Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 36. Nước

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Thu Sương
Ngày gửi: 11h:26' 18-05-2017
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 124
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
Môn Hoá Học 8
NƯỚC
BÀI 36
HÓA HỌC 8
( Tiết 1)
I/ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC
Sự phân hủy nước
Sự tổng hợp nước
K?t lu?n
II/ TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học
III/ VAI TRÒ CỦA NƯỚC TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT. CHỐNG Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC.
NƯỚC
BÀI 36:
( tiết 1 )
I/ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC
1. Sự phân hủy nước
a/ Thí nghiệm:
b/ Nhận xét
- Khi có dòng điện một chiều chạy qua trên bề mặt của hai điện cực xuất hiện nhiều bọt khí, nước bị phân hủy thành khí hiđro và khí oxi.
- Thể tích khí hiđro bằng 2 lần thể tích khí oxi.
- Phương trình hoá học:
?
?
?
?
Phân hủy nước bằng dòng điện.
Mô hình sự phân hủy nước
H2
O2
1. Khi có dòng điện một chiều chạy qua, trên bề mặt của hai điện cực có hiện tượng gì?
2. Hãy cho biết khí trong ống nghiệm A là khí gì? Khí trong ống nghiệm B là khí gì?
3. Hãy so sánh thế tích giữa khí hidro và khí oxi thu được trong thí nghiệm?
4. Viết phương trình hóa học?
1. Khi có dòng điện một chiều chạy qua trên bề mặt của hai điện cực xuất hiện nhiều bọt khí, mực nước trong 2 ống nghiệm tụt xuống.
2.
Ống nghiệm A: khí H2
Ống nghiệm B: khí O2
3. Thể tích khí hiđro bằng 2 lần thể tích khí oxi.
4. Phương trình hóa học:
điện phân
2H2O  2H2  + O2
2. Sự tổng hợp nước
a/ Quan sát thí nghiệm.
b/ Nhận xét.
 - Sau khi đốt bằng tia lửa điện, hỗn hợp gồm 4 thể tích H2 và O2 chỉ còn 1 thể tích O2.

- Khí H2 và khí O2 đã hóa hợp với nhau tạo thành H2O theo tỉ lệ thể tích là 2 :1.
to
2H2 + O2  2H2O
- Tỉ lệ khối lượng của các nguyên tố Hiđro và Oxi trong H2O là:
4: 32 = 1: 8
- +
1
4
2
3
O2
H2
PIN
Câu hỏi thảo luận
Mực nước trong ống có gì thay đổi trước và sau khi đốt bằng tia lửa điện?
Hỗn hợp khí ban đầu có phản ứng hết không?
3. Tỉ lệ về thể tích giữa khí hiđro và khí oxi khi chúng hóa hợp với nhau để tạo thành nước?
4. Viết phương trình hóa học?
1/ -Trước khi phóng tia lửa điện: mực nước đang ở vạch số 4.
- Sau khi phóng tia lửa điện: mực nước dâng lên đến vạch số 1.
2/ Hỗn hợp khí ban đầu không phản ứng hết.
3/ Tỉ lệ về thể tích giữa khí hiđro và khí oxi khi chúng hóa hợp với nhau để tạo thành nước là: 2 : 1
4.Phương trình hóa học:
to
2H2 + O2  2H2O
1
?
3
2
O2
3. KẾT LUẬN
Nước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố là hidro và oxi, chúng hóa hợp với nhau theo tỉ lệ thể tích là 2 phần khí hiđro và 1 phần khí oxi, hóa hợp theo tỉ lệ khối lượng là 1 phần hiđro và 8 phần oxi.

Bằng thực nghiệm người ta tìm ra công thức hóa học của nước là H2O.


LUYỆN TẬP
Bài tập 1: Hai phản ứng sau thuộc loại phản ứng gì?

2H2 + O2  2H2O

2. 2H2O  2H2 + O2
t0
Điện phân
Phản ứng hóa hợp
Phản ứng phân hủy

LUYỆN TẬP

Bài tập 2: Tính th? tích khí hidro và khí oxi ( ? dktc ) c?n tác d?ng v?i nhau d? t?o ra 1,8 gam nu?c?
Số mol nước là:

Phương trình:
2H2 + O2 2H2O
2 mol 1 mol 2 mol

t0
0,1 mol
(
)
Theo phương trình ta có:
Thể tích các chất khí cần lấy là:
0,1 mol
0,1 mol
0,05 mol
Bài tập 3:
a/ Cho biết tỉ lệ thể tích giữa khí hiđro và khí oxi khi chúng hóa hợp với nhau tạo thành nước?
b/ Hãy viết phương trình biểu diễn sự phân hủy và sự tổng hợp nước?
LUYỆN TẬP

Bài tập 4: Đốt cháy hỗn hợp khí gồm 1,12 lít H2 và 1,68 lít O2 (ở đktc). Tính khối lượng nước tạo thành sau phản ứng?
LUYỆN TẬP

HU?NG D?N H?C T?P
- Về nhà học bài và làm bài tập 2, 3, 4 trong sách giáo khoa trang 125
- Xem trước phần tiếp theo của bài học.
CAM ƠN QÚY THAY CO
VA C AC EM HỌC SINH
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY
KẾT THÚC
 
Gửi ý kiến