Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thu Hà
Ngày gửi: 22h:14' 01-07-2020
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 1061
Số lượt thích: 0 người
BÀI 42
NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH
(TIẾT 1)
01/07/2020
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hãy chỉ ra đâu là dung môi, chất tan, dung dịch trong hình vẽ sau? Từ đó nêu các khái niệm trên?
01/07/2020
01/07/2020
C?c 1
C?c 2
Hòa tan 1 thìa đường.
Hòa tan 2 thìa đường.
01/07/2020
PHIẾU HỌC TẬP - BÀN : 5/
Pha 50 gam NaNO3 vào 150 gam nước
Hãy tính:100 gam dung dịch đó có bao nhiêu gam NaNO3?
Khối lượng dung dịch = 50 + 150 = 200 gam.
Trong 200 gam dung dịch có 50 gam NaNO3
Vậy 100 gam dung dịch có 25 gam NaNO3
Pha 20 gam NaOH vào 380 gam nước
Hãy tính: 100 gam dung dịch có bao nhiêu gam NaOH?
Khối lượng dung dịch = 20 + 380 = 400 gam.
Trong 400 gam dung dịch có 20 gam NaOH
Vậy 100 gam dung dịch có 5 gam NaOH
01/07/2020
Ví dụ Dung dịch đường 20%
Dung dịch muối ăn 5%
Dung dịch đường 20% cho biết: trong 100 g dung dịch đường có hòa tan 20 g đường.

Dung d?ch mu?i an 5% cho bi?t: trong 100 g dung d?ch mu?i cú hũa tan 5 g mu?i.
01/07/2020
PHIẾU HỌC TẬP - BÀN : 5/
Pha 50 gam NaNO3 vào 150 gam nước
Hãy tính:100 gam dung dịch đó có bao nhiêu gam NaNO3?
Khối lượng dung dịch = 50 + 150 = 200 gam.
Trong 200 gam dung dịch có 50 gam NaNO3
Vậy 100 gam dung dịch có 25 gam NaNO3
Pha 20 gam NaOH vào 380 gam nước
Hãy tính: 100 gam dung dịch có bao nhiêu gam NaOH?
Khối lượng dung dịch = 20 + 380 = 400 gam.
Trong 400 gam dung dịch có 20 gam NaOH
Vậy 100 gam dung dịch có 5 gam NaOH
01/07/2020
Công thức tính C%.
mct là khối lượng chất tan (gam)
mdd là khối lượng dung dịch (gam)
Khối lượng dung dịch= khối lượng dung môi + khối lượng chất tan
01/07/2020
Ai nhanh trí
3- Hòa tan 20 g đường với nước được dung dịch nước đường có nồng độ 20%. Khối lượng dung dịch nước đường là
A) 90g B) 95g C) 10 D) 110g
2- Hòa tan 30 g muối ăn thu được 100g dung dịch muối ăn. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là:
A) 15% B) 20% C) 25% D) 30%
1- Cho dung dịch HCl 32%. Vậy khối lượng HCl có trong 100 g dung dịch HCl là
A) 23g B) 32g C) 33g D) 35g
01/07/2020
Bài tập 1: Hòa tan 10 gam NaCl vào 40 gam nước.
Tính nồng độ % của dung dịch?
Bước 1: Tính khối lượng của dung dịch NaCl.
Bước 2: Nồng độ phần trăm của dung dịch NaCl.
Các bước giải:
mddNaCl = mnước + mNaCl
= 40 + 10 = 50 g
01/07/2020
Bài tập 2: Một dung dịch H2SO4 có nồng độ 15%. Tính khối lượng H2SO4 có trong 200 gam dung dịch?
Khối lượng H2SO4 có trong 200 gam dung dịch là:
Cách giải.
01/07/2020
Bài tập 3: Hòa tan 20 gam đường vào nước được dung dịch nước đường có nồng độ là 10%
a/ Tính khối lượng dung dịch đường pha chế?
b/ Tính khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế?
a) Kh?i lu?ng dung d?ch du?ng l:
b) Kh?i lu?ng nu?c c?n dựng cho s? pha ch? l:
Cách giải
mnu?c = mdd du?ng - m du?ng = 200 - 20 = 180 g
01/07/2020

01/07/2020
10 gam
90 gam
20 gam
80 gam
100 gam
10%
100 gam
20%
50 gam
150 gam
30 gam
20%
200 gam
25%
150 gam
120 gam
HOẠT ĐỘNG NHÓM ( 5/)
HÃY TÍNH TOÁN VÀ ĐIỀN VÀO Ô TRỐNG THÍCH HỢP
01/07/2020
Trộn 40 gam dung dịch muối ăn (1) có nồng độ 20% với 60 gam dung dịch muối ăn (2) có nồng độ 5%. Tính C% của dung dịch muối ăn (3) thu được?
Tìm tòi mở rộng thêm
Tóm tắt
Tr?n v?i
Dung d?ch mu?i an (2) cú:
mdd2 = 60g
C2% = 5%
mct2 = ?
Dung d?ch mu?i an (1) cú:
mdd1 = 40g
C1% = 20%
mct1 = ?
Dung d?ch mu?i an (3) cú:
mdd3 = ?
C3% = ?
mct3 = ?
T?o ra
01/07/2020
Khối lượng chất tan trong dung dịch muối ăn (1) và (2) là:
Khối lượng chất tan trong dung dịch muối ăn (3) là:
Nồng độ % của dung dịch muối ăn (3) là:
mct3 = mct1 + mct2 = 8 + 3 = 11 (gam)
Khối lượng dung dịch muối ăn (3) là:
mdd3 = mdd1 + mdd2 = 40 + 60 = 100 (gam)
Cách giải
01/07/2020
Hướng dẫn về nhà
- Lm bi t?p 1, 5, 7 (SGK/145)
Nghiên cứu trước phần II. Nồng độ mol của dung dịch.
- ễn l?i bi?u th?c tớnh s? mol (n) v th? tớch (V)
01/07/2020
 
Gửi ý kiến