sát hình ảnh dưới đây và nhận xét sự khác nhau giữa 2 cốc?
Để biểu thị lượng chất tan có trong
dung dịch  Người ta đưa ra khaí niệm nồng độ của dung dịch.
Nước
Hãy cho biết : Khối lượng của chất tan, dung môi, dung dịch ?
150 gam
50 gam
?
200 gam
1. Nồng độ phần trăm của dung dịch cho ta biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.
2. Công thức tính nồng độ phần trăm
mct : Khối lượng chất tan (g)
mdd : Khối lượng dung dịch (g)
C%: Nồng độ phần trăm (%)
Ví dụ: Trên nhãn của lọ đựng hoá chất có ghi:
- Dung dịch đường 20%
- Dung dịch muối ăn 5%
Dung dịch đường 20% cho biết : trong 100 g dung dịch đường có hòa tan 20 g đường.
Dung dịch muối ăn 5% cho biết : trong 100 g dung dịch muối
có hòa tan 5 g muối.
10 gam
90 gam
20 gam
80 gam
100 gam
10%
100 gam
20%
50 gam
150 gam
30 gam
20%
200 gam
25%
150 gam
120 gam
HÃY TÍNH TOÁN VÀ ĐIỀN VÀO Ô TRỐNG THÍCH HỢP
Bài tập 1: Hòa tan 10 gam NaCl vào 40 gam nước.
Tính nồng độ % của dung dịch ?
Bài tập 2: Hòa tan 20 gam đường vào nước được dung dịch nước đường có nồng độ là 10%
a/ Tính khối lượng dung dịch đường pha chế ?
b/ Tính khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế ?
Bài tập 3: Một dung dịch H2SO4 có nồng độ 15%. Tính khối lượng H2SO4 có trong 200 gam dung dịch ?
Bài tập 1: Hòa tan 10 gam NaCl vào 40 gam nước.
Tính nồng độ % của dung dịch ?
Bước 1: Tính khối lượng của dung dịch NaCl.
Bước 2: Nồng độ phần trăm của dung dịch NaCl.
Các bước giải:
mddNaCl = mnước + mNaCl
= 40 + 10 = 50 g
Bài tập 2: Hòa tan 20 gam đường vào nước được dung dịch nước đường có nồng độ là 10%
a/ Tính khối lượng dung dịch đường pha chế ?
b/ Tính khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế ?
a) Kh?i lu?ng dung d?ch du?ng l:
b) Kh?i lu?ng nu?c c?n dựng cho s? pha ch? l:
Cách giải
mnu?c = mdd du?ng - m du?ng = 200 - 20 = 180 g
Bài tập 3: Một dung dịch H2SO4 có nồng độ 15%. Tính khối lượng H2SO4 có trong 200 gam dung dịch ?
Khối lượng H2SO4 có trong 200 gam dung dịch là:
Cỏch gi?i
Ai nhanh trí
3- Hũa tan 20 g du?ng v?i nu?c du?c dung d?ch nu?c du?ng cú n?ng d? 20%. Kh?i lu?ng dung d?ch nu?c du?ng l

A) 90g B) 95g C) 100g D) 110g
2- Ho tan 30 g mu?i an vo nu?c du?c 100g dung d?ch mu?i an . N?ng d? ph?n tram c?a dung d?ch thu du?c l:

A) 15% B) 20% C) 25% D) 30%
1- Cho dung d?ch HCl 32%. V?y kh?i lu?ng HCl cú trong 100 g dung d?ch HCl l:

A) 23g B) 32g C) 33g D) 35g
Bài Tập: Để hoà tan m(g) Zn cần vừa đủ 50g dd HCl 7,3%
a,Viết phương trình phản ứng
b,Tính m
c,Tính V H2(đktc)
d, Tính m muối tạo thành sau phản ứng
C% . mdd 7,3 . 50
m HCl = = = 3,65 g
100% 100
PTHH: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑
Theo phương trình ta có:
1 2 1 1
Theo bài :
0,05mol
0,05mol
0,1mol
0,05mol
V H2 = n .22,4 = 0,05 . 22,4 = 1,12 (lit)
Thể tích khí H2 cần dùng là:
Khối lượng của Zn tham gia phản ứng:
m ZnCl2= n. M = 0,05 . 136 = 6,8g
Khối lượng HCl trong 50g dd 7,3%
Số mol của HCl là:
m 3,65
n HCl = ― = ― = 0,1 (mol)
M 36,5
m Zn= n . M = 0,05 x 65 = 3,25g
Khối lượng của ZnCl2 :
Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được?
Tóm tắt:
Giải:
- Số mol NaOH có trong 400 ml dung dịch:
- Nồng độ mol của dung dịch thu được:
Ví dụ 3: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được?
ĐÁP ÁN
- Số mol NaOH có trong 400 ml dung dịch
- Nồng độ mol của dung dịch thu được:
Ví dụ 3: Trộn 3 lit dung dịch muối ăn 0,2M với 4 lít dung dịch muối ăn 0,3M. Tính nồng độ mol của dung dịch muối ăn sau khi trộn
BL:
- Ta có:
- Số mol của dung dịch sau khi trộn:
- Thể tích của dung dịch sau khi trộn:
- Nồng độ của dung dịch sau khi trộn:
1
2
3
4
5
6
7
Câu 2 ( Từ gồm 7 chữ cái).
Có mấy loại nồng độ dung dịch?
Câu 4 (Từ gồm 5 chữ cái): Công thức
m= n x M ( g). Đại lượng n là gì?
Câu 3 (Từ gồm 3 chữ cái): Nồng độ dung dịch gồm có nồng độ phần trăm và nồng độ …….
Câu 5 (Từ gồm 8 chữ cái): Nồng độ ………... là số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.
Câu 6 (Từ gồm 7 chữ cái): Chất tan là chất bị hoà tan trong …………
Câu 7 (Từ gồm 7 chữ cái): Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và …………..
Câu 1 (Từ gồm 6 chữ cái): Dung dịch ………… là dung dịch không thể hoà tan thêm chất tan.
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Hướng dẫn về nhà
- Làm bài tập 1, 5, 7 SGK/145
Nghiên cứu trước phần II (Nồng độ mol của dung dịch).
- Ôn lại biểu thức tính số mol (n) và thể tích (V).
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ
 
Gửi ý kiến